COVID-19 (1)

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

COVID-19: Wydarzenia w biurze Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 18 marca, 2020

COVID-19 (1)

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

COVID-19: Wydarzenia w biurze Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 18 marca, 2020

W odpowiedzi na wybuch pandemii COVID-19, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego przekłada wszystkie nadchodzące wydarzenia do końca kwietnia 2020 r. Nasze warszawskie biuro pozostanie zamknięte dla wszystkich odwiedzających aż do odwołania, zaś członkowie zespołu będą dostępni jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu . W obliczu tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, naszym najwyższym priorytetem jest zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie gości naszej społeczności.
Jednocześnie Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego będzie kontynuowała działalność badawczą, medialną i stypendialną (stypendia dla Akademii Młodych Dyplomatów / Program New Security Leaders). Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: office@pulaski.pl.

W odpowiedzi na wybuch pandemii COVID-19, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego przekłada wszystkie nadchodzące wydarzenia do końca kwietnia 2020 r. Nasze warszawskie biuro pozostanie zamknięte dla wszystkich odwiedzających aż do odwołania, zaś członkowie zespołu będą dostępni jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu . W obliczu tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, naszym najwyższym priorytetem jest zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie gości naszej społeczności.
Jednocześnie Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego będzie kontynuowała działalność badawczą, medialną i stypendialną (stypendia dla Akademii Młodych Dyplomatów / Program New Security Leaders). Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: office@pulaski.pl.