13957047_10154477183158619_1797446845_n

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

W FKP o Szczycie NATO w Warszawie

Opublikowano: 10 sierpnia, 2016

13957047_10154477183158619_1797446845_n

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

W FKP o Szczycie NATO w Warszawie

Opublikowano: 10 sierpnia, 2016

„Decyzje Szczytu w Warszawie są niezłe, ale nie rewolucyjne” stwierdził Jerzy Maria Nowak b. Ambasador RP przy NATO w czasie spotkania młodych ekspertów ds. bezpieczeństwa, które odbyło się w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w ramach programu Atlantic Council. W spotkaniu wzięli udział eksperci m.in. Fundacji Pułaskiego, Narodowego Centrum Studiów Strategicznych i Academic Security Forum.

Celem seminarium pt. „NATO Gambit – Szczyt NATO w Warszawie w świetle nowych wyzwań dla Starego Kontynentu” było przedyskutowanie rezultatów Szczytu NATO w Warszawie i tego jakie będą miały wpływ na bezpieczeństwo Polski i pozostałych państw członkowskich. Eksperci podczas debaty poruszyli najistotniejsze kwestie związane z adaptacją Sojuszu do zagrożeń ze strony Rosji oraz Państwa Islamskiego, a także ocenili dalsze perspektywy transformacji NATO w przyszłości.

„Decyzje Szczytu w Warszawie są niezłe, ale nie rewolucyjne” stwierdził Jerzy Maria Nowak b. Ambasador RP przy NATO w czasie spotkania młodych ekspertów ds. bezpieczeństwa, które odbyło się w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w ramach programu Atlantic Council. W spotkaniu wzięli udział eksperci m.in. Fundacji Pułaskiego, Narodowego Centrum Studiów Strategicznych i Academic Security Forum.

Celem seminarium pt. „NATO Gambit – Szczyt NATO w Warszawie w świetle nowych wyzwań dla Starego Kontynentu” było przedyskutowanie rezultatów Szczytu NATO w Warszawie i tego jakie będą miały wpływ na bezpieczeństwo Polski i pozostałych państw członkowskich. Eksperci podczas debaty poruszyli najistotniejsze kwestie związane z adaptacją Sojuszu do zagrożeń ze strony Rosji oraz Państwa Islamskiego, a także ocenili dalsze perspektywy transformacji NATO w przyszłości.