Tomasz Smura

Tomasz Smura

Kierownik Biura Analiz, P.O. Dyrektor Programu Polityka Zagraniczna

Kierownik Biura Analiz FKP, politolog, amerykanista, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się polityką międzynarodową oraz technologiami wojskowymi.

Tomasz Smura jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Wcześniej studiował także na University of Nottingham. Jego praca doktorska dotyczy kształtowania się systemu równowagi sił w Azji Wschodniej, a zainteresowania badawcze obejmują tematykę polityki zagranicznej USA, bezpieczeństwa regionu Azji Wschodniej oraz teorii stosunków międzynarodowych. Tomasz Smura jest stypendystą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tajwanu, odbył staże analityczne m.in. w Departamencie Strategii i Planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a obecnie pracuje jako Kierownik Biura Analiz w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter