W dniu 30 czerwca br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego organizuje Baltic Sea Security Conference 2017 – drugą edycję forum poświęconego bezpieczeństwu i wyzwaniom regionu Morza Bałtyckiego. Wydarzenie wspierane jest przez NATO.

Celem drugiej już edycji konferencji jest kontynuowanie dyskusji na temat bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Akwen ten w ostatnim czasie na powrót stał się obszarem rywalizacji państw zachodnich i Federacji Rosyjskiej, co wymusza na państwach członkowskich Unii Europejskiej i NATO pogłębienie współpracy regionalnej w wymiarze bezpieczeństwa. Ważnym zadaniem konferencji będzie też ocena możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz analiza perspektyw współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi i przemysłem obronnym państw regionu Morza Bałtyckiego.

Kolejnym aspektem, który zostanie omówiony na konferencji jest wymiana doświadczeń. Polska w chwili obecnej realizuje program modernizacji Sił Zbrojnych, w tym Marynarki Wojennej. Doświadczenia innych państw Zachodu mogą okazać się bardzo przydatne przy wyborze odpowiednich rozwiązań. Bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego wymaga wielowymiarowej dyskusji na poziomie zarówno politycznym, jak i wojskowym. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie w ramach Baltic Sea Security Conference 2017 zorganizowane zostaną 4 panele tematyczne, w których wezmą udział przedstawiciele resortów spraw zagranicznych i obrony państw regionu Morza Bałtyckiego, dowódcy wojskowi, przedstawiciele sektora prywatnego, niezależni eksperci oraz reprezentanci środowiska akademickiego.

W razie pytań związanych z uczestnictwem prosimy o kontakt z p. Tomaszem Banasiakiem: tbanasiak@pulaski.pl tel. 22 378 11 95