1003px-OSCE_Wien

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Debata na temat przyszłości dialogu bezpieczeństwa w obszarze OBWE

Opublikowano: 18 stycznia, 2017

1003px-OSCE_Wien

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Debata na temat przyszłości dialogu bezpieczeństwa w obszarze OBWE

Opublikowano: 18 stycznia, 2017

W ramach Programu Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego organizuje w dniu 23 stycznia we współpracy z Instytutem Nauk o Człowieku (Institute for Human Sciences, IWM) w Wiedniu otwartą dyskusję dot. przyszłości dialogu bezpieczeństwa w obszarze OBWE.

Uczestnikami debaty będą:

Otwarcie debaty: Marcin Bużański
Dyrektor Programu Pokój i Stabilizacja, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Warszawa

  • Walter Kemp (Prowadzący)

Starszy Ekspert, Globalna Inicjatywa Przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej; IWM Ekspert Wizytujący

  • Ivan Krastev

IWM Stały Ekspert; Przewodniczący, Centrum Strategii Liberalnych, Sofia

  • Sergey Markedonov

Profesor Nadzwyczajny, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa; Były Gość IWM (Rosja w Globalnym Dialogu)

  • Ambasador Christian Strohal

Specjalny Przedstawiciel Przewodnictwa Austrii w OBWE w roku 2017

Sesja będzie transmitowana na żywo, link do sesji: https://www.youtube.com/watch?v=qwHak1oG1jw/.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dniu 24 stycznia będzie miała miejsce zamknięta sesja z udziałem ambasadorów państw przy OBWE oraz ekspertów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa.

W ramach nieformalnego dialogu, wspomagającego austriackie przewodnictwo w OBWE podjęte zostaną takie tematy jak sytuacja na Ukrainie, wzrost napięć pomiędzy Rosją a krajami NATO, nierozwiązane konflikty i napięcia w Mołdawii, Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie, czy kwestia wzmocnienia możliwości operacyjnych i misji OBWE.

Wydarzenia są również wspierane przez austriackie przewodnictwo w OBWE. Obie dyskusje odbędą się wkrótce po wizytach Ministra Spraw Zagranicznych Austrii, Sebastiana Kurtza, w Kijowie i Moskwie – i stanowią bezpośredni wkład w tworzenie struktury dialogu o największych wyzwaniach bezpieczeństwa.

 

Zarys tematyczny seminarium

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) – z siedzibą w Wiedniu – odgrywa główną rolę w tworzeniu miejsca na dialog na rzecz bezpieczeństwa. W obecnym środowisku bezpieczeństwa, wobec polaryzacji sił globalnych i regionalnych, zagrożenia ekstremizmem i terroryzmem, należy dążyć do silniejszego zaangażowania dyplomatycznego – poprzez wzmocnienie niektórych kluczowych mechanizmów działalności OBWE. To odpowiedni moment na dyskusje o zmieniającej się roli OBWE w obecnej sytuacji, kiedy jest kilka nierozwiązanych zamrożonych konfliktów na południu i wschodzie Europy, a ich stabilność jest krucha oraz podatna na wstrząsy i eskalacje.

Jak miałby kształtować się odnowiony dialog na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności pod przewodnictwem Austrii w OBWE w roku 2017? Jakie perspektywy przewiduje się dla państw objętych przedłużającym się, zamrożonym lub zaogniającym się konfliktem? Jakie nowe stanowisko można zająć wobec przedłużających się lub nawet zaostrzonych konfliktów w ramach dialogu na rzecz bezpieczeństwa? Jakie są mocne i słabe strony obecnego procesu promującego porozumienie dotyczące Górskiego Karabachu, Naddniestrza, Abchazji, Południowej Osetii i wschodniej Ukrainy? Jakie przewiduje się systemy bezpieczeństwa mające na celu stabilizację tych regionów? Czy OBWE przewiduje szerszy zakres dla swoich operacji pokojowych? Co można zrobić żeby ustabilizować codzienność mieszkańców żyjących w pobliżu lub na terytorium dotkniętym konfliktem?

Wydarzenia mają na celu podjęcie dyskusji na wyżej poruszone kwestie oraz stworzenie przestrzeni dialogu na rzecz promowania pokoju i stabilności w Europie i jej szerokim sąsiedztwie. Po spotkaniach zostanie opublikowany raport z najważniejszymi wnioskami płynącymi z dyskusji i rekomendacjami.

Seminarium w Wiedniu odbywa się z udziałem wielu znakomitych ekspertów i praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa. Seminarium ma również na celu wzmocnienie wizerunku wizerunek Polski, jak i polskiego środowiska eksperckiego, jako zaangażowanego w rozwiazywanie i stabilizację konfliktów międzynarodowych w dzisiejszych czasach.

