Możliwe są kolejne prowokacje ze strony Rosji, nakierowane na pogorszenie relacji pomiędzy Ukrainą a Polską. Natomiast w Donbasie nadal rozgrywa się otwarty konflikt – wskazali eksperci podczas Kongresu Przemysłowego – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017.

W panelu otwierającym zaproszeni prelegenci skupili się na zagadnieniach bezpieczeństwa oraz współpracy Ukrainy z Polską oraz z Zachodem. Przemysław Żurawski vel Grajewski, członek gabinetu politycznego MSZ odniósł się do kwestii historii w relacjach polsko-ukraińskich, które jego zdaniem powinny pozostać elementem dialogu między obiema stronami. W kontekście ataku na polski konsulat Łucku Żurawski vel Grajewski stwierdził, że można spodziewać się kolejnych tego typu prowokacji ze strony Rosji, która dodatkowo wykorzysta elementy dezinformacyjne, tworząc niekorzystny klimat w relacjach między Polską a Ukrainą.
W dyskusji uczestniczył również Borys Tarasiuk, minister spraw zagranicznych Ukrainy w latach 1998-2000 oraz 2005-2007, który podkreślił, że wojna na Ukrainie to konflikt między cywilizacjami oraz wartościami. Jego zdaniem środki stosowane wobec Rosji, w tym m.in. sankcje są dobre, ale bez dostarczenia broni i amunicji Ukraina nie zyska przewagi.

 Podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej oraz bezpieczeństwa w MSZ Marek Ziółkowski podkreślił, że obecnie Ukraina jest związana z Unią Europejską układem stowarzyszeniowym. W związku z tym należałoby poddać wspólnej analizie efekty np. relacje gospodarcze Polski i Ukrainy w kontekście współpracy z UE. Zapewne takie badanie pomogłoby w udzieleniu odpowiedzi na pytanie czy obserwowany w ostatnich latach wzrost wymiany handlowej zawdzięczamy właśnie osiągnięciu przez Ukrainę kolejnego kroku do członkostwa w UE.

Głos w debacie zabrał również Adam Daca, członek specjalnej misji obserwacyjnej OBWE w obwodzie donieckim, który podzielił się swoimi obserwacjami z terenów objętych konfliktem. Jego zdaniem obie strony naruszają zapisy porozumienia Mińsk II, a przedstawiciele OBWE nie monitorują zawieszenia broni, ale otwarty konflikt, który wciąż rozgrywa się na wschodzie Ukrainy.

W dniu poprzedzającym posiedzenie „Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej” w Warszawie odbywa się Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017 zorganizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego wraz z kancelarią Kochański Zięba i Partnerzy.

***

Źródło: Defence24

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Link do źródła dostępny tutaj