33430079_1709173455829861_1157031242848272384_n

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Drugie spotkanie w ramach projektu “Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine”

Opublikowano: 28 maja, 2018

33430079_1709173455829861_1157031242848272384_n

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Drugie spotkanie w ramach projektu “Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine”

Opublikowano: 28 maja, 2018

W dniu 24 maja br. w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego odbyło się seminarium pt. “Energy crisis management: decision-makers and civil society”. Było to drugie spotkanie w ramach projektu “Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” organizowanego przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Projekt odbywa się w ramach współpracy think tanków z krajów V4 oraz Ukrainy, tj..:
1. Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Polska (www.pulaski.pl)
2. Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Słowacja (www.sfpa.sk)
3. KNO Czech, Czechy (www.kno.cz)
4. Center for Global Studies Strategy XXI, Ukraina (www.geostrategy.org.ua)
5. Center for Fair Political Analysis, Węgry (www.meltanyossag.hu)

W czasie spotkania eksperci z Czech, Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz Polski zaprezentowali rezultaty wywiadów z decydentami ze swoich państw. Przedstawiciele Słowacji oraz Polski zaprezentowali równocześnie strukturę komunikacji strategicznej w swoich krajach  w sytuacji kryzysu energetycznego. Jednocześnie tematem dyskusji były platforma komunikacyjna w sprawach kryzysu energetycznego, która byłaby dostępna dla ekspertów z krajów uczestniczących w projekcie oraz kwestie polityki informacyjnej państw V4 i Ukrainy.

Dr Natalia Slobodian z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego kierująca badaniami w ramach projektu przedstawiła wnioski na temat wywiadów z ukraińskimi decydentami z polskiej perspektywy. Podkreśliła: „na Ukrainie jest znaczne zainteresowanie rozwojem komunikacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie narodowym i regionalnym. Ukraina potrzebuje platformy do wewnętrznej komunikacji w dziedzinie energii na potrzeby komunikacji wielostronnej pomiędzy instytucjami rządowymi, podmiotami biznesowymi oraz społeczeństwem – w tym zakresie doświadczenia krajów V4 pozwoliłyby na uniknięcie sytuacji kryzysowych oraz pozwoliłyby na ich szybkie rozwiązanie jeśliby wystąpiły. Niepokojącym trendem jest brak wystarczających środków wśród podmiotów rządowych na Ukrainie na finansowanie ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. W związku z tym takie kwestie jak nierzetelne badania oraz korzystanie z opracowań z drugiej ręki ma wpływ na procesy decyzyjne na Ukrainie.”

Eksperci sugerowali, że w ich krajach brakuje komunikacji na poziomie międzynarodowym. Istnieje zapotrzebowanie na rozwinięcie standardów komunikacji, które mogłyby zostać potwierdzone w czasie treningów oraz symulacji sytuacji kryzysowych. Dr Samuel Goda, Research Fellow at Slovak Foreign Policy Association oraz wicedziekan Departamentu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie podkreślił, ze Słowacja oprócz oficjalnych struktur przeznaczonych do zarządzania kryzysowego posiada również nieformalne relacje pomiędzy podmiotami rządowymi, przedstawicielami biznesu oraz think tanków, które sprawiają, ze cała komunikacja jest szybsza i bardziej elastyczna.

Prezes KNO Czeska Michaela Karaskova omawiając rezultaty wywiadów przeprowadzonych z polskimi respondentami, podkreśliła, że „polski rząd powinien stworzyć regularne spotkania z małymi grupami roboczymi ekspertów, które odbywałyby się regularnie, a nie tylko przy okazji konferencji sektorowych. Powinien również rozwinąć oficjalne kanały komunikacji ze środowiskami eksperckimi. Dodatkowo instytucje państwowe z Polski powinny być bardziej proaktywne i bardziej otwarte na inne rodzaje komunikacji.

Rezultaty wywiadów z decydentami ze Słowacji były oceniane przez uczestników projektu z Ukrainy. W podsumowaniu Vitalii Martyniuk, ekspert Center for Global Studies Strategy XXI powiedział: „Na Słowacji istnieje bardzo dobra komunikacja wewnętrzna w sektorze energii, ale osiągnięcie efektywnej komunikacji strategicznej na poziomie międzynarodowym jest trudne ze względu na konkurencję w udziale do rynku energetycznego. Komunikacja regionalna jest bardzo dobra ze względu na uczestnictwo w strukturach V4 oraz UE.”

Ekspert z Center for Fair Political Analysis z Węgier Andras Jenei dodał: “W przypadku wystąpienia kryzysu energetycznego i konkretnie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, państwa V4 mogą się zgodzić na okazanie solidarności na poziomie instytucjonalnym z Ukrainą, ponieważ trzy kraje Grupy Wyszehradzkiej są jedynymi dostawcami gazu do Ukrainy z zachodu. Byłby to duży postęp względem obecnej polityki reagowania ad hoc. Jednocześnie państwa V4 powinny rozważyć możliwość stworzenia grupy roboczej ekspertów z krajów członkowskich, która mogłaby obserwować proces zmiany systemu na Ukrainie, dostarczyć analiz systemowych i technologicznych.”

Lubomir Chachany z Ministerstwa Ekonomii Słowacji oraz Łukasz Boguszewski z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego przedstawili modele komunikacji strategicznej w zakresie zarządzania kryzysowego na Słowacji oraz w Polsce.

Eksperci wskazali na potrzebę utworzenia wspólnych standardów komunikacji strategicznej, które podlegałyby weryfikacji w czasie szkoleń oraz symulacji sytuacji kryzysowych. W czasie seminarium podniesiono potrzebę stworzenia systemu raportowania regionalnego na temat sytuacji energetycznej – współpraca międzyrządowa w tym obszarze pozytywnie wpłynęłaby na współpracę oraz bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Spotkanie było drugim seminarium w ramach projektu i pozwoli na zorganizowanie wszechstronnej symulacji kryzysu energetycznego, która odbędzie się w trakcie Warsaw Security Forum 2018 w październiku 2018 roku.
W razie pytań o projekt prosimy o kontakt z Dr Natalią Slobodian pod numerem +48577899921 albo pod adresem nslobodian@pulaski.pl

W dniu 24 maja br. w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego odbyło się seminarium pt. “Energy crisis management: decision-makers and civil society”. Było to drugie spotkanie w ramach projektu “Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” organizowanego przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Projekt odbywa się w ramach współpracy think tanków z krajów V4 oraz Ukrainy, tj..:
1. Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Polska (www.pulaski.pl)
2. Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Słowacja (www.sfpa.sk)
3. KNO Czech, Czechy (www.kno.cz)
4. Center for Global Studies Strategy XXI, Ukraina (www.geostrategy.org.ua)
5. Center for Fair Political Analysis, Węgry (www.meltanyossag.hu)

W czasie spotkania eksperci z Czech, Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz Polski zaprezentowali rezultaty wywiadów z decydentami ze swoich państw. Przedstawiciele Słowacji oraz Polski zaprezentowali równocześnie strukturę komunikacji strategicznej w swoich krajach  w sytuacji kryzysu energetycznego. Jednocześnie tematem dyskusji były platforma komunikacyjna w sprawach kryzysu energetycznego, która byłaby dostępna dla ekspertów z krajów uczestniczących w projekcie oraz kwestie polityki informacyjnej państw V4 i Ukrainy.

Dr Natalia Slobodian z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego kierująca badaniami w ramach projektu przedstawiła wnioski na temat wywiadów z ukraińskimi decydentami z polskiej perspektywy. Podkreśliła: „na Ukrainie jest znaczne zainteresowanie rozwojem komunikacji w zakresie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie narodowym i regionalnym. Ukraina potrzebuje platformy do wewnętrznej komunikacji w dziedzinie energii na potrzeby komunikacji wielostronnej pomiędzy instytucjami rządowymi, podmiotami biznesowymi oraz społeczeństwem – w tym zakresie doświadczenia krajów V4 pozwoliłyby na uniknięcie sytuacji kryzysowych oraz pozwoliłyby na ich szybkie rozwiązanie jeśliby wystąpiły. Niepokojącym trendem jest brak wystarczających środków wśród podmiotów rządowych na Ukrainie na finansowanie ekspertyz z zakresu bezpieczeństwa energetycznego. W związku z tym takie kwestie jak nierzetelne badania oraz korzystanie z opracowań z drugiej ręki ma wpływ na procesy decyzyjne na Ukrainie.”

Eksperci sugerowali, że w ich krajach brakuje komunikacji na poziomie międzynarodowym. Istnieje zapotrzebowanie na rozwinięcie standardów komunikacji, które mogłyby zostać potwierdzone w czasie treningów oraz symulacji sytuacji kryzysowych. Dr Samuel Goda, Research Fellow at Slovak Foreign Policy Association oraz wicedziekan Departamentu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie podkreślił, ze Słowacja oprócz oficjalnych struktur przeznaczonych do zarządzania kryzysowego posiada również nieformalne relacje pomiędzy podmiotami rządowymi, przedstawicielami biznesu oraz think tanków, które sprawiają, ze cała komunikacja jest szybsza i bardziej elastyczna.

Prezes KNO Czeska Michaela Karaskova omawiając rezultaty wywiadów przeprowadzonych z polskimi respondentami, podkreśliła, że „polski rząd powinien stworzyć regularne spotkania z małymi grupami roboczymi ekspertów, które odbywałyby się regularnie, a nie tylko przy okazji konferencji sektorowych. Powinien również rozwinąć oficjalne kanały komunikacji ze środowiskami eksperckimi. Dodatkowo instytucje państwowe z Polski powinny być bardziej proaktywne i bardziej otwarte na inne rodzaje komunikacji.

Rezultaty wywiadów z decydentami ze Słowacji były oceniane przez uczestników projektu z Ukrainy. W podsumowaniu Vitalii Martyniuk, ekspert Center for Global Studies Strategy XXI powiedział: „Na Słowacji istnieje bardzo dobra komunikacja wewnętrzna w sektorze energii, ale osiągnięcie efektywnej komunikacji strategicznej na poziomie międzynarodowym jest trudne ze względu na konkurencję w udziale do rynku energetycznego. Komunikacja regionalna jest bardzo dobra ze względu na uczestnictwo w strukturach V4 oraz UE.”

Ekspert z Center for Fair Political Analysis z Węgier Andras Jenei dodał: “W przypadku wystąpienia kryzysu energetycznego i konkretnie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw, państwa V4 mogą się zgodzić na okazanie solidarności na poziomie instytucjonalnym z Ukrainą, ponieważ trzy kraje Grupy Wyszehradzkiej są jedynymi dostawcami gazu do Ukrainy z zachodu. Byłby to duży postęp względem obecnej polityki reagowania ad hoc. Jednocześnie państwa V4 powinny rozważyć możliwość stworzenia grupy roboczej ekspertów z krajów członkowskich, która mogłaby obserwować proces zmiany systemu na Ukrainie, dostarczyć analiz systemowych i technologicznych.”

Lubomir Chachany z Ministerstwa Ekonomii Słowacji oraz Łukasz Boguszewski z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego przedstawili modele komunikacji strategicznej w zakresie zarządzania kryzysowego na Słowacji oraz w Polsce.

Eksperci wskazali na potrzebę utworzenia wspólnych standardów komunikacji strategicznej, które podlegałyby weryfikacji w czasie szkoleń oraz symulacji sytuacji kryzysowych. W czasie seminarium podniesiono potrzebę stworzenia systemu raportowania regionalnego na temat sytuacji energetycznej – współpraca międzyrządowa w tym obszarze pozytywnie wpłynęłaby na współpracę oraz bezpieczeństwo energetyczne regionu.

Spotkanie było drugim seminarium w ramach projektu i pozwoli na zorganizowanie wszechstronnej symulacji kryzysu energetycznego, która odbędzie się w trakcie Warsaw Security Forum 2018 w październiku 2018 roku.
W razie pytań o projekt prosimy o kontakt z Dr Natalią Slobodian pod numerem +48577899921 albo pod adresem nslobodian@pulaski.pl