Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Dyskusja o przyszłości Marynarki Wojennej RP w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 30 października, 2014

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Dyskusja o przyszłości Marynarki Wojennej RP w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 30 października, 2014

Dnia 22 października  2014 r. w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się kolejne spotkanie okrągłego stołu z cyklu Pulaski Security Brifiengs. Gościem honorowym Fundacji był Inspektor Marynarki Wojennej wadm. Ryszard Demczuk, który wygłosił wykład o bieżących problemach i koncepcjach modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP. Wśród zgromadzonych gości obecni byli m.in. dyrektor departamentu zwierzchnictwa na Siłami Zbrojnymi w BBN gen. broni Lech Konopka, przewodniczący Polskiego Lobby Przemysłowego dr hab. Paweł Soroka, Prezes Zarządu OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. dr inż. Andrzej Kilian, redaktor portalu Defence24 kmdr por. Maksymilian Dura, dyrektor Instytut Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej płk dr hab. Tomasz Kośmider, oraz przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej, SAAB Technologies, Rady Budowy Okrętów oraz czołowych polskich think tanków.

Początek debaty zdominowany został przez problematykę reformy systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że jednym z głównych problemów obecnej struktury dowodzenia jest brak realnego wpływu Inspektoratu na kształt rozwoju Marynarki Wojennej. Wśród podstawowych wyzwań stojących przed decydentami powinna być optymalizacja całego systemu dowodzenia. Goście Fundacji zgodzili się również z tezą o konieczności zintensyfikowania współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Dowództwa Generalnego w celu zapewnienia efektywnej wymiany informacji pomiędzy Inspektoratami odpowiedzialnymi za poszczególne rodzaje Sił Zbrojnych, jak i jednostkami specjalistycznymi – w szczególności Inspektoratami Szkolenia i Uzbrojenia.

W trakcie debaty zaznaczono, że modernizacja Marynarki Wojennej powinna być traktowana priorytetowo, a wprowadzenie nowych typów uzbrojenie nie jest jedynie kaprysem wojskowych, lecz jednym ze środków niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa terytorium RP. Zdaniem uczestników debaty znaczenie Marynarki Wojennej wynika przede wszystkim z konieczności obrony szlaków handlowych na Morzu Bałtyckim, w tym. m.in. przyszłych dostaw LNG do gazoportu w Świnoujściu. Goście Fundacji zwrócili również uwagę na możliwość integracji systemu obrony powietrznej RP z nowymi typami okrętów.

Wśród omawianych tematów nie zabrakło również kwestii budowy okrętów wojennych nowej generacji dla MW. Część gości zwróciła uwagę na możliwości współpracy z partnerami strategicznymi, którzy wnieśliby do projektu know-how niezbędne dla zapewnienia konkurencyjności polskich stoczni w przyszłości. Program modernizacji Marynarki Wojennej nie może być traktowany jedynie jako zakupy drogiego sprzętu poza granicami Polski. Ze względu na skalę planowanych wydatków koniecznym jest efektywne zaangażowanie środków w celu zapewnienia zarówno wysokiej jakości sprzętu dla MW, jak i wzrostu zdolności eksportowych polskiego przemysłu. Uczestnicy debaty zaznaczyli również, że w przypadku tak zaawansowanych projektów jak budowa nowych okrętów podwodnych konieczne jest pozyskanie tego typu jednostek, o jak najwyższych zdolnościach ofensywnych – posiadających na wyposażeniu rakiety manewrujące.

Goście Fundacji dyskutowali także o efektywnym wykorzystaniu potencjału i technologii, którymi dysponują polskie przedsiębiorstwa działające na rzecz modernizacji MW. Jako jeden z przykładów podano możliwość implementacji na nowych okrętach rozwiązań opracowanych i nabytych dla budowanego obecnie ORP Ślązak. Podkreślono także, że w przypadku okrętów specjalistycznych, takich jak np. okręt zwalczania min projektu Kormoran II, niezbędnym jest jak najefektywniejsze wykorzystanie tej platformy do prowadzenia działań obronnych. W najbliższej przyszłości powinno również dojść do dyskusji o budowie systemu wykrywania i obserwacji obiektów nawodnych, który umożliwiłby skuteczne wykorzystywanie nowych okrętów wojennych oraz Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego dysponującego przeciwokrętowymi pociskami rakietowymi NSM.

