Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

FKP o bezpieczeństwie Azji Wschodniej na Akademii Obrony Narodowej

Opublikowano: 14 marca, 2014

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

FKP o bezpieczeństwie Azji Wschodniej na Akademii Obrony Narodowej

Opublikowano: 14 marca, 2014

Rola Japonii w systemie bezpieczeństwa państw Azji Wschodniej była tematem panelu, w którym wziął udział ekspert Fundacji im Kazimierza Pułaskiego Tomasz Smura. Oprócz analityka FKP w konferencji na Akademii Obrony Narodowej wzięli udział J.E. Hiroshi Matsumoto, Zastępca Szefa Misji Ambasady Japonii, przedstawiciele Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Centrum Studiów Polska Azja oraz pracownicy naukowi AON.

Ekspert FKP poruszył w swym wystąpieniu zmiany w polityce bezpieczeństwa Japonii w okresie rządów LDP. W jego opinii są one spowodowane przede wszystkim rosnącą asertywnością Chin wobec państw sąsiednich, a także obawami Tokio co do amerykańskich możliwości obrony Japonii, w obliczu dużych cięć w budżecie obronnym USA. Analityk Fundacji dostrzegł jednocześnie w tym kontekście wolę rządu Shinzo Abe do wykorzystania wzrostu napięcia w Azji Wschodniej w celu uzyskania większej swobody w kształtowaniu swojej polityki obronnej, którą ograniczały do tej pory regulacje wewnętrzne.

Oprócz Eksperta FKP w panelu dotyczącym Japonii udział wzięli J.E. Hiroshi Matsumoto, Zastępca Szefa Misji Ambasady Japonii, dr Piotr Kozłowski z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz Przemysław Zera z naukowego koła CIRUS działającego w ramach AON. W imieniu Rektora AON, konferencję otworzył Prorektor ds. Naukowych AON dr hab. inż. Andrzej Glen.

Konferencja była pierwszym spotkaniem z cyku „Bezpieczeństwo – warto rozmawiać”.

Rola Japonii w systemie bezpieczeństwa państw Azji Wschodniej była tematem panelu, w którym wziął udział ekspert Fundacji im Kazimierza Pułaskiego Tomasz Smura. Oprócz analityka FKP w konferencji na Akademii Obrony Narodowej wzięli udział J.E. Hiroshi Matsumoto, Zastępca Szefa Misji Ambasady Japonii, przedstawiciele Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Centrum Studiów Polska Azja oraz pracownicy naukowi AON.

Ekspert FKP poruszył w swym wystąpieniu zmiany w polityce bezpieczeństwa Japonii w okresie rządów LDP. W jego opinii są one spowodowane przede wszystkim rosnącą asertywnością Chin wobec państw sąsiednich, a także obawami Tokio co do amerykańskich możliwości obrony Japonii, w obliczu dużych cięć w budżecie obronnym USA. Analityk Fundacji dostrzegł jednocześnie w tym kontekście wolę rządu Shinzo Abe do wykorzystania wzrostu napięcia w Azji Wschodniej w celu uzyskania większej swobody w kształtowaniu swojej polityki obronnej, którą ograniczały do tej pory regulacje wewnętrzne.

Oprócz Eksperta FKP w panelu dotyczącym Japonii udział wzięli J.E. Hiroshi Matsumoto, Zastępca Szefa Misji Ambasady Japonii, dr Piotr Kozłowski z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz Przemysław Zera z naukowego koła CIRUS działającego w ramach AON. W imieniu Rektora AON, konferencję otworzył Prorektor ds. Naukowych AON dr hab. inż. Andrzej Glen.

Konferencja była pierwszym spotkaniem z cyku „Bezpieczeństwo – warto rozmawiać”.