Pomimo postępów w reprezentacji kobiet na szczeblach kierowniczych i ministerialnych w UE, USA i ONZ, nadal występują braki. Pojawia się coraz więcej dowodów na to, iż brak równowagi płci na stanowiskach kierowniczych ma wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwo. Kluczowa rola kobiet w utrzymywaniu pokoju jest oczywista, poparta badaniami pokazującymi, że równość płci zwiększa zrównoważone i skuteczne negocjacje pokojowe. Równość płci sprzyja również lepszemu zdrowiu, wzrostowi gospodarczemu i bezpieczeństwu w społeczeństwach. Jednakże, kobiety nadal napotykają na znaczne przeszkody w bezpośrednim zaangażowaniu się w procesy pokojowe i polityczne. Promowanie i wspieranie konkretnych środków, mających na celu zwiększenie bezpośredniego udziału kobiet, ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia prawdziwej równości oraz wspierania trwałego i globalnego pokoju.

Cele projektu: Głównym celem tego projektu jest wzmocnienie pozycji grupy młodych ekspertek z 8 państw Europy Środkowej i Wschodniej (w tym kraje bałtyckie, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina.) w dziedzinie bezpieczeństwa regionalnego i polityki zagranicznej, które są zdominowane przez mężczyzn. Założeniem projektu jest inwestycja w rozwój tych ekspertek jako przyszłych liderek, przywódczyń społeczeństwa obywatelskiego, decydentek, dyplomatek i budowniczych pokoju.

Wybrane finalistki będą:

 1. Publikować i promować swoje publikacje za pośrednictwem strony internetowej i sieci Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego,
 2. Współpracować online z innymi finalistkami i ekspertkami Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego,
 3. Uczestniczyć w dyskusjach i wydarzeniach Warsaw Security Forum,
 4. Potencjalnie współpracować z zespołem ekspertów i ekspertek Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.
 5. Współpraca odbywać się będzie zdalnie nie licząc uczestnictwa w Warsaw Security Forum (transport i zakwaterowanie uczestniczek będą pokryte przez program).

Wybrane osoby będą miały możliwość współpracy z Fundacją w sferze różnych działań, włączając w to publikacje, analizy, ekspertyzy, wkłady medialne oraz przyszłe projekty (takie jak Warsaw Security Forum i Women in International Security).

Kwalifikacje:

 1. Młode specjalistki w wieku poniżej 40 lat.
 2. Kandydatki muszą pochodzić z jednego z krajów Europy Środkowej: Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii lub Ukrainy.
 3. Doskonałe umiejętności pisania w języku angielskim.
 4. Wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w odpowiedniej dziedzinie, takiej jak nauki polityczne, energetyka, ekonomia, cyberbezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe, polityka publiczna, socjologia lub inna pokrewna dyscyplina.
 5. Doświadczenie badawcze: Wysokie umiejętności projektowania, prowadzenia oraz analizy badań jakościowych i ilościowych.
 6. Kompetencje analityczne: Umiejętność syntezy złożonych informacji i danych z wielu źródeł. Umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 7. Zdolność pracy w zespole, z wykorzystaniem skutecznych umiejętności komunikacji werbalnej.

Nabór zgłoszeń: TUTAJ

24 June 23:59 CET
DEADLINE
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Współfinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(-ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

AKTUALNOŚCI