Tomasz Smura

Tomasz Smura

Kierownik Biura Analiz, P.O. Dyrektor Programu Polityka Zagraniczna, P.O. Dyrektor Programu Bezpieczeństwo i Obronność

Kierownik Biura Analiz FKP, politolog, amerykanista, doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się polityką międzynarodową oraz technologiami wojskowymi.

Tomasz Smura jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie doktorantem na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Wcześniej studiował także na University of Nottingham. Jego praca doktorska dotyczy kształtowania się systemu równowagi sił w Azji Wschodniej, a zainteresowania badawcze obejmują tematykę polityki zagranicznej USA, bezpieczeństwa regionu Azji Wschodniej oraz teorii stosunków międzynarodowych. Tomasz Smura jest stypendystą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tajwanu, odbył staże analityczne m.in. w Departamencie Strategii i Planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a obecnie pracuje jako Kierownik Biura Analiz w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter