Wojna z Kalifatem II: cele, siły i środki koalicji – stan po roku”

Prowadzona pod kuratelą Stanów Zjednoczonych kampania powietrzna przeciwko Państwu Islamskiemu i powołanemu przezeń kalifatowi toczy się już drugi rok, jednak nawet największym optymistom trudno byłoby powiedzieć, iż w sposób radykalny ograniczyła ona zdolności bojowe i swobodę operacyjną islamistów. Cezura jednego roku stanowi jednak dobrą okazję do tego, by na nowo przyjrzeć się siłom koalicji w regionie – tym bardziej, iż w ostatnim czasie doszło do poważnej zmiany sytuacji operacyjnej nad terytorium Syrii, gdzie pojawiły się samoloty sił powietrznych (WWS) FR.

Artykuł został opublikowany przez Fundację Amicus Europae w „POLICY PAPERS” nr 31/2015.