Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce publikację „Demokratyzacja mediów na Białorusi”. Jest ona owocem konferencji, która odbyła się w ramach obrad Platformy Komunikacyjnej Społeczeństwa Obywatelskiego dla Białorusi, zorganizowanej przez Konferencję Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy i Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Partnerami konferencji były Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Belsat TV. Konferencja odbyła się w Sejmie RP, a patronat nad nią objął Marszałek Bronisław Komorowski. To dla mnie zaszczyt, że pośród uczestników konferencji gościliśmy członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych, dziennikarzy białoruskich, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz obrońców praw człowieka, opozycję demokratyczną, jak również ekspertów i polityków z Polski i regionu. Z satysfakcją odnotowuję fakt, iż konferencja była miejscem żywych dyskusji, które znajdują odzwierciedlenie w tej publikacji. Polska jest krajem wspierającym wolne media i przemiany demokratyczne. Wierzę, że dorobek konferencji przyczyni się choć w niewielkim stopniu do wzmocnienia roli społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi.

red. Zbigniew Pisarski, Warszawa 2008, Wydawca: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego