Rada

Adam Jarczyński

Członek Rady Fundacji

 

Katarzyna Pisarska

Przewodnicząca Rady Fundacji