Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem, współpracującym z partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi w transparentny sposób z zachowaniem pełnej autonomii.  Podstawą prawną działania Fundacji jest Ustawa z  6 kwietnia 1984 r. o Fundacjach.

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie finansowe, jakie otrzymujemy od osób prywatnych, fundacji, korporacji i instytucji rządowych. Dzięki zaangażowaniu Partnerów, Fundacja może realizować swoje cele statutowe, przygotowując profesjonalne analizy oraz prowadząc aktywności na rzecz umacniania bezpieczeństwa Polski, promowania współpracy transatlantyckiej, integracji europejskiej i wartości demokratycznych oraz stabilnego, opartego na prawie międzynarodowym i pokojowych stosunkach ładu międzynarodowego.  

Źródłami Finansowania Fundacji są:

 • Granty przyznawane przez instytucje międzynarodowe i krajowe, uzyskane w transparentnych, otwartych postępowaniach konkursowych. W 2022 roku granty stanowiły 75% przychodów.
 • Umowy partnerskie i sponsorskie dotyczące realizacji projektów Fundacji, w tym w szczególności konferencji Warsaw Security Forum. W 2022 roku partnerstwa biznesowe zapewniły 23 % przychodów.
 • Darowizny na cele statutowe. W 2022 darowizny na cele statutowe stanowiły 2% przychodów.

W latach 2015-2022 Fundacja otrzymywała granty od następujących podmiotów (kolejność alfabetyczna):

 • Black Sea Trust for Regional Cooperation
 • Departament Stanu USA
 • Fundacja Friedricha Eberta
 • Fundacja Liderzy Przemian
 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Fundacja Heinricha Bolla
 • Fundacja Konrada Adenauera
 • Fundusze Norweskie
 • Martens Centre for European Studies
 • Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • National Endowment for Democracy
 • NATO Public Diplomacy Division
 • Office of Transition Initiatives
 • Open Society Foundations
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Rada Europy

W latach 2015-2022 Fundacja pozyskała finansowanie we współpracy z następującymi przedsiębiorstwami (kolejność alfabetyczna):

 • Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Airbus
 • B2R Law Jankowski Stroiński Zięba
 • Babcock
 • BAE Systems
 • Bell Helicopter
 • Boeing
 • Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
 • CMI
 • DCNS
 • EuroCloud Poland
 • Eurofighter
 • General Dynamics
 • Google
 • Hyundai Rotem
 • Kochański i Partnerzy
 • Kongsberg
 • Lockheed Martin
 • Leonardo
 • L3 Technologies
 • MBDA
 • MEADS International
 • Milliken
 • Northrop Grumman
 • Nouveau
 • Oracle
 • Palantir
 • Patria
 • PMI
 • Polska Grupa Zbrojeniowa
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Porty Lotnicze
 • Prospect Incubator
 • PZL-Świdnik
 • Raytheon Technologies
 • Saab Technologies
 • Siemens Energy
 • Teldat
 • Thyssenkrupp
 • TKMS
 • WB Electronics

Wszystkie podmioty lub osoby wspierające finansowo projekty Fundacji respektują Politykę swobody intelektualnej i współpracy z partnerami i sponsorami. 

Pełne Sprawozdania Finansowe z lat poprzednich dostępne są TUTAJ

Nazwa zadania: Warsaw Security Forum 2024: rzecznictwo na rzecz Polski jako aktywnego podmiotu w kształtowaniu polityki wschodniej. Wsparcie dla euroatlantyckiej integracji Ukrainy oraz demokratycznych aspiracji Białorusinów

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2024”

Wartość finansowania: 100 000,00 zł

Krótki opis zadania: Warsaw Security Forum stanie się platformą dla promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej, w tym doniesienia głosu Polski do zachodnich decydentów w toczącej się debacie na temat polityki wschodniej, wypracowania we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami analitycznymi konkretnych kroków skierowanych na osiągnięcie celów wyznaczonych w ramach polityki wschodniej, promocji powrotu do ściślejszej współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego jako jednego z wiodących gremiów o zasięgu regionalnym zdolnych do koordynacji polityki wobec Rosji oraz działań wzmacniających zdolności strategiczne UE w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz doniesienia do odbiorców z całego regionu przekazu o aktywnej pozycji Polski w kształtowaniu polityki wschodniej, w tym jej poparcia dla aspiracji euroatlantyckich Ukrainy i przyszłej demokratyzacji Białorusi.