Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego od 2006 roku przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniły się do promocji wartości reprezentowanych przez generała Kazimierza Pułaskiego czyli wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Prezesa Fundacji Zbigniewa Pisarskiego co roku przyznaje nagrodę, której wręczenie następuje podczas uroczystej gali w trakcie trwania konferencji Warsaw Security Forum oraz podczas ceremonii otwarcia w Europejskiej Akademii Dyplomacji. Każdy z laureatów otrzymuje ręcznie wykonaną replikę szabli gen. Pułaskiego.

Laureaci:

2023

NATO

Adm. Rob Bauer, Chair of the NATO Military Committee

W imieniu NATO adm. Rob Bauer odebrał nagrodę „Rycerza Wolności”  za niezastąpioną rolę Sojuszu w zapewnianiu bezpieczeństwa i dobrobytu swoim państwom członkowskim, w tym odgrywanie kluczowej roli we wzmacnianiu tzw.wschodniej flanki.

2022

Naród
Ukraiński

OŁENA ZEŁEŃSKA – PIERWSZA DAMA UKRAINY

W imieniu Narodu Ukraińskiego Ołena Zełeńska  odebrała nagrodę „Rycerza Wolności” za wyjątkową odwagę w walce o najważniejsze zasady demokracji: wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość oraz bezprecedensową wytrzymałość w stawieniu czoła rosyjskiej brutalnej agresji wojskowej i agresywnemu imperializmowi.

2021

Aleksiej
Navalny

LIDER ROSYJSKIEJ OPOZYCJI, PRAWNIK, AKTYWISTA ANTYKORUPCYJNY

Aleksiej Navalny otrzymał nagrodę „Rycerza Wolności” w uznaniu jego niezwykłych wysiłków na rzecz promowania wartości demokratycznych w Rosji, wieloletniego zaangażowania we wprowadzanie wartości takich jak wolność, sprawiedliwość, poszanowanie prawa i odpowiedzialność wobec rosyjskiego systemu państwowego.

2019

Thorbjørn
Jagland

SEKRETARZ GENERALNY RADY EUROPY W LATACH 2009-2019

Thorbjørn Jagland otrzymał nagrodę “Rycerza Wolności” za swoje wieloletnie zaangażowanie w procesy integracji europejskiej, wspieranie dialogu międzynarodowego oraz niestrudzone wysiłki na rzecz wspierania demokracji, praworządności i praw człowieka zarówno w Europie, jak i na całym świecie.

2019

Dalia
Grybauskaitė

PREZYDENT REPUBLIKI LITEWSKIEJ W LATACH 2009-2019

Dalia Grybauskaitė otrzymała nagrodę “Rycerza Wolności” za wysiłki podjęte na rzecz walki o bezpieczeństwo i obronę narodową Litwy, krajów bałtyckich i Polski, a także za swoje zdecydowane stanowisko wobec inwazji rosyjskiej na terytorium Ukrainy.

2018

Anders Fogh
Rasmussen

PREMIER DANII (2001-2009), SEKRETARZ GENERALNY NATO (2009-2014)

Nagrodę „Rycerza Wolności” Anders Fogh Rasmussen otrzymał za swoją działalność na rzecz większej integracji w Unii Europejskiej oraz promowania wartości europejskich

2017

Mary
Robinson

PREZYDENT IRLANDII (1990-1997), WYSOKI PRZEDSTAWICIEL ONZ DS. PRAW CZŁOWIEKA (1997-2002)

Mary Robinson została laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za swoją działalność na rzecz wartości demokratycznych, równouprawnienia oraz praw człowieka

2016

Michaił
Chodorkowski

ROSYJSKI OPOZYCJONISTA, BYŁY SZEF I AKCJONARIUSZ KONCERNU NAFTOWEGO JUKOS

Michaił Chodorkowski otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za bezkompromisowe wysiłki na rzecz budowy rządów prawa, społeczeństwa obywatelskiego i promowania europejskich wartości w społeczeństwie rosyjskim.

2016

Toomas
Ilves

PREZYDENT ESTONII (2006 – 2016)

Toomas Ilves został laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za swoją działalność na rzecz promowania wartości demokratycznych i proeuropejskich w kraju i na świecie.

