Mikołaj Oettingen

Research Fellow

Mikołaj Oettingen

Adiunkt na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Specjalizacje: ENERGETYKA, ENERGETYKA JĄDROWA, JĄDROWY CYKL PALIWOWY

Absolwent Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, 2014 (dr inż.) oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki, 2008 (mgr inż.), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Autor lub współautor ponad 80 branżowych publikacji naukowych. Uczestnik kilkunastu projektów dotyczących rozwoju innowacyjnych technologii jądrowych. Absolwent kursów na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley – Szkoła Biznesu Haasa oraz szkoleń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej związanych z zarządzaniem i zarządzaniem wiedzą w energetyce jądrowej. Ekspert Komisji Europejskiej oraz recenzent wielu czasopism naukowych o charakterze międzynarodowym.

Biegle posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim.

Na stałe w: Krakowie

Mikołaj Oettingen

Research Fellow

Mikołaj Oettingen

Adiunkt na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Specjalizacje: ENERGETYKA, ENERGETYKA JĄDROWA, JĄDROWY CYKL PALIWOWY

Absolwent Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, 2014 (dr inż.) oraz Międzywydziałowej Szkoły Energetyki, 2008 (mgr inż.), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Autor lub współautor ponad 80 branżowych publikacji naukowych. Uczestnik kilkunastu projektów dotyczących rozwoju innowacyjnych technologii jądrowych. Absolwent kursów na Uniwersytecie Kalifornijskim Berkeley – Szkoła Biznesu Haasa oraz szkoleń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej związanych z zarządzaniem i zarządzaniem wiedzą w energetyce jądrowej. Ekspert Komisji Europejskiej oraz recenzent wielu czasopism naukowych o charakterze międzynarodowym.

Biegle posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim.

Na stałe w: Krakowie