CPF ranks 1st in Poland among Defense and National Security think tanks on 2020 Global Go To Think Tank Index Report

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

FKP na pierwszym miejscu wśród polskich think tanków zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym według 2020 Global Go To Think Tank Index Report

Opublikowano: 3 lutego, 2021

CPF ranks 1st in Poland among Defense and National Security think tanks on 2020 Global Go To Think Tank Index Report

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

FKP na pierwszym miejscu wśród polskich think tanków zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym według 2020 Global Go To Think Tank Index Report

Opublikowano: 3 lutego, 2021

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego z powodzeniem utrzymuje swoją pozycję w rankingu Global Go To Think Tank Index!  Fundacja po raz kolejny znalazła się na 1 miejscu listy think tanków w Polsce w kategorii Top Defense and National Security. Ponadto, FKP zajęła 2 miejsce wśród wszystkich polskich think tanków oraz 22 miejsce w kategorii Top Think Tanks 2020 w Europie Środkowo-Wschodniej.
Raport Global Go To Think Tank Index jest publikowany corocznie przez The Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) Instytutu Laudera na Uniwersytecie w Pensylwanii. Jego celem jest zidentyfikowanie i wyróżnienie centrów doskonałości w dziedzinie badań nad polityką publiczną w każdym regionie świata. Ponad 11. 000 think tanków jest zarejestrowanych i zaproszonych do udziału w procesie nominacji i rankingu TTCSP Global Think Tank, które są wybierane na podstawie wielu aspektów, w tym znaczących publikacji naukowych, wpływu na politykę publiczną, ogólnych trendów światowych, itp.
FKP jest niezależnym think tankiem z siedzibą w Warszawie, współpracującym z ponad 75 ekspertami. Znany ze swojej corocznej flagowej międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum, FKP koncentruje się głównie na sprawach bezpieczeństwa obejmujących następujące zagadnienia: bezpieczeństwo i obronność, cyberbezpieczeństwo, gospodarka i energia, symulacje i gry wojenne, polityka międzynarodowa, pokój i stabilność. Publikuje również polskie i angielskie raporty, policy papers i komentarze.
Pobierz raport tutaj.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego z powodzeniem utrzymuje swoją pozycję w rankingu Global Go To Think Tank Index!  Fundacja po raz kolejny znalazła się na 1 miejscu listy think tanków w Polsce w kategorii Top Defense and National Security. Ponadto, FKP zajęła 2 miejsce wśród wszystkich polskich think tanków oraz 22 miejsce w kategorii Top Think Tanks 2020 w Europie Środkowo-Wschodniej.
Raport Global Go To Think Tank Index jest publikowany corocznie przez The Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) Instytutu Laudera na Uniwersytecie w Pensylwanii. Jego celem jest zidentyfikowanie i wyróżnienie centrów doskonałości w dziedzinie badań nad polityką publiczną w każdym regionie świata. Ponad 11. 000 think tanków jest zarejestrowanych i zaproszonych do udziału w procesie nominacji i rankingu TTCSP Global Think Tank, które są wybierane na podstawie wielu aspektów, w tym znaczących publikacji naukowych, wpływu na politykę publiczną, ogólnych trendów światowych, itp.
FKP jest niezależnym think tankiem z siedzibą w Warszawie, współpracującym z ponad 75 ekspertami. Znany ze swojej corocznej flagowej międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum, FKP koncentruje się głównie na sprawach bezpieczeństwa obejmujących następujące zagadnienia: bezpieczeństwo i obronność, cyberbezpieczeństwo, gospodarka i energia, symulacje i gry wojenne, polityka międzynarodowa, pokój i stabilność. Publikuje również polskie i angielskie raporty, policy papers i komentarze.
Pobierz raport tutaj.