FKP_WSF_25yrs_NATO_20240318_042

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

25. rocznica przystąpienia Polski do NATO: Podsumowanie konferencji

Opublikowano: 14 marca, 2024

FKP_WSF_25yrs_NATO_20240318_042

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

25. rocznica przystąpienia Polski do NATO: Podsumowanie konferencji

Opublikowano: 14 marca, 2024

Konferencja „Zapewniając Bezpieczeństwo, Odpowiadając na Wyzwania” odbyła się w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich 18 marca w ramach obchodów 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, zorganizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego – organizatora Warsaw Security Forum – we współpracy z Prezydentem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Michałem Szczerbą oraz siedzibą NATO. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli rządu oraz wojska Polski, w tym:

 • Władysław Kosiniak-Kamysz – Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Gen. Wiesław Kukuła – Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych RP;
 • Jacek Siewiera – Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta RP;
 • Władysław T. Bartoszewski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Paweł Zalewski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej;
 • Michał Szczerba – Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Poseł na Sejm RP;
 • Gen. bryg. Karol Molenda – Dowódca, Polskie Dowództwo Cybernetyczne.

NATO było reprezentowane przez Borisa Ruge – Zastępcę Sekretarza Generalnego ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Florence Gaub – Dyrektor Działu Badań, NATO Defence College.

W ramach upamiętnienia polskiej drogi do NATO w latach 90., organizatorzy przyjęli zaszczytnych gości, którzy przyczynili się do procesu przystąpienia Polski do NATO: Włodzimierza Cimoszewicza – Premiera RP (1996-1997), Jerzego Buzka – Premiera RP (1997-2001), Janusza Onyszkiewicza – Ministra Obrony Narodowej (1992-1993, 1997-2000) oraz Jerzego Koźmińskiego – Ambasadora Polski w USA (1994-2000).

Podczas konferencji Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, oświadczył, że „następne 25 miesięcy będą decydujące dla bezpieczeństwa Polski i NATO”. Podkreślił, że nadchodzące miesiące będą decydować o losach wojny na Ukrainie, co będzie miało również implikacje dla reszty Europy. „Nie możemy przyzwyczajać się do wojny i musimy być gotowi na każdy scenariusz” – podkreślił.

Minister Obrony Narodowej podkreślił, że zwycięstwo Ukrainy zależy m.in. od dalszej pomocy ze strony krajów europejskich. „Droga Ukrainy do NATO będzie trudna. Polska zawsze pomagała innym krajom na ich drodze do NATO. Inwestowanie w zwycięstwo Ukrainy to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Europa musi zwiększyć zdolności produkcyjne przemysłu obronnego” – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier ogłosił, że w najbliższych dniach, wraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawi główne zapisy ustawy o obronności cywilnej.

„Kraje bronią się nie tylko swoimi armiami. Musimy stale pobudzać społeczeństwa do budowy świadomości zagrożeń i gotowości do otwartego poruszania tych zagrożeń. To jest kwestia fundamentalna. Moim zdaniem mieliśmy wiele zaniedbań w tej sferze”stwierdził.

Odwołując się do zagrożenia ze strony Rosji, Gen. Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych RP, wypowiadając się na konferencji, ostrzegł, że Moskwa przygotowuje się do konfliktu z NATO. „W pełni postrzegamy zmiany zachodzące w Rosji i wyciągamy z nich wnioski. Wprost mówiąc, Rosja przygotowuje się do konfliktu z NATO, w pełni świadoma, że Sojusz jest strukturą obronną” – ostrzegł.

Podczas dyskusji panelowej „Konsensus Polityczny jako Podstawa Polityki Bezpieczeństwa Polski”, Posłowie do Parlamentu Europejskiego i byli Premierzy Polski – Włodzimierz Cimoszewicz i Jerzy Buzek – podzielili się swoimi wspomnieniami na temat przystąpienia Polski do NATO w 1999 roku.

Cimoszewicz przypomniał, że rozpad Związku Radzieckiego był warunkiem koniecznym do osiągnięcia konsensusu w polskim społeczeństwie w kwestii drogi zapewnienia bezpieczeństwa Polski poprzez członkostwo w NATO. „Przez ostatnie 35 lat to był jedyny poważny projekt, który praktycznie nie wzbudzał kontrowersji, zarówno w społeczeństwie, jak i wśród sił politycznych. Akcesja do Unii Europejskiej nie cieszyła się takim poparciem jak akcesja do NATO”, zauważył.

Buzek ostrzegał przed dwuznacznym stanowiskiem Węgier wobec NATO i wojny na Ukrainie: „Dzisiaj Węgrzy działają przeciwko Sojuszowi. Ich relacje z Rosją, z Putinem, budzą niepokój.” Podkreślił również, że „szybkie rozwiązanie konfliktu z pełnym zwycięstwem dla Ukrainy byłoby fundamentalnym sukcesem dla NATO.”

Konferencja była również okazją do przeanalizowania relacji między społeczeństwem obywatelskim a bezpieczeństwem, a także relacji Polski z Waszyngtonem. Ambasador USA Mark Brzezinski omawiał niedawną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu podczas rozmowy zatytułowanej „Obronność Każdego Centymetra Społeczeństwa Obywatelskiego”, w której uczestniczyła również Katarzyna Kieli, Prezes i Dyrektor Zarządzający Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN. W szczególności Mark Brzeziński podkreślił, że spotkanie „było zgodne z wizją Prezydenta Bidena”. Podkreślił również, że „stawką w tej grze są bardzo wysokie, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie.”

Mówiąc o podmiotach niewymienionych z bezpieczeństwem, Katarzyna Kieli zwróciła uwagę, że „dziennikarstwo odgrywa pewną rolę w każdym konflikcie zbrojnym.” Zaznaczyła, że „najważniejszym zadaniem jest informowanie”, i że „media odgrywają bardzo ważną rolę w pielęgnowaniu demokracji, która umiera w ciemnościach.” Według Kiel, „w czasach, gdy istnieje tyle różnych platform i influencerów, zapotrzebowanie na wiarygodne informacje stale rośnie i ma kluczowe znaczenie.”

Konferencja „Zapewniając Bezpieczeństwo, Odpowiadając na Wyzwania” była częścią wysiłków Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w utrzymaniu jakościowej debaty na temat bezpieczeństwa i obrony w Polsce, w ustawieniu bipartyjnym i przy obecności różnych podmiotów, w tym społeczeństwa obywatelskiego, ekspertów, decydentów politycznych i kierownictwa Sił Zbrojnych RP.

Konferencja „Zapewniając Bezpieczeństwo, Odpowiadając na Wyzwania” odbyła się w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich 18 marca w ramach obchodów 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, zorganizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego – organizatora Warsaw Security Forum – we współpracy z Prezydentem Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Michałem Szczerbą oraz siedzibą NATO. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli rządu oraz wojska Polski, w tym:

 • Władysław Kosiniak-Kamysz – Wicepremier i Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Gen. Wiesław Kukuła – Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych RP;
 • Jacek Siewiera – Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta RP;
 • Władysław T. Bartoszewski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Paweł Zalewski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej;
 • Michał Szczerba – Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Poseł na Sejm RP;
 • Gen. bryg. Karol Molenda – Dowódca, Polskie Dowództwo Cybernetyczne.

NATO było reprezentowane przez Borisa Ruge – Zastępcę Sekretarza Generalnego ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Florence Gaub – Dyrektor Działu Badań, NATO Defence College.

W ramach upamiętnienia polskiej drogi do NATO w latach 90., organizatorzy przyjęli zaszczytnych gości, którzy przyczynili się do procesu przystąpienia Polski do NATO: Włodzimierza Cimoszewicza – Premiera RP (1996-1997), Jerzego Buzka – Premiera RP (1997-2001), Janusza Onyszkiewicza – Ministra Obrony Narodowej (1992-1993, 1997-2000) oraz Jerzego Koźmińskiego – Ambasadora Polski w USA (1994-2000).

Podczas konferencji Wicepremier i Minister Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz, oświadczył, że „następne 25 miesięcy będą decydujące dla bezpieczeństwa Polski i NATO”. Podkreślił, że nadchodzące miesiące będą decydować o losach wojny na Ukrainie, co będzie miało również implikacje dla reszty Europy. „Nie możemy przyzwyczajać się do wojny i musimy być gotowi na każdy scenariusz” – podkreślił.

