Międzynarodowe aspekty wykorzystania dywidendy cyfrowej. Nieznane piętno Układu Warszawskiego

Autor foto: Mauro Codella

Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa tematem drugiego spotkania eksperckiego w FKP

Opublikowano: 6 czerwca, 2014

Międzynarodowe aspekty wykorzystania dywidendy cyfrowej. Nieznane piętno Układu Warszawskiego

Autor foto: Mauro Codella

Aspekty prawne cyberbezpieczeństwa tematem drugiego spotkania eksperckiego w FKP

Opublikowano: 6 czerwca, 2014

Problematyka prawa związanego z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni była tematem drugiego z cyklu spotkań eksperckich pt. „Cyberbezpieczeństwo Polski”, które odbyło się 2 czerwca 2014 r. w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. W spotkaniu oprócz ekspertów FKP wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ośrodków akademickich oraz sektora prywatnego.

Dyskusja w FKP była kontynuacją spotkania nt. strategicznych wyzwaniach dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dyskusji zostały poddane m.in. dyrektywa NIS (Network and Information Security) opracowana przez Komisję Europejską, polityka ochrony cyberprzestrzeni RP, uregulowania prawne dla sektora telekomunikacyjnego i finansowego, jak również nowelizacje zawarte w tzw. „ustawach prezydenckich”. Omówiona została także
problematyka sporów kompetencyjnych występujących w wielu płaszczyznach obszaru cyberbezpieczeństwa .

Eksperci zgromadzeni na spotkaniu omówili też kwestię niezbędnych zmian. Dyskutowana była m.in. konieczność stworzenia nowych dokumentów zarówno o charakterze normatywnym, jak i szerszej Strategii oraz Doktryny Cyberbezpieczeństwa. „Prawo nigdy nie jest doskonałe” – zauważył jeden z uczestników spotkania. „Niemniej powinniśmy dążyć do doskonałości” – dodał ekspert. Z pewnością wiele trafnych uwag uczestników spotkania przyczyni się do opracowania istotnych rekomendacji, które zostaną zebrane oraz opublikowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.

Problematyka prawa związanego z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni była tematem drugiego z cyklu spotkań eksperckich pt. „Cyberbezpieczeństwo Polski”, które odbyło się 2 czerwca 2014 r. w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. W spotkaniu oprócz ekspertów FKP wzięli udział także przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ośrodków akademickich oraz sektora prywatnego.

Dyskusja w FKP była kontynuacją spotkania nt. strategicznych wyzwaniach dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dyskusji zostały poddane m.in. dyrektywa NIS (Network and Information Security) opracowana przez Komisję Europejską, polityka ochrony cyberprzestrzeni RP, uregulowania prawne dla sektora telekomunikacyjnego i finansowego, jak również nowelizacje zawarte w tzw. „ustawach prezydenckich”. Omówiona została także
problematyka sporów kompetencyjnych występujących w wielu płaszczyznach obszaru cyberbezpieczeństwa .

Eksperci zgromadzeni na spotkaniu omówili też kwestię niezbędnych zmian. Dyskutowana była m.in. konieczność stworzenia nowych dokumentów zarówno o charakterze normatywnym, jak i szerszej Strategii oraz Doktryny Cyberbezpieczeństwa. „Prawo nigdy nie jest doskonałe” – zauważył jeden z uczestników spotkania. „Niemniej powinniśmy dążyć do doskonałości” – dodał ekspert. Z pewnością wiele trafnych uwag uczestników spotkania przyczyni się do opracowania istotnych rekomendacji, które zostaną zebrane oraz opublikowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.