2015

Radosław
Sikorski

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH (2007 – 2014)

Radosław Sikorski otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za zainicjowanie procesu tworzenia koncepcji Partnerstwa Wschodniego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

2015

Carl
Bildt

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH SZWECJI (2006 – 2014)

Carl Bildt otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za swój wkład na rzecz unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

2014

Micheil
Saakaszwili

PREZYDENT GRUZJI (2004 – 2013)

Micheil Saakaszwili otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za umacnianie zasad demokracji i państwa prawa oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji.

2013

Vaira
Vike-Freiberga

PREZYDENT ŁOTWY (1999–2007)

Vaira Vike-Freiberga uhonorowana została nagrodą „Rycerz Wolności” za swoje liczne zasługi, takie jak: promowanie wartości demokratycznych na całym świecie, walkę na rzecz wyrównania statusu kobiet, a także działania na rzecz sprawiedliwości społecznej.

2012

Richard
Lugar

SENATOR USA

Richard Lugar został uhonorowany nagrodą Rycerza Wolności za swoje działania i wsparcie Polski w procesie przystąpienia do struktur NATO.

2011

Bernard
Kouchner

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH FRANCJI (2007 – 2010)

Bernard Kouchner w uznaniu za zasługi w szerzeniu wartości humanitarnych poprzez organizację „Lekarze bez Granic” oraz przyczynianie się do promowania postaw przyświecających patronowi Fundacji, generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu, tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji.

2010

Javier
Solana

SEKRETARZ GENERALNY NATO (1995 – 1999)

Javier Solana otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za swoje zaangażowanie w pokojowe rozwiązanie konfliktu politycznego związanego z wyborami prezydenckimi na Ukrainie w 2004 r. Odbierając nagrodę Solana podkreślił „bardzo szczególne relacje” łączące go z Polską.

2009

Aleksander
Kwaśniewski

PREZYDENT RP (1995 – 2005)

Aleksander Kwaśniewski odegrał ważną rolę podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, aktywnie brał udział w rozmowach odbywających się pomiędzy Wiktorem Juszczenką i Wiktorem Janukowyczem. Za swoje zasługi na rzecz pokojowego zakończenia Pomarańczowej Rewolucji otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności”.

2009

Valdas
Adamkus

PREZYDENT LITWY (1998 – 2009)

Vladas Adamkus został laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za swoją działalność, która miała na celu przeprowadzenie ponownych wyborów na Ukrainie oraz za jego zaangażowanie w Pomarańczową Rewolucję.

2008

Lech
Wałęsa

PREZYDENT RP (1990 – 1995)

Lech Wałęsa to postać, która w ciężkich czasach walczyła o wolność, sprawiedliwość i demokrację. To właśnie Wałęsa godnie reprezentował Polskę jako pierwszy prezydent państwa wybranym w demokratycznych wyborach. Za jego zasługi w 2008 roku została mu przyznana nagroda „Rycerz Wolności”.

2007

Alaksandr
Milinkiewicz

PRZEWODNICZĄCY GRODZIEŃSKIEGO ZJEDNOCZENIA SPOŁECZNEGO „RATUSZA” (1996 – 2003)

Aleksandr Milinkiewicz został laureatem nagrody „Rycerz Wolności” za jego działalność i dążenie do przeprowadzenia demokratycznych wyborów na Białorusi.

2006

Władysław
Bartoszewski

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH RP (1995, 2000 – 2001)

Prof. Władysław Bartoszewski odznaczył się zaangażowaniem w działalność opozycyjną, w szczególności w „Solidarność”. Przyczynił się także do poprawy stosunków polsko-niemieckich. Jako pierwszy polski polityk miał możliwość wygłosić przemówienie w Bundestagu. Za jego działalność przyznano mu nagrodę „Rycerz Wolności” w 2006 r.

2005

Norman
Davies

AUTOR KSIĄŻEK O HISTORII POLSKI

Norman Davies otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za zaangażowanie w promocję Polski poprzez przybliżanie jej historii czytelnikom na całym świecie.