European defense programs, NATO adaptation to the Russian threat and balance sheet of U.S. Allies – new reports presented at Warsaw Security Forum 2018

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Europejskie programy obronne, adaptacja NATO do zagrożenia rosyjskiego oraz analiza relacji Transatlantyckich wybranych krajów – prezentacja nowych raportów podczas Warsaw Security Forum 2018

Opublikowano: 6 listopada, 2018

European defense programs, NATO adaptation to the Russian threat and balance sheet of U.S. Allies – new reports presented at Warsaw Security Forum 2018

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Europejskie programy obronne, adaptacja NATO do zagrożenia rosyjskiego oraz analiza relacji Transatlantyckich wybranych krajów – prezentacja nowych raportów podczas Warsaw Security Forum 2018

Opublikowano: 6 listopada, 2018

Podczas Warsaw Security Forum 2018 Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego miała przyjemność zaprezentować trzy nowe raporty: „European offensive in defense sphere – EDF, PESCO and CARD”, „From Newport to Brussels – NATO adaptation to the Russian threat” oraz „Balance Sheet of U.S. Allies and Implication for Alliance Policy”. Wszystkie raporty są dostępne na stronie internetowej Fundacji Pułaskiego.

Raport „European offensive in defense sphere – EDF, PESCO and CARD” stanowi analizę poszczególnych elementów nowego pakietu działań Unii Europejskiej w dziedzinie obronności. Jest to o tyle istotne, iż wchodzące obecnie w życie inicjatywy są ze sobą ściśle związane i powinny być oceniane w sposób łączny. Raport wskazuje na powiązanie występujące pomiędzy Europejskim Funduszem Obronnym, stałą współpracą strukturalną oraz skoordynowanym corocznym przeglądem w zakresie obronności. Sukces bądź porażka któregokolwiek z nich będzie miał poważny wpływ na funkcjonowanie pozostałych i tym samym na szanse powstania europejskiej unii obronnej, której powstanie wydaje się być w zasięgu ręki a niewykorzystanie istniejącej szansy może spowodować „wpadnięcie” spraw bezpieczeństwa i obrony w kolejne lata inercji, z jakimi mieliśmy do czynienia w Europie jeszcze nie tak dawno.

Z kolei raport „From Newport to Brussels – NATO adaptation to the Russian threat” odnosi się do spotkania Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów, które odbyło się w dniach 11-12 lipca 2018 r. w Brukseli. Jest to trzeci szczyt (po Newport i Warszawie) od czasu nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję i początku wspierania przez Moskwę separatystów we wschodniej Ukrainie, co spowodowało gwałtowny wzrost napięcia w relacjach NATO-Rosja i konieczność wdrożenia środków z zakresu obrony i odstraszania mających zwiększyć poczucie bezpieczeństwa państw tzw. wschodniej flanki NATO. Brukselski szczyt Sojuszu wydaje się w większym stopniu niż dwa wcześniejsze spotkania w tym formacie – których celem była szybka wspólna odpowiedź na rosyjskie działania – koncentrować się na przyjęciu bardziej długofalowych rozwiązań mających wzmocnić zdolności NATO i poszczególnych członków Organizacji w zakresie obrony kolektywnej. Pomimo napięć związanych z postawą prezydenta USA Donalda Trumpa, stanowczo nalegającego na szybkie zwiększenie wydatków na obronność europejskich sojuszników, co istotnie wpłynęło na atmosferę spotkania i podniosło szereg pytań ze strony komentatorów odnośnie do przyszłości relacji transatlantyckich, wydaje się, że szczyt – przynajmniej w wymiarze polityczno-wojskowym – przyniósł zamierzone cele i adaptacja Sojuszu zmierza we właściwym kierunku.

Ostatni raport „Balance Sheet of U.S. Allies and Implication for Alliance Policy” dotyczy oceny relacji Transatlantyckich w sferze bezpieczeństwa 6 wybranych sojuszników Stanów Zjednoczonych tj. Litwy, Tajwanu, Polski, Japonii, Niemiec i Australii. W raporcie dokonano analizy dotychczasowej współpracy między wybranymi krajami oraz USA, zagrożenia oraz perspektywy rozwoju tej współpracy, a także wskazuje na wspólne interesy oraz różnice w obecnej polityce bezpieczeństwa wymienionych krajów. Zgodnie z opublikowaną w grudniu 2017 roku nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego, USA oraz jej sojusznicy doświadczają coraz większej rywalizacji na polu politycznym, ekonomicznym i militarnym w otaczającym świecie. Dwa rewizjonistyczne państwa, Chiny oraz Rosja, rzucają wyzwanie nie tylko światowej pozycji Stanów Zjednoczonych ale także ładowi międzynarodowemu. Strategia USA również wskazuje, że gwarantem silnej pozycji Stanów Zjednoczonych są przede wszystkim silne relacje z sojusznikami. Raport został przygotowany przez Fundację Pułaskiego we współpracy z the Sasakawa Peace Foundation.

Linki do raportów:
„European offensive in defense sphere – EDF, PESCO and CARD” – pobierz tutaj
„From Newport to Brussels – NATO adaptation to the Russian threat” – pobierz tutaj
„Balance Sheet of U.S. Allies and Implication for Alliance Policy” – pobierz tutaj

Podczas Warsaw Security Forum 2018 Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego miała przyjemność zaprezentować trzy nowe raporty: „European offensive in defense sphere – EDF, PESCO and CARD”, „From Newport to Brussels – NATO adaptation to the Russian threat” oraz „Balance Sheet of U.S. Allies and Implication for Alliance Policy”. Wszystkie raporty są dostępne na stronie internetowej Fundacji Pułaskiego.

Raport „European offensive in defense sphere – EDF, PESCO and CARD” stanowi analizę poszczególnych elementów nowego pakietu działań Unii Europejskiej w dziedzinie obronności. Jest to o tyle istotne, iż wchodzące obecnie w życie inicjatywy są ze sobą ściśle związane i powinny być oceniane w sposób łączny. Raport wskazuje na powiązanie występujące pomiędzy Europejskim Funduszem Obronnym, stałą współpracą strukturalną oraz skoordynowanym corocznym przeglądem w zakresie obronności. Sukces bądź porażka któregokolwiek z nich będzie miał poważny wpływ na funkcjonowanie pozostałych i tym samym na szanse powstania europejskiej unii obronnej, której powstanie wydaje się być w zasięgu ręki a niewykorzystanie istniejącej szansy może spowodować „wpadnięcie” spraw bezpieczeństwa i obrony w kolejne lata inercji, z jakimi mieliśmy do czynienia w Europie jeszcze nie tak dawno.

Z kolei raport „From Newport to Brussels – NATO adaptation to the Russian threat” odnosi się do spotkania Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów, które odbyło się w dniach 11-12 lipca 2018 r. w Brukseli. Jest to trzeci szczyt (po Newport i Warszawie) od czasu nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję i początku wspierania przez Moskwę separatystów we wschodniej Ukrainie, co spowodowało gwałtowny wzrost napięcia w relacjach NATO-Rosja i konieczność wdrożenia środków z zakresu obrony i odstraszania mających zwiększyć poczucie bezpieczeństwa państw tzw. wschodniej flanki NATO. Brukselski szczyt Sojuszu wydaje się w większym stopniu niż dwa wcześniejsze spotkania w tym formacie – których celem była szybka wspólna odpowiedź na rosyjskie działania – koncentrować się na przyjęciu bardziej długofalowych rozwiązań mających wzmocnić zdolności NATO i poszczególnych członków Organizacji w zakresie obrony kolektywnej. Pomimo napięć związanych z postawą prezydenta USA Donalda Trumpa, stanowczo nalegającego na szybkie zwiększenie wydatków na obronność europejskich sojuszników, co istotnie wpłynęło na atmosferę spotkania i podniosło szereg pytań ze strony komentatorów odnośnie do przyszłości relacji transatlantyckich, wydaje się, że szczyt – przynajmniej w wymiarze polityczno-wojskowym – przyniósł zamierzone cele i adaptacja Sojuszu zmierza we właściwym kierunku.

Ostatni raport „Balance Sheet of U.S. Allies and Implication for Alliance Policy” dotyczy oceny relacji Transatlantyckich w sferze bezpieczeństwa 6 wybranych sojuszników Stanów Zjednoczonych tj. Litwy, Tajwanu, Polski, Japonii, Niemiec i Australii. W raporcie dokonano analizy dotychczasowej współpracy między wybranymi krajami oraz USA, zagrożenia oraz perspektywy rozwoju tej współpracy, a także wskazuje na wspólne interesy oraz różnice w obecnej polityce bezpieczeństwa wymienionych krajów. Zgodnie z opublikowaną w grudniu 2017 roku nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego, USA oraz jej sojusznicy doświadczają coraz większej rywalizacji na polu politycznym, ekonomicznym i militarnym w otaczającym świecie. Dwa rewizjonistyczne państwa, Chiny oraz Rosja, rzucają wyzwanie nie tylko światowej pozycji Stanów Zjednoczonych ale także ładowi międzynarodowemu. Strategia USA również wskazuje, że gwarantem silnej pozycji Stanów Zjednoczonych są przede wszystkim silne relacje z sojusznikami. Raport został przygotowany przez Fundację Pułaskiego we współpracy z the Sasakawa Peace Foundation.

Linki do raportów:
„European offensive in defense sphere – EDF, PESCO and CARD” – pobierz tutaj
„From Newport to Brussels – NATO adaptation to the Russian threat” – pobierz tutaj
„Balance Sheet of U.S. Allies and Implication for Alliance Policy” – pobierz tutaj