W ramach programu „Bezpieczeństwo i obronność” tworzone są analizy dotyczące obecnych oraz przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa i obronności sojuszu transatlantyckiego – ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej.

Od 2022 roku, większość analiz poświęcona jest problematyce rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz jej skutków dla bezpieczeństwa europejskiego. Program zajmuje się również wyzwaniami dla polskiej polityki obronności u bezpieczeństwa, w tym modernizacji polskiej armii oraz przemysłu zbrojeniowego. Głównym celem badań jest stworzenie rekomendacji dla najważniejszych osób w Polsce, w tym przedstawicieli administracji publicznej, którzy będę mogli je wykorzystać do stworzenia długoterminowej strategii dla Polski w czasach narastających wyzwań dla polityki bezpieczeństwa.

Celem programu jest również promowanie większej obecności NATO na Flance Wschodniej, rozwijanie europejskich zdolności obronnych oraz przekonywanie o konieczności wojskowego wsparcia i udzieleniu gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie.

PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

Zespół i Eksperci