Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniły się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner i Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt, prezydent Toomas Hendrik Ilves oraz Michaił Chodorkowski.

Toomas Hendrik Ilves „Rycerzem Wolności” Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Toomas Hendrik Ilves został uhonorowany tytułem „Rycerza Wolności” – doroczną nagrodą dla wybitnych postaci, które przyczyniły się do promocji wolności, sprawiedliwości oraz demokracji przyznawaną przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Podczas uroczystej kolacji w ramach konferencji Warsaw Security Forum 2016 laudację na cześć Ilvesa wygłosili b. premier Szwecji Carl Bildt, uhonorowany nagrodą Fundacji Pułaskiego w 2015 r., oraz publicysta the Economist oraz znawca Europy Środkowej i Wschodniej Edward Lucas. Edward Lucas przedstawiając sylwetkę laureata podkreślił  jego szeroką kompleksową wiedzę i wszechstronne wykształcenie. „Gdyby Toomas Ilves był sportowcem, na pewno wygrałby złoty medal na olimpiadzie” – żartował Ilves. Z kolei Carl Bildt zauważył, że nikt nie zrobił tyle dla rozpoznawalności Estonii na świecie, co właśnie jej prezydent. Nagrodę – replikę szabli gen. Pułaskiego – wręczył prezes Fundacji Zbigniew Pisarski. […]

Prezydent Saakaszwili „Rycerzem Wolności”

Micheil Saakaszwili został uhonorowany tytułem „Rycerza Wolności” – doroczną nagrodą dla wybitnych postaci, które przyczyniły się do promocji wolności, sprawiedliwości oraz demokracji przyznawaną przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Podczas uroczystości, która odbyła się 6 grudnia br. w Warszawie, laudację wygłosił europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Przedstawiając sylwetkę laureata Saryusz-Wolski podkreślił zasługi Saakaszwilego na rzecz współpracy gruzińsko-polskiej oraz jego zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktu na Ukrainie. Zwrócił też uwagę na jego wkład w rozwój dialogu między Gruzją a Unią Europejską i NATO. Nagrodę – replikę szabli gen. Pułaskiego – wręczył prezes Fundacji Zbigniew Pisarski. Były prezydent Gruzji w swoim przemówieniu wezwał Zachód do większego zaangażowania w konflikt na Ukrainie i zdecydowanego przeciwstawiania się agresywnej polityce Rosji. Sam Saakaszwili zarzuca obecnym władzom Gruzji, że niewystarczająco sprzeciwiają się takim działaniom Rosji, jak aneksja Krymu. Saakaszwili zrezygnował […]

„Rycerz Wolności” dla byłej prezydent Łotwy, p. Vairy Vike-Freibergi

Nagrodę „Rycerz Wolności” otrzymała w Warszawie była prezydent Łotwy Vaira Vike-Freiberga. Jest to doroczne wyróżnienie przyznawane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego za działania na rzecz promocji wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Nagrodę, którą stanowi replika karabeli oficerskiej z czasów generała Kazimierza Pułaskiego, wręczył prezes fundacji Zbigniew Pisarski.Jak podkreślił podczas uroczystości, b. prezydent Łotwy w swojej wieloletniej działalności nieraz dowiodła, że wartości, które przyświecały generałowi Pułaskiemu, tj. wolność, sprawiedliwość i demokracja, są dla niej bardzo istotne oraz ciągle uniwersalne. – Te wartości przyświecały jej choćby podczas procesu integracji Łotwy z Unią Europejską, czy też podczas promocji europejskiego historycznego dialogu. Przyznając jej to wyróżnienie chcemy pokazać, że Polacy i Łotysze są nie tylko sąsiadami, ale przyjaciółmi. Dzisiaj chcemy podziękować za wybitną służbę na rzecz łotewskiej, polskiej i europejskiej wspólnoty – powiedział Pisarski. Norman Davies […]

Richard Lugar uhonorowany Nagrodą „Rycerza Wolności”

24 listopada 2012 roku nastąpiło wręczenie Nagrody „Rycerz Wolności” Senatorowi Richardowi Lugarowi, najdłużej urzędującemu senatorowi Partii Republikańskiej. Był on zagorzałym orędownikiem wejścia Polski do NATO oraz zasłynął, jako twórca Programu Kooperatywnego Zmniejszania Zagrożeń znanego także jako Program Nunna-Lugara (amerykański program pomocy finansowej dla krajów WNP, które w związku z rozpadem ZSRR znalazły się w posiadaniu broni jądrowej). Jego celem było wzmocnienie kontroli nad postsowiecką infrastrukturą nuklearną.