Debata o Przyszłości Unii Europejskiej – bezpieczeństwo i pozycja w świecie. Realia, perspektywy, pomysły, strategia

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Debata o Przyszłości Unii Europejskiej – bezpieczeństwo i pozycja w świecie. Realia, perspektywy, pomysły, strategia

Opublikowano: 5 lipca, 2017

Debata o Przyszłości Unii Europejskiej – bezpieczeństwo i pozycja w świecie. Realia, perspektywy, pomysły, strategia

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Debata o Przyszłości Unii Europejskiej – bezpieczeństwo i pozycja w świecie. Realia, perspektywy, pomysły, strategia

Opublikowano: 5 lipca, 2017

3-go lipca 2017 r.  Fundacja Pułaskiego zorganizowała w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce „Debatę o Przyszłości Unii Europejskiej – bezpieczeństwo i pozycja w świecie. Realia, perspektywy, pomysły, strategia”.

Wydarzenie pod patronatem Przedstawicielstwa KE miało na celu zaakcentowanie polskiego wkładu eksperckiego w dyskusję o najbardziej aktualnych wyzwaniach stojących przed Wspólnotą. W okresie obfitującym w znaczące inicjatywy służące wypracowaniu dalekosiężnej wizji dla Unii Europejskiej, m. in. po publikacji Białej Księgi w Sprawie Przyszłości Europy, a wcześniej Globalnej Strategii na rzecz Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, potrzeba zainicjowania dialogu eksperckiego w Polsce stała się szczególnie aktualna.

Spotkanie otworzył prezes Fundacji Pułaskiego, Zbigniew Pisarski, akcentując poczucie „zmęczenia materiału” w łonie Wspólnoty, ale także pojawienie się zalążków nowej energii na rzecz reform i integracji. Następnie gospodarz spotkania, Ambasador Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa KE, przedstawił okoliczności powstania Białej Księgi i jej główne założenia.

W pierwszym panelu, moderowanym przez Marcina Bużańskiego, dyrektora Programu Pokój i Stabilizacja FKP, wzięli udział Ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Dyrektor Programu Otwarta Europa Fundacji Batorego, Ambasador Ryszard Schnepf, były Ambasador Polski w Waszyngtonie, oraz Michał Baranowski, Dyrektor GMF Polska. Dyskutując położenie polityczne Unii Europejskiej, zwłaszcza rosnący wpływ „pasa niestabilności” sąsiadującego z UE i skalę przewidywalności w polityce Donalda Trumpa, paneliści akcentowali znaczenie strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

Kolejną sesję, dedykowaną wymiarowi bezpieczeństwa Unii Europejskiej poprowadził ambasador Piotr Łukasiewicz, a dyskutowali gen. Stanisław Koziej, były szef BBN, gen. Waldemar Skrzypczak, Senior Fellow FKP i ambasador Jacek Najder, b. Ambasador RP przy NATO. Uczestnicy dyskusji zgodzili się że UE I NATO powinny rozwijać relację opartą o komplementarność – zamiast rozwijać konkurujących mechanizmów w zakresie obronności.

Gospodarzem ostatniego panelu poświęconego wyzwaniom migracji i ochrony granic była dr Katarzyna Pisarska, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji, a jej rozmówcami dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i dr Paweł Kowal, Instytut Studiów Politycznych PAN. Uczestnicy omówili m.in. miejsce kontrowersyjnego mechanizmu relokacji uchodźców w szerszym kontekście wyzwań migracyjnych, demograficznych i politycznych w Europie.

W odbiorze zgromadzonej publiczności, wśród której znaleźli się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, ośrodków analitycznych, akademii i administracji, konferencja odpowiedziała w odpowiednim czasie na rosnące zapotrzebowanie na strategiczną dyskusję o przyszłości UE w Polsce.

Poniżej zapis wideo konferencji.

3-go lipca 2017 r.  Fundacja Pułaskiego zorganizowała w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce „Debatę o Przyszłości Unii Europejskiej – bezpieczeństwo i pozycja w świecie. Realia, perspektywy, pomysły, strategia”.

Wydarzenie pod patronatem Przedstawicielstwa KE miało na celu zaakcentowanie polskiego wkładu eksperckiego w dyskusję o najbardziej aktualnych wyzwaniach stojących przed Wspólnotą. W okresie obfitującym w znaczące inicjatywy służące wypracowaniu dalekosiężnej wizji dla Unii Europejskiej, m. in. po publikacji Białej Księgi w Sprawie Przyszłości Europy, a wcześniej Globalnej Strategii na rzecz Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, potrzeba zainicjowania dialogu eksperckiego w Polsce stała się szczególnie aktualna.

Spotkanie otworzył prezes Fundacji Pułaskiego, Zbigniew Pisarski, akcentując poczucie „zmęczenia materiału” w łonie Wspólnoty, ale także pojawienie się zalążków nowej energii na rzecz reform i integracji. Następnie gospodarz spotkania, Ambasador Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa KE, przedstawił okoliczności powstania Białej Księgi i jej główne założenia.

W pierwszym panelu, moderowanym przez Marcina Bużańskiego, dyrektora Programu Pokój i Stabilizacja FKP, wzięli udział Ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Dyrektor Programu Otwarta Europa Fundacji Batorego, Ambasador Ryszard Schnepf, były Ambasador Polski w Waszyngtonie, oraz Michał Baranowski, Dyrektor GMF Polska. Dyskutując położenie polityczne Unii Europejskiej, zwłaszcza rosnący wpływ „pasa niestabilności” sąsiadującego z UE i skalę przewidywalności w polityce Donalda Trumpa, paneliści akcentowali znaczenie strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

Kolejną sesję, dedykowaną wymiarowi bezpieczeństwa Unii Europejskiej poprowadził ambasador Piotr Łukasiewicz, a dyskutowali gen. Stanisław Koziej, były szef BBN, gen. Waldemar Skrzypczak, Senior Fellow FKP i ambasador Jacek Najder, b. Ambasador RP przy NATO. Uczestnicy dyskusji zgodzili się że UE I NATO powinny rozwijać relację opartą o komplementarność – zamiast rozwijać konkurujących mechanizmów w zakresie obronności.

Gospodarzem ostatniego panelu poświęconego wyzwaniom migracji i ochrony granic była dr Katarzyna Pisarska, dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji, a jej rozmówcami dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i dr Paweł Kowal, Instytut Studiów Politycznych PAN. Uczestnicy omówili m.in. miejsce kontrowersyjnego mechanizmu relokacji uchodźców w szerszym kontekście wyzwań migracyjnych, demograficznych i politycznych w Europie.

W odbiorze zgromadzonej publiczności, wśród której znaleźli się przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, ośrodków analitycznych, akademii i administracji, konferencja odpowiedziała w odpowiednim czasie na rosnące zapotrzebowanie na strategiczną dyskusję o przyszłości UE w Polsce.

Poniżej zapis wideo konferencji.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Polityka prywatności.
Wyrażam zgodę