Lipka Rafał

Lipka Rafał

Research Fellow

Absolwent MSG i Ekonomii SGH. Specjalizuje się w technologiach obronnych i modernizacji sił zbrojnych. Współautor i edytor raportów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

Research Fellow Programu „Bezpieczeństwo i Obronność”, związany z Fundacją od 5 lat.  Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują przemysł zbrojeniowy i technologie wojskowe oraz problematykę społeczno-gospodarczą regionu Azji Południowo-Wschodniej i biznes międzynarodowy. Stypendysta Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji. Autor licznych artykułów poświęconych tematyce modernizacji sił zbrojnych oraz technologiom wojskowym. Współautor i edytor raportów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, m.in. Przyszłość Sił Powietrznych i jednostek obrony powietrznej w SZ RP (współautor), Polski Przemysł Obronny i System Zamówień Obronnych a Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP (edycja), Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne (współautor). Posługuje się biegle językiem angielskim, a komunikatywnie również francuskim i indonezyjskim.