Czy jesteśmy skazani na konflikt

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

„Czy jesteśmy skazani na konflikt” – niekończące się polsko-polskie spory

Opublikowano: 4 maja, 2016

Czy jesteśmy skazani na konflikt

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

„Czy jesteśmy skazani na konflikt” – niekończące się polsko-polskie spory

Opublikowano: 4 maja, 2016

„Polska historyczna konieczność walki z wrogiem zewnętrznym przeniosła się obecnie na walkę wewnętrzną” – stwierdził prof. Zimbardo w czasie debaty nt. podziałów społecznych w Polsce.

W dniu 21 kwietnia br. odbyła się debata dotycząca podziałów społecznych w Polsce i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa RP zorganizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego oraz Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ w Rzeszowie. Celem debaty miało być poszukiwanie metod i rozwiązań mających zażegnać aktualnie toczące się konflikty w polskim społeczeństwie. Brak porozumienia wewnątrz kraju niesie ze sobą wiele konsekwencji. Pomijając fakt rosnącej niestabilności w kraju, należy brać pod uwagę działanie czynników zewnętrznych. Mogą istnieć siły zdolne do oddziaływania na toczące się spory oraz podtrzymywania lub nawet wykorzystywania ich do własnych celów. Powstaje pytanie dlaczego Polacy tkwią w tej patowej sytuacji będącej konfliktem?

Zdaniem Philipa Zimbardo, emerytowanego profesora Uniwersytetu Stanforda, przyczyną dzisiejszych problemów jest nasza mentalność. „Historia Polski opiera się na kulturze bohaterów. Polska mentalność walki z wrogiem zewnętrznym przeniosła się na walkę wewnętrzną, ze sobą nawzajem” – zauważył. Obserwator zewnętrzny mógłby stwierdzić, iż w Polsce panuje duża agresja między użytkownikami wyrażającymi swoje zdanie w przestrzeni wirtualnej. Zdaniem dr Katarzyny Stasiuk  przyczyną tej sytuacji jest duża anonimowość. „Internet przesuwa poziom tolerancji dla agresji” – oceniła ekspertka.

Zdania polityków dotyczące nieustającego sporu są zróżnicowane. „To nie jest tak, że Polacy chcą się ze sobą kłócić. Wojna jest celowo wypowiadana jako sposób na politykę” – stwierdził polityk Paweł Zalewski. W odpowiedzi socjolog prof. Andrzej Zybertowicz zauważył, że „politycy zdają sobie sprawę z długoterminowych skutków swoich decyzji”. Kultura polityczna w Polsce jest zdecydowanie za niska. Jednym ze sposobów  załagodzenia konfliktu może być jej podniesienie. Również zdaniem polityka Pawła Kowala „w Polsce brakuje kultury politycznej”.

Prof. dr hab. Stanisław Koziej ocenił stan bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz przedstawił jakie negatywne skutki może spowodować panujący konflikt społeczny. „Bezpiecznikiem chroniącym nas przed przekroczeniem punktu krytycznego może być prawo i kultura prawna” – podkreślił. „Do rozwiązania problemu konieczne jest zaangażowanie tzw. strony trzeciej, w której skład wchodzą media, organizacje pozarządowe, niezależne autorytety, jak również środowiska zewnętrzne” – dodał.

Trwające napięcia w Polsce powinny zostać jak najszybciej rozładowane. Polska zdecydowanie nie korzysta na niekończących się polsko-polskich sporach.

„Polska historyczna konieczność walki z wrogiem zewnętrznym przeniosła się obecnie na walkę wewnętrzną” – stwierdził prof. Zimbardo w czasie debaty nt. podziałów społecznych w Polsce.

W dniu 21 kwietnia br. odbyła się debata dotycząca podziałów społecznych w Polsce i ich konsekwencji dla bezpieczeństwa RP zorganizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego oraz Centrum Zimbardo ds. Rozwiązywania Konfliktów WSIiZ w Rzeszowie. Celem debaty miało być poszukiwanie metod i rozwiązań mających zażegnać aktualnie toczące się konflikty w polskim społeczeństwie. Brak porozumienia wewnątrz kraju niesie ze sobą wiele konsekwencji. Pomijając fakt rosnącej niestabilności w kraju, należy brać pod uwagę działanie czynników zewnętrznych. Mogą istnieć siły zdolne do oddziaływania na toczące się spory oraz podtrzymywania lub nawet wykorzystywania ich do własnych celów. Powstaje pytanie dlaczego Polacy tkwią w tej patowej sytuacji będącej konfliktem?

Zdaniem Philipa Zimbardo, emerytowanego profesora Uniwersytetu Stanforda, przyczyną dzisiejszych problemów jest nasza mentalność. „Historia Polski opiera się na kulturze bohaterów. Polska mentalność walki z wrogiem zewnętrznym przeniosła się na walkę wewnętrzną, ze sobą nawzajem” – zauważył. Obserwator zewnętrzny mógłby stwierdzić, iż w Polsce panuje duża agresja między użytkownikami wyrażającymi swoje zdanie w przestrzeni wirtualnej. Zdaniem dr Katarzyny Stasiuk  przyczyną tej sytuacji jest duża anonimowość. „Internet przesuwa poziom tolerancji dla agresji” – oceniła ekspertka.

Zdania polityków dotyczące nieustającego sporu są zróżnicowane. „To nie jest tak, że Polacy chcą się ze sobą kłócić. Wojna jest celowo wypowiadana jako sposób na politykę” – stwierdził polityk Paweł Zalewski. W odpowiedzi socjolog prof. Andrzej Zybertowicz zauważył, że „politycy zdają sobie sprawę z długoterminowych skutków swoich decyzji”. Kultura polityczna w Polsce jest zdecydowanie za niska. Jednym ze sposobów  załagodzenia konfliktu może być jej podniesienie. Również zdaniem polityka Pawła Kowala „w Polsce brakuje kultury politycznej”.

Prof. dr hab. Stanisław Koziej ocenił stan bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz przedstawił jakie negatywne skutki może spowodować panujący konflikt społeczny. „Bezpiecznikiem chroniącym nas przed przekroczeniem punktu krytycznego może być prawo i kultura prawna” – podkreślił. „Do rozwiązania problemu konieczne jest zaangażowanie tzw. strony trzeciej, w której skład wchodzą media, organizacje pozarządowe, niezależne autorytety, jak również środowiska zewnętrzne” – dodał.

Trwające napięcia w Polsce powinny zostać jak najszybciej rozładowane. Polska zdecydowanie nie korzysta na niekończących się polsko-polskich sporach.