IMG_9113

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Debata ekspercka „An Unbridgeable Divide? How to Heal the EU’s East-West Fracture”

Opublikowano: 22 stycznia, 2020

IMG_9113

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Debata ekspercka „An Unbridgeable Divide? How to Heal the EU’s East-West Fracture”

Opublikowano: 22 stycznia, 2020

21 stycznia 2020 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego była gospodarzem debaty eksperckiej, pt. ”An Unbridgeable Divide? How to Heal the EU’s East-West Fracture””, zorganizowanej wspólnie z partnerem Fundacji – Carnegie Europe. Dyskusja dotyczyła natury napięć pomiędzy wschodnimi i zachodnimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz możliwymi rozwiązaniach sporów.

W dyskusji wzięli udział eksperci Carnegie Europe: Tomáš Valášek, Pierre Vimont i Stefan Lehne, oraz Jan Macháček, przewodniczący Rady Powierniczej the Institute for Politics and Society w Pradze; Katarzyna Pisarska, dyrektor programowa Warsaw Security Forum reprezentująca Fundację im. Pułaskiego; oraz Márton Ugrósdy, dyrektor Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT) w Budapeszcie.

Debatę rozpoczęła krótka prezentacja dotycząca szeregu działań, których celem jest zmniejszenie różnic między Wschodem a Zachodem UE oraz wyeliminowanie istniejących między krajami nieporozumień. Prezentacja opierała się na wnioskach pochodzących z najnowszej publikacji Carnegie Europe zatytułowanej  “Why Can’t the EU’s West and East Work as One?”.

Paneliści rozważali również nad propozycjami rozwiązań sporów i dzielili się własnymi spostrzeżeniami na temat wzmocnienia relacji Wschód-Zachód. Wydarzenie zwieńczyła żywa dyskusja z liczną publicznością. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 ekspertów i dyplomatów z 10 krajów.

Wydarzenie było częścią projektu „Bridging the New-Old Divide UE”, współfinansowanego przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie pochodzące z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund). Misją funduszu jest wspieranie inicjatyw promujących współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Projekt powstał przy wspólnym wysiłku Carnegie Endowment for International Peace oraz czterech instytucji z krajów wyszehradzkich:

  • Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego z Polski
  • Institute for Politics and Society z Czech
  • Comenius University, Faculty of Philosophy, Dept. of Political Science ze Słowacji
  • Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT) z Węgier

21 stycznia 2020 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego była gospodarzem debaty eksperckiej, pt. ”An Unbridgeable Divide? How to Heal the EU’s East-West Fracture””, zorganizowanej wspólnie z partnerem Fundacji – Carnegie Europe. Dyskusja dotyczyła natury napięć pomiędzy wschodnimi i zachodnimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz możliwymi rozwiązaniach sporów.

W dyskusji wzięli udział eksperci Carnegie Europe: Tomáš Valášek, Pierre Vimont i Stefan Lehne, oraz Jan Macháček, przewodniczący Rady Powierniczej the Institute for Politics and Society w Pradze; Katarzyna Pisarska, dyrektor programowa Warsaw Security Forum reprezentująca Fundację im. Pułaskiego; oraz Márton Ugrósdy, dyrektor Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT) w Budapeszcie.

Debatę rozpoczęła krótka prezentacja dotycząca szeregu działań, których celem jest zmniejszenie różnic między Wschodem a Zachodem UE oraz wyeliminowanie istniejących między krajami nieporozumień. Prezentacja opierała się na wnioskach pochodzących z najnowszej publikacji Carnegie Europe zatytułowanej  “Why Can’t the EU’s West and East Work as One?”.

Paneliści rozważali również nad propozycjami rozwiązań sporów i dzielili się własnymi spostrzeżeniami na temat wzmocnienia relacji Wschód-Zachód. Wydarzenie zwieńczyła żywa dyskusja z liczną publicznością. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 ekspertów i dyplomatów z 10 krajów.

Wydarzenie było częścią projektu „Bridging the New-Old Divide UE”, współfinansowanego przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie pochodzące z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund). Misją funduszu jest wspieranie inicjatyw promujących współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Projekt powstał przy wspólnym wysiłku Carnegie Endowment for International Peace oraz czterech instytucji z krajów wyszehradzkich:

  • Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego z Polski
  • Institute for Politics and Society z Czech
  • Comenius University, Faculty of Philosophy, Dept. of Political Science ze Słowacji
  • Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT) z Węgier