Raporty Pułaskiego to obszerne ekspertyzy poświęcone bezpieczeństwu międzynarodowemu, obronności, a także problemom politycznym, społecznym i gospodarczym świata.

Koordynacją przygotowań Raportów Pułaskiego zajmuje się Tomasz Smura tsmura@pulaski.pl

Raporty Pułaskiego to obszerne ekspertyzy poświęcone bezpieczeństwu międzynarodowemu, obronności, a także problemom politycznym, społecznym i gospodarczym świata.

Koordynacją przygotowań Raportów Pułaskiego zajmuje się Tomasz Smura tsmura@pulaski.pl