Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

#cyberukraine Wizyta Studyjna w Warszawie już za nami!

Opublikowano: 25 marca, 2016

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

#cyberukraine Wizyta Studyjna w Warszawie już za nami!

Opublikowano: 25 marca, 2016

Ochrona teleinformatycznej infrastruktury krytycznej, koncepcje centrum reagowania na incydenty komputerowe w sektorze energetycznym, bezpieczeństwo energetyczne Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy, współpraca polityczno-ekonomiczna w regionie – takie były tematy seminariów, które odbyły się podczas wizyty studyjnej organizowanej przez Fundację Pułaskiego w ramach projektu „[cyber]Securing Ukrainian Energy Infrastructure”.

Projekt „[cyber]Securing Ukrainian Energy Infrastructure” jest międzynarodową inicjatywą Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego mającą na celu zbadanie najważniejszych problemów ukraińskiej infrastruktury energetycznej pod względem zabezpieczeń teleinformatycznych, a także popularyzację wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i zidentyfikowanie głównych trudności w obszarze legislacyjnym. Projekt powstaje w ramach realizowanego przez Fundację programu badawczego „Cyberbezpieczeństwo”.

W przeciągu ostatnich lat, europejskie przedsiębiorstwa energetyczne coraz częściej stawały się celami ataków hackerskich. Zaawansowane kampanie cyber szpiegowskie takie jak Energetic Bear czy SandWorm co najmniej od 2013 r. atakowały systemy komputerowe elektrowni m.in. w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. W grudniu 2015 r. prawdopodobnie w wyniku cyber ataku dostęp do elektryczności utraciło ponad 700 tys. mieszkańców zachodniej Ukrainy. Zważywszy na trudną sytuację geopolityczną państwa oraz na fakt, iż na Ukrainie funkcjonują cztery elektrownie atomowe, stanowiące potencjalny cel cyber terrorystów, zasadne wydaje się rozpoczęcie działań informacyjnych i edukacyjnych na poziomie międzynarodowym.

Wizyta studyjna w Warszawie stanowiła pierwszy etap projektu. W dniach 16-17 marca 2016 r. Fundacja Pułaskiego gościła przedstawicieli administracji i sektora prywatnego związanego z IT i energetyką, ekspertów organizacji pozarządowych oraz akademików z Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz we współpracy z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Instytutem Kościuszki. Przedsięwzięcie powstaje dzięki dofinansowaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Następną inicjatywą w ramach projektu będzie Strategiczna Konferencja w Kijowie (26 maja 2016 r.)

Ochrona teleinformatycznej infrastruktury krytycznej, koncepcje centrum reagowania na incydenty komputerowe w sektorze energetycznym, bezpieczeństwo energetyczne Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy, współpraca polityczno-ekonomiczna w regionie – takie były tematy seminariów, które odbyły się podczas wizyty studyjnej organizowanej przez Fundację Pułaskiego w ramach projektu „[cyber]Securing Ukrainian Energy Infrastructure”.

Projekt „[cyber]Securing Ukrainian Energy Infrastructure” jest międzynarodową inicjatywą Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego mającą na celu zbadanie najważniejszych problemów ukraińskiej infrastruktury energetycznej pod względem zabezpieczeń teleinformatycznych, a także popularyzację wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni i zidentyfikowanie głównych trudności w obszarze legislacyjnym. Projekt powstaje w ramach realizowanego przez Fundację programu badawczego „Cyberbezpieczeństwo”.

W przeciągu ostatnich lat, europejskie przedsiębiorstwa energetyczne coraz częściej stawały się celami ataków hackerskich. Zaawansowane kampanie cyber szpiegowskie takie jak Energetic Bear czy SandWorm co najmniej od 2013 r. atakowały systemy komputerowe elektrowni m.in. w Polsce, Niemczech i na Ukrainie. W grudniu 2015 r. prawdopodobnie w wyniku cyber ataku dostęp do elektryczności utraciło ponad 700 tys. mieszkańców zachodniej Ukrainy. Zważywszy na trudną sytuację geopolityczną państwa oraz na fakt, iż na Ukrainie funkcjonują cztery elektrownie atomowe, stanowiące potencjalny cel cyber terrorystów, zasadne wydaje się rozpoczęcie działań informacyjnych i edukacyjnych na poziomie międzynarodowym.

Wizyta studyjna w Warszawie stanowiła pierwszy etap projektu. W dniach 16-17 marca 2016 r. Fundacja Pułaskiego gościła przedstawicieli administracji i sektora prywatnego związanego z IT i energetyką, ekspertów organizacji pozarządowych oraz akademików z Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz we współpracy z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Instytutem Kościuszki. Przedsięwzięcie powstaje dzięki dofinansowaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Następną inicjatywą w ramach projektu będzie Strategiczna Konferencja w Kijowie (26 maja 2016 r.)