31318196_10216347561227627_6037873786450083840_n

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Eksperci z państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy o komunikacji strategicznej w sektorze energetycznym

Opublikowano: 27 kwietnia, 2018

31318196_10216347561227627_6037873786450083840_n

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Eksperci z państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy o komunikacji strategicznej w sektorze energetycznym

Opublikowano: 27 kwietnia, 2018

25 kwietnia 2018 roku w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się seminarium dotyczące bezpieczeństwa energetycznego pt. „Dialogue between civil and governmental actors on energy security”. W czasie seminarium eksperci z Czech, Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz Polski przedstawili wyniki wywiadów o komunikacji o bezpieczeństwie energetycznym przeprowadzonych z decydentami politycznymi oraz interesariuszami.

Według badań ekspertów krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy komunikacja strategiczna w zakresie bezpieczeństwa energetycznego jest inicjowana przez firmy energetyczne oraz podmioty trzeciego sektora, pomimo znacznej odpowiedzialności znajdującej się po stronie rządów. Eksperci zasugerowali konieczność wypracowania standardów komunikacji, które byłyby weryfikowane poprzez szkolenia oraz symulacje sytuacji kryzysowych. W trakcie rozmów zasugerowano również potrzebę raportowania o regionalnej sytuacji energetycznej przez poszczególne rządy, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na współpracę regionalną oraz bezpieczeństwo energetyczne regionu.
Spotkanie było pierwszym wydarzeniem projektu, które ma pozwolić na zorganizowanie symulacji kryzysu energetycznego w czasie konferencji Warsaw Security Forum 2018 w październiku br. Seminarium jest częścią projektu pt. „Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” odbywającego się we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim oraz organizacjami partnerskimi z krajów V4 oraz Ukrainy: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Centre for Global Studies “Strategy XXI”, KNO Česko, spol. s r.o., and Center for Fair Political Analysis.

25 kwietnia 2018 roku w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się seminarium dotyczące bezpieczeństwa energetycznego pt. „Dialogue between civil and governmental actors on energy security”. W czasie seminarium eksperci z Czech, Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz Polski przedstawili wyniki wywiadów o komunikacji o bezpieczeństwie energetycznym przeprowadzonych z decydentami politycznymi oraz interesariuszami.

Według badań ekspertów krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy komunikacja strategiczna w zakresie bezpieczeństwa energetycznego jest inicjowana przez firmy energetyczne oraz podmioty trzeciego sektora, pomimo znacznej odpowiedzialności znajdującej się po stronie rządów. Eksperci zasugerowali konieczność wypracowania standardów komunikacji, które byłyby weryfikowane poprzez szkolenia oraz symulacje sytuacji kryzysowych. W trakcie rozmów zasugerowano również potrzebę raportowania o regionalnej sytuacji energetycznej przez poszczególne rządy, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na współpracę regionalną oraz bezpieczeństwo energetyczne regionu.
Spotkanie było pierwszym wydarzeniem projektu, które ma pozwolić na zorganizowanie symulacji kryzysu energetycznego w czasie konferencji Warsaw Security Forum 2018 w październiku br. Seminarium jest częścią projektu pt. „Energy security and effective strategic communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” odbywającego się we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim oraz organizacjami partnerskimi z krajów V4 oraz Ukrainy: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Centre for Global Studies “Strategy XXI”, KNO Česko, spol. s r.o., and Center for Fair Political Analysis.