Dnia 22 października  2014 r. w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się kolejne spotkanie okrągłego stołu z cyklu Pulaski Security Brifiengs. Gościem honorowym Fundacji był Inspektor Marynarki Wojennej wadm. Ryszard Demczuk, który wygłosił wykład o bieżących problemach i koncepcjach modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP. Wśród zgromadzonych gości obecni byli m.in. dyrektor departamentu zwierzchnictwa na Siłami Zbrojnymi w BBN gen. broni Lech Konopka, przewodniczący Polskiego Lobby Przemysłowego dr hab. Paweł Soroka, Prezes Zarządu OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. dr inż. Andrzej Kilian, redaktor portalu Defence24 kmdr por. Maksymilian Dura, dyrektor Instytut Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej płk dr hab. Tomasz Kośmider, oraz przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej, SAAB Technologies, Rady Budowy Okrętów oraz czołowych polskich think tanków.

Początek debaty zdominowany został przez problematykę reformy systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że jednym z głównych problemów obecnej struktury dowodzenia jest brak realnego wpływu Inspektoratu na kształt rozwoju Marynarki Wojennej. Wśród podstawowych wyzwań stojących przed decydentami powinna być optymalizacja całego systemu dowodzenia. Goście Fundacji zgodzili się również z tezą o konieczności zintensyfikowania współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Dowództwa Generalnego w celu zapewnienia efektywnej wymiany informacji pomiędzy Inspektoratami odpowiedzialnymi za poszczególne rodzaje Sił Zbrojnych, jak i jednostkami specjalistycznymi – w szczególności Inspektoratami Szkolenia i Uzbrojenia.

W trakcie debaty zaznaczono, że modernizacja Marynarki Wojennej powinna być traktowana priorytetowo, a wprowadzenie nowych typów uzbrojenie nie jest jedynie kaprysem wojskowych, lecz jednym ze środków niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa terytorium RP. Zdaniem uczestników debaty znaczenie Marynarki Wojennej wynika przede wszystkim z konieczności obrony szlaków handlowych na Morzu Bałtyckim, w tym. m.in. przyszłych dostaw LNG do gazoportu w Świnoujściu. Goście Fundacji zwrócili również uwagę na możliwość integracji systemu obrony powietrznej RP z nowymi typami okrętów.

Wśród omawianych tematów nie zabrakło również kwestii budowy okrętów wojennych nowej generacji dla MW. Część gości zwróciła uwagę na możliwości współpracy z partnerami strategicznymi, którzy wnieśliby do projektu know-how niezbędne dla zapewnienia konkurencyjności polskich stoczni w przyszłości. Program modernizacji Marynarki Wojennej nie może być traktowany jedynie jako zakupy drogiego sprzętu poza granicami Polski. Ze względu na skalę planowanych wydatków koniecznym jest efektywne zaangażowanie środków w celu zapewnienia zarówno wysokiej jakości sprzętu dla MW, jak i wzrostu zdolności eksportowych polskiego przemysłu. Uczestnicy debaty zaznaczyli również, że w przypadku tak zaawansowanych projektów jak budowa nowych okrętów podwodnych konieczne jest pozyskanie tego typu jednostek, o jak najwyższych zdolnościach ofensywnych – posiadających na wyposażeniu rakiety manewrujące.

Goście Fundacji dyskutowali także o efektywnym wykorzystaniu potencjału i technologii, którymi dysponują polskie przedsiębiorstwa działające na rzecz modernizacji MW. Jako jeden z przykładów podano możliwość implementacji na nowych okrętach rozwiązań opracowanych i nabytych dla budowanego obecnie ORP Ślązak. Podkreślono także, że w przypadku okrętów specjalistycznych, takich jak np. okręt zwalczania min projektu Kormoran II, niezbędnym jest jak najefektywniejsze wykorzystanie tej platformy do prowadzenia działań obronnych. W najbliższej przyszłości powinno również dojść do dyskusji o budowie systemu wykrywania i obserwacji obiektów nawodnych, który umożliwiłby skuteczne wykorzystywanie nowych okrętów wojennych oraz Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego dysponującego przeciwokrętowymi pociskami rakietowymi NSM.