FKP_NEWS_BBN_FKP_WSF

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Aktualne działania BBN oraz współpraca w ramach Warsaw Security Forum były tematem spotkania przedstawicieli Fundacji Pułaskiego z Ministrem Pawłem Solochem

Opublikowano: 26 czerwca, 2017

FKP_NEWS_BBN_FKP_WSF

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Aktualne działania BBN oraz współpraca w ramach Warsaw Security Forum były tematem spotkania przedstawicieli Fundacji Pułaskiego z Ministrem Pawłem Solochem

Opublikowano: 26 czerwca, 2017

Dynamika ostatnich miesięcy pokazuje, że sprawy bezpieczeństwa nabierają kluczowego znaczenia i dyskusja na ten temat jest istotna z punktu widzenia polskich interesów. Mając to na uwadze na spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego omówiono nadchodzące wydarzenia o tematyce bezpieczeństwa i obronności, które będą angażowały obie instytucje. W wyniku prowadzonych ustaleń Min. Soloch przyjął zaproszenie na konferencję Baltic Sea Security, na której wygłosi wprowadzenie do prezentacji nt. Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Głównym tematem spotkania była kwestia realizacji strategicznego partnerstwa z BBN przy konferencji Warsaw Security Forum. Od pierwszej edycji BBN odgrywa kluczową role w kształtowaniu formatu i programu tej największej w Polsce i znaczącej w regionie konferencji o międzynarodowym bezpieczeństwie. W tym roku obie strony chcą wskazać na istotne wyzwania jakie stoją przed Polską i krajami naszego regionu. Dlatego też formaty Grupy Wyszehradzkiej czy Grupy Bukaresztańskiej będą odgrywały kluczowe znaczenie w doborze określonych tematów i kierunku dyskusji. WSF 2017 zapowiada się jako wydarzenie o wyjątkowej skali i zakresie tematycznym. Organizatorzy stawiają nacisk na poruszenie głównych wątków debaty międzynarodowej w wymiarze globalnym i regionalnym.

Dynamika ostatnich miesięcy pokazuje, że sprawy bezpieczeństwa nabierają kluczowego znaczenia i dyskusja na ten temat jest istotna z punktu widzenia polskich interesów. Mając to na uwadze na spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego omówiono nadchodzące wydarzenia o tematyce bezpieczeństwa i obronności, które będą angażowały obie instytucje. W wyniku prowadzonych ustaleń Min. Soloch przyjął zaproszenie na konferencję Baltic Sea Security, na której wygłosi wprowadzenie do prezentacji nt. Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP.

Głównym tematem spotkania była kwestia realizacji strategicznego partnerstwa z BBN przy konferencji Warsaw Security Forum. Od pierwszej edycji BBN odgrywa kluczową role w kształtowaniu formatu i programu tej największej w Polsce i znaczącej w regionie konferencji o międzynarodowym bezpieczeństwie. W tym roku obie strony chcą wskazać na istotne wyzwania jakie stoją przed Polską i krajami naszego regionu. Dlatego też formaty Grupy Wyszehradzkiej czy Grupy Bukaresztańskiej będą odgrywały kluczowe znaczenie w doborze określonych tematów i kierunku dyskusji. WSF 2017 zapowiada się jako wydarzenie o wyjątkowej skali i zakresie tematycznym. Organizatorzy stawiają nacisk na poruszenie głównych wątków debaty międzynarodowej w wymiarze globalnym i regionalnym.