projekt_energetyka_ver2_na_strone-1140×475

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

„Dialogue between civil and governmental actors on energy security” – seminarium nt. bezpieczeństwa energetycznego

Opublikowano: 20 kwietnia, 2018

projekt_energetyka_ver2_na_strone-1140×475

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

„Dialogue between civil and governmental actors on energy security” – seminarium nt. bezpieczeństwa energetycznego

Opublikowano: 20 kwietnia, 2018

25 kwietnia 2018 roku w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbędzie się seminarium dotyczące bezpieczeństwa energetycznego pt. „Dialogue between civil and governmental actors on energy security”. W czasie seminarium eksperci z Czech, Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz Polski będą przedstawiali wyniki wywiadów o komunikacji o bezpieczeństwie energetycznym przeprowadzonych z decydentami politycznymi oraz interesariuszami. Seminarium odbędzie się w siedzibie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie w godzinach 8:30-17:00. Program spotkania przewiduje prezentację wyników badań ekspertów z każdego kraju oraz dyskusję.

Seminarium jest częścią projektu pt. „Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” odbywającego się we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim oraz organizacjami partnerskimi z krajów V4 oraz Ukrainy: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Centre for Global Studies “Strategy XXI”, KNO Česko, spol. s r.o., and Center for Fair Political Analysis.

25 kwietnia 2018 roku w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbędzie się seminarium dotyczące bezpieczeństwa energetycznego pt. „Dialogue between civil and governmental actors on energy security”. W czasie seminarium eksperci z Czech, Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz Polski będą przedstawiali wyniki wywiadów o komunikacji o bezpieczeństwie energetycznym przeprowadzonych z decydentami politycznymi oraz interesariuszami. Seminarium odbędzie się w siedzibie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie w godzinach 8:30-17:00. Program spotkania przewiduje prezentację wyników badań ekspertów z każdego kraju oraz dyskusję.

Seminarium jest częścią projektu pt. „Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” odbywającego się we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim oraz organizacjami partnerskimi z krajów V4 oraz Ukrainy: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Centre for Global Studies “Strategy XXI”, KNO Česko, spol. s r.o., and Center for Fair Political Analysis.