Warsaw Security Forum

Warsaw Security Forum – największe wydarzenie transatlantyckie poświęcone bezpieczeństwu Europy Środkowej i Wschodniej. Warsaw Security Forum wpisało się na stałe w europejski krajobraz konferencji poświęconych współpracy transatlantyckiej oraz skupiających się na wypracowaniu wspólnych odpowiedzi na przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy i regionu. Organizowany od 2014 roku Warsaw Security Forum jest

Start

End

Warsaw Security Forum – największe wydarzenie transatlantyckie poświęcone bezpieczeństwu Europy Środkowej i Wschodniej.

Warsaw Security Forum wpisało się na stałe w europejski krajobraz konferencji poświęconych współpracy transatlantyckiej oraz skupiających się na wypracowaniu wspólnych odpowiedzi na przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy i regionu.

Organizowany od 2014 roku Warsaw Security Forum jest platformą do wymiany poglądów pomiędzy najwyższymi przedstawicielami rządów, instytucji międzynarodowych, przemysłu, think-tanków oraz ekspertów dziedzin polityki i obronności i co roku skupia się na kluczowych wyzwaniach stojących przed Sojuszem Północnoatlantyckim, Unią Europejską i ich krajami partnerskimi, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej.

Osią prowadzonych dyskusji jest polityka międzynarodowa (przede wszystkim w ujęciu transatlantyckim) oraz aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego, energetycznego i cybernetycznego. Poruszane są także tematy dotyczące udziału kobiet w kształtowaniu decyzji politycznych, aktualnych trendów geopolityki regionalnej i światowej, terroryzmu oraz aspekty stricte militarne.

Co roku w konferencji bierze udział około 1500 osób (stacjonarnie), w tym kilkudziesięciu Prezydentów, Ministrów, Sekretarzy Stanu oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych wysokiego szczebla. Ponadto około 1000 osób ma możliwość udziału w Forum poprzez interaktywną platformę internetową WSF. Najważniejsze sesje są również transmitowane na żywo poprzez kanały partnerów medialnych oraz media społecznościowe.

W agendzie Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa znajduje się łącznie kilkadziesiąt otwartych paneli dyskusyjnych podzielonych na trzy bloki tematyczne: Global Track, Defence Track i Resilience Track. W tym pierwszym dyskusje dotyczą szeroko pojętej geopolityki, strategii współpracy pomiędzy krajami i organizacjami międzynarodowymi oraz najbardziej aktualnych i wyraźnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W zakresie tematyki związanej z obronnością i odpornością na zagrożenia dyskutowane są między innymi zagadnienia współpracy obronnej, wzmacniania struktur demokratycznych w państwach regionu, a także kwestie cyberbezpieczeństwa i konfliktów hybrydowych.

W trakcie Forum organizowane są także zamknięte spotkania w formacie okrągłego stołu, gdzie na zasadach Chatham House wymieniane są poglądy w szerokim zakresie tematów. W trakcie dwudniowej konferencji goście mają też możliwość bliższego poznania potencjału międzynarodowych koncernów produkujących najnowocześniejsze rozwiązania dla przemysłu i sił zbrojnych, a także bliższego poznania państwa, które w danym roku zapraszane jest do prezentacji swojej kultury, sztuki i tradycji (WSF Guest Country).

Warszawskie Forum Bezpieczeństwa to również miejsce gdzie odbywają się dziesiątki spotkań bilateralnych oraz zapadają ustalenia polityczne pomiędzy prezydentami, ministrami spraw zagranicznych, ministrami obrony państw NATO, UE oraz Europejskiego Sąsiedztwa.

Co roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego przyznaje także nagrodę Rycerz Wolności dla wybitnej postaci, która przyczyniła się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości i demokracji. Stałym, ważnym komponentem jest również śniadanie robocze organizowane wspólnie z Women in International Security Poland dla wszystkich uczestniczek Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa; jak również program New Security Leaders, który włącza w dyskusje bezpieczeństwa głosy nowego pokolenia decydentów i ekspertów specjalizujących się w relacjach transatlantyckich.

Organizatorem Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, a jej strategicznym partnerem jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Kwatera Główna NATO. Od 2020 roku Forum współorganizowane jest przez The German Marshall Fund of The United States.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym Think Tank’iem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym.  W raporcie ‘Global Go To Think Tank Index 2020’ Fundacja im. K. Pułaskiego zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród think tanków zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym.

Warsaw Security Forum 2021 statistics

 

Warsaw Security Forum 2021 recap video: