36543860_1865917780133949_642241062659686400_n

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Seminarium pt. “Strategia na rzecz komunikacji kryzysowej” w Kijowie

Opublikowano: 10 lipca, 2018

36543860_1865917780133949_642241062659686400_n

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Seminarium pt. “Strategia na rzecz komunikacji kryzysowej” w Kijowie

Opublikowano: 10 lipca, 2018

Spotkanie było częścią projektu, które ma pozwolić na zorganizowanie symulacji kryzysu energetycznego w czasie konferencji Warsaw Security Forum 2018 w październiku br. Seminarium jest częścią projektu pt. „Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” odbywającego się we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim oraz organizacjami partnerskimi z krajów V4 oraz Ukrainy: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Centre for Global Studies “Strategy XXI”, KNO Česko, spol. s r.o., and Center for Fair Political Analysis.

W dniu 2 lipca br. w Akademii Dyplomatycznej Ukrainy odbyło się seminarium pt.”Strategia na rzecz komunikacji kryzysowej”. Było to trzecie seminarium organizowane w ramach projektu “Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” organizowanego we współpracy z International Visegrad Fund.

Projekt jest wynikiem współpracy pomiędzy think tankami reprezentującymi państwa V4 oraz Ukrainę:

  1. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Polska
  2. Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Słowacja (www.sfpa.sk)
  3. KNO Czech, Czechy (www.kno.cz)
  4. Center for Global Studies Strategy XXI, Ukraina (www.geostrategy.org.ua)
  5. Center for Fair Political Analysis, Węgry (www.meltanyossag.hu)

W czasie seminarium eksperci z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego zaprezentowali raport pt. „Making crisis simulation matter”. Uczestnicy spotkania z Węgier oraz Ukrainy przedstawili założenia komunikacji kryzysowej w swoich państwach. Innymi kwestiami poruszanymi na spotkaniu było utworzenie platform do komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnienia związane z polityką udostępniania informacji.

Spotkanie było częścią projektu, które ma pozwolić na zorganizowanie symulacji kryzysu energetycznego w czasie konferencji Warsaw Security Forum 2018 w październiku br. Seminarium jest częścią projektu pt. „Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” odbywającego się we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim oraz organizacjami partnerskimi z krajów V4 oraz Ukrainy: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Centre for Global Studies “Strategy XXI”, KNO Česko, spol. s r.o., and Center for Fair Political Analysis.

W dniu 2 lipca br. w Akademii Dyplomatycznej Ukrainy odbyło się seminarium pt.”Strategia na rzecz komunikacji kryzysowej”. Było to trzecie seminarium organizowane w ramach projektu “Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” organizowanego we współpracy z International Visegrad Fund.

Projekt jest wynikiem współpracy pomiędzy think tankami reprezentującymi państwa V4 oraz Ukrainę:

  1. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Polska
  2. Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Słowacja (www.sfpa.sk)
  3. KNO Czech, Czechy (www.kno.cz)
  4. Center for Global Studies Strategy XXI, Ukraina (www.geostrategy.org.ua)
  5. Center for Fair Political Analysis, Węgry (www.meltanyossag.hu)

W czasie seminarium eksperci z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego zaprezentowali raport pt. „Making crisis simulation matter”. Uczestnicy spotkania z Węgier oraz Ukrainy przedstawili założenia komunikacji kryzysowej w swoich państwach. Innymi kwestiami poruszanymi na spotkaniu było utworzenie platform do komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnienia związane z polityką udostępniania informacji.