DSC0234_FKP_4

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum 2017 z attachés wojskowymi

Opublikowano: 17 października, 2017

DSC0234_FKP_4

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum 2017 z attachés wojskowymi

Opublikowano: 17 października, 2017

W ramach przygotowań do IV edycji Warsaw Security Forum 2017 (Warszawskie Forum Bezpieczeństwa, WSF) na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego wydarzenia w siedzibie Fundacji gościli attachés wojskowi. Podczas spotkania zaprezentowano szczegółowy program konferencji wraz z omówieniem głównych jej celów i podejmowanej tematyki, wśród której znalazły się m.in. kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa, problematyki bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej w 60-lecie Traktatów Rzymskich czy też roli kobiet w procesie pokojowym i bezpieczeństwa.

Warszawskie Forum Bezpieczeństwa jest platformą dla prezydentów, premierów, ministrów, wojskowych oraz ekspertów do prowadzenia dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa zarówno militarnego, jak i pozamilitarnego, oraz obronności. Dyskutowane są kwestie m.in. współczesnej wojny informacyjnej, bezpieczeństwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa czy wykorzystywania czynników ekonomicznych lub politycznych do podważania fundamentów pokoju i stabilności Zachodu.

Tegoroczna edycja wydarzenia to 5 sesji plenarnych, 4 sesje robocze, 4 sesje okrągłego stołu, blisko 120 mówców oraz przeszło 400 gości z kraju i z zagranicy. Warsaw Security Forum odbędzie się 8-9 listopada br. Szczegółowe informacje oraz agenda wydarzenia dostępna na stronie https://warsawsecurityforum.org/

W ramach przygotowań do IV edycji Warsaw Security Forum 2017 (Warszawskie Forum Bezpieczeństwa, WSF) na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego wydarzenia w siedzibie Fundacji gościli attachés wojskowi. Podczas spotkania zaprezentowano szczegółowy program konferencji wraz z omówieniem głównych jej celów i podejmowanej tematyki, wśród której znalazły się m.in. kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa, problematyki bezpieczeństwa i obronności Unii Europejskiej w 60-lecie Traktatów Rzymskich czy też roli kobiet w procesie pokojowym i bezpieczeństwa.

Warszawskie Forum Bezpieczeństwa jest platformą dla prezydentów, premierów, ministrów, wojskowych oraz ekspertów do prowadzenia dialogu i wymiany doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa zarówno militarnego, jak i pozamilitarnego, oraz obronności. Dyskutowane są kwestie m.in. współczesnej wojny informacyjnej, bezpieczeństwa energetycznego, cyberbezpieczeństwa czy wykorzystywania czynników ekonomicznych lub politycznych do podważania fundamentów pokoju i stabilności Zachodu.

Tegoroczna edycja wydarzenia to 5 sesji plenarnych, 4 sesje robocze, 4 sesje okrągłego stołu, blisko 120 mówców oraz przeszło 400 gości z kraju i z zagranicy. Warsaw Security Forum odbędzie się 8-9 listopada br. Szczegółowe informacje oraz agenda wydarzenia dostępna na stronie https://warsawsecurityforum.org/