Program “Polityka Międzynarodowa” skupia się na zarówno na ostatnich najważniejszych wydarzeniach jak również długoterminowych trendach w polityce międzynarodowej – w szczególności tych, które oddziałują bezpośrednio na bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej.

W ramach programu prowadzone są badania nad zagadnieniami, które są kluczowe dla bezpieczeństwa regionalnego takich jak: wzmocnienie stosunków transatlantyckich, pogłębianie integracji europejskiej jak również odstraszanie odradzającego się zagrożenia ze strony Rosji. Dodatkowo, eksperci Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego prezentują pogłębione analizy dotyczące najważniejszych wydarzeń w Chinach, Bliskim Wschodzie, Azji Wschodniej oraz Europie Południowo-Wschodniej.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, w ramach programu utworzono specjalny projekt „Advocacy for Ukrainian Victory”. Jego celem jest wspieranie wysiłków międzynarodowych ukierunkowanych na wojskowe wsparcie Ukrainy, zagwarantowanie jej długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa, przygotowanie planu działania odbudowy Ukrainy oraz żądanie pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne.
Program promuje koncepcję Europy Środkowo-Wschodniej jako wiarygodnej grupy państw z ambicjami współtworzenia polityki Unii Europejskiej i NATO.

PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

Zespół i Eksperci