W ramach Programu Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego organizuje w dniu 23 stycznia we współpracy z Instytutem Nauk o Człowieku (Institute for Human Sciences, IWM) w Wiedniu otwartą dyskusję dot. przyszłości dialogu bezpieczeństwa w obszarze OBWE.

Uczestnikami debaty będą:

Otwarcie debaty: Marcin Bużański
Dyrektor Programu Pokój i Stabilizacja, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Warszawa

  • Walter Kemp (Prowadzący)

Starszy Ekspert, Globalna Inicjatywa Przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej; IWM Ekspert Wizytujący

  • Ivan Krastev

IWM Stały Ekspert; Przewodniczący, Centrum Strategii Liberalnych, Sofia

  • Sergey Markedonov

Profesor Nadzwyczajny, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa; Były Gość IWM (Rosja w Globalnym Dialogu)

  • Ambasador Christian Strohal

Specjalny Przedstawiciel Przewodnictwa Austrii w OBWE w roku 2017

Sesja będzie transmitowana na żywo, link do sesji: https://www.youtube.com/watch?v=qwHak1oG1jw/.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w dniu 24 stycznia będzie miała miejsce zamknięta sesja z udziałem ambasadorów państw przy OBWE oraz ekspertów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa.

W ramach nieformalnego dialogu, wspomagającego austriackie przewodnictwo w OBWE podjęte zostaną takie tematy jak sytuacja na Ukrainie, wzrost napięć pomiędzy Rosją a krajami NATO, nierozwiązane konflikty i napięcia w Mołdawii, Armenii, Gruzji i Azerbejdżanie, czy kwestia wzmocnienia możliwości operacyjnych i misji OBWE.

Wydarzenia są również wspierane przez austriackie przewodnictwo w OBWE. Obie dyskusje odbędą się wkrótce po wizytach Ministra Spraw Zagranicznych Austrii, Sebastiana Kurtza, w Kijowie i Moskwie – i stanowią bezpośredni wkład w tworzenie struktury dialogu o największych wyzwaniach bezpieczeństwa.

 

Zarys tematyczny seminarium

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) – z siedzibą w Wiedniu – odgrywa główną rolę w tworzeniu miejsca na dialog na rzecz bezpieczeństwa. W obecnym środowisku bezpieczeństwa, wobec polaryzacji sił globalnych i regionalnych, zagrożenia ekstremizmem i terroryzmem, należy dążyć do silniejszego zaangażowania dyplomatycznego – poprzez wzmocnienie niektórych kluczowych mechanizmów działalności OBWE. To odpowiedni moment na dyskusje o zmieniającej się roli OBWE w obecnej sytuacji, kiedy jest kilka nierozwiązanych zamrożonych konfliktów na południu i wschodzie Europy, a ich stabilność jest krucha oraz podatna na wstrząsy i eskalacje.

Jak miałby kształtować się odnowiony dialog na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności pod przewodnictwem Austrii w OBWE w roku 2017? Jakie perspektywy przewiduje się dla państw objętych przedłużającym się, zamrożonym lub zaogniającym się konfliktem? Jakie nowe stanowisko można zająć wobec przedłużających się lub nawet zaostrzonych konfliktów w ramach dialogu na rzecz bezpieczeństwa? Jakie są mocne i słabe strony obecnego procesu promującego porozumienie dotyczące Górskiego Karabachu, Naddniestrza, Abchazji, Południowej Osetii i wschodniej Ukrainy? Jakie przewiduje się systemy bezpieczeństwa mające na celu stabilizację tych regionów? Czy OBWE przewiduje szerszy zakres dla swoich operacji pokojowych? Co można zrobić żeby ustabilizować codzienność mieszkańców żyjących w pobliżu lub na terytorium dotkniętym konfliktem?

Wydarzenia mają na celu podjęcie dyskusji na wyżej poruszone kwestie oraz stworzenie przestrzeni dialogu na rzecz promowania pokoju i stabilności w Europie i jej szerokim sąsiedztwie. Po spotkaniach zostanie opublikowany raport z najważniejszymi wnioskami płynącymi z dyskusji i rekomendacjami.

Seminarium w Wiedniu odbywa się z udziałem wielu znakomitych ekspertów i praktyków w dziedzinie bezpieczeństwa. Seminarium ma również na celu wzmocnienie wizerunku wizerunek Polski, jak i polskiego środowiska eksperckiego, jako zaangażowanego w rozwiazywanie i stabilizację konfliktów międzynarodowych w dzisiejszych czasach.