Minister Obrony Narodowej podkreślił, że zwycięstwo Ukrainy zależy m.in. od dalszej pomocy ze strony krajów europejskich. „Droga Ukrainy do NATO będzie trudna. Polska zawsze pomagała innym krajom na ich drodze do NATO. Inwestowanie w zwycięstwo Ukrainy to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Europa musi zwiększyć zdolności produkcyjne przemysłu obronnego” – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier ogłosił, że w najbliższych dniach, wraz z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawi główne zapisy ustawy o obronności cywilnej.

„Kraje bronią się nie tylko swoimi armiami. Musimy stale pobudzać społeczeństwa do budowy świadomości zagrożeń i gotowości do otwartego poruszania tych zagrożeń. To jest kwestia fundamentalna. Moim zdaniem mieliśmy wiele zaniedbań w tej sferze”stwierdził.

Odwołując się do zagrożenia ze strony Rosji, Gen. Wiesław Kukuła, Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych RP, wypowiadając się na konferencji, ostrzegł, że Moskwa przygotowuje się do konfliktu z NATO. „W pełni postrzegamy zmiany zachodzące w Rosji i wyciągamy z nich wnioski. Wprost mówiąc, Rosja przygotowuje się do konfliktu z NATO, w pełni świadoma, że Sojusz jest strukturą obronną” – ostrzegł.

Podczas dyskusji panelowej „Konsensus Polityczny jako Podstawa Polityki Bezpieczeństwa Polski”, Posłowie do Parlamentu Europejskiego i byli Premierzy Polski – Włodzimierz Cimoszewicz i Jerzy Buzek – podzielili się swoimi wspomnieniami na temat przystąpienia Polski do NATO w 1999 roku.

Cimoszewicz przypomniał, że rozpad Związku Radzieckiego był warunkiem koniecznym do osiągnięcia konsensusu w polskim społeczeństwie w kwestii drogi zapewnienia bezpieczeństwa Polski poprzez członkostwo w NATO. „Przez ostatnie 35 lat to był jedyny poważny projekt, który praktycznie nie wzbudzał kontrowersji, zarówno w społeczeństwie, jak i wśród sił politycznych. Akcesja do Unii Europejskiej nie cieszyła się takim poparciem jak akcesja do NATO”, zauważył.

Buzek ostrzegał przed dwuznacznym stanowiskiem Węgier wobec NATO i wojny na Ukrainie: „Dzisiaj Węgrzy działają przeciwko Sojuszowi. Ich relacje z Rosją, z Putinem, budzą niepokój.” Podkreślił również, że „szybkie rozwiązanie konfliktu z pełnym zwycięstwem dla Ukrainy byłoby fundamentalnym sukcesem dla NATO.”

Konferencja była również okazją do przeanalizowania relacji między społeczeństwem obywatelskim a bezpieczeństwem, a także relacji Polski z Waszyngtonem. Ambasador USA Mark Brzezinski omawiał niedawną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu podczas rozmowy zatytułowanej „Obronność Każdego Centymetra Społeczeństwa Obywatelskiego”, w której uczestniczyła również Katarzyna Kieli, Prezes i Dyrektor Zarządzający Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN. W szczególności Mark Brzeziński podkreślił, że spotkanie „było zgodne z wizją Prezydenta Bidena”. Podkreślił również, że „stawką w tej grze są bardzo wysokie, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie.”

Mówiąc o podmiotach niewymienionych z bezpieczeństwem, Katarzyna Kieli zwróciła uwagę, że „dziennikarstwo odgrywa pewną rolę w każdym konflikcie zbrojnym.” Zaznaczyła, że „najważniejszym zadaniem jest informowanie”, i że „media odgrywają bardzo ważną rolę w pielęgnowaniu demokracji, która umiera w ciemnościach.” Według Kiel, „w czasach, gdy istnieje tyle różnych platform i influencerów, zapotrzebowanie na wiarygodne informacje stale rośnie i ma kluczowe znaczenie.”

Konferencja „Zapewniając Bezpieczeństwo, Odpowiadając na Wyzwania” była częścią wysiłków Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w utrzymaniu jakościowej debaty na temat bezpieczeństwa i obrony w Polsce, w ustawieniu bipartyjnym i przy obecności różnych podmiotów, w tym społeczeństwa obywatelskiego, ekspertów, decydentów politycznych i kierownictwa Sił Zbrojnych RP.