Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

FKP rozpoczyna współpracę z Akademią Marynarki Wojennej

Opublikowano: 28 października, 2014

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

FKP rozpoczyna współpracę z Akademią Marynarki Wojennej

Opublikowano: 28 października, 2014

W dniu 10 października br. doszło do zawarcia umowy o współpracy między Akademią Marynarki Wojennej a Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego. Podpisy w imieniu obu instytucji złożyli prorektor ds. kształcenia dr hab. Jerzy Kojkoł oraz prezes Fundacji Zbigniew Pisarski.  Do spotkania przedstawicieli Fundacji i Akademii doszło w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Patronackiej, powołanej przy kierunku stosunki międzynarodowe w Akademii Marynarki Wojennej. W posiedzeniu wzięli udział m.in. Michał Nowosielski, dr Katarzyna Pisarska, Magdalena Jakubowska, Maciej Markowski, Paweł Kusiak, Dominika Tracz oraz Łukasz Wyszyński.

Porozumienie między Fundacją i AMW zakłada partnerstwo w zakresie m.in. działalności eksperckiej, prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych oraz organizacji konferencji i seminariów. Wymiana doświadczeń, a także współpraca przy realizacji projektów edukacyjnych i naukowych mają przyczynić się do efektywnego wykorzystywania zasobów i potencjałów obu instytucji. Współdziałanie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego z Akademią Marynarki Wojennej stwarza nowe możliwości w sferze opracowywania analiz poświęconych zarówno obronności RP, jak i szeroko rozumianej problematyce stosunków międzynarodowych.

Porozumienie z Akademią Marynarki Wojennej jest kolejnym etapem budowania relacji Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego ze środowiskiem akademickim. W lutym 2014 r. Fundacja zawarła umowę z Akademią Obrony Narodowej. Współpraca z uczelniami wojskowymi jest szczególnie istotna w kontekście programów realizowanych przez Fundację, jak np. Pułaski dla Obronności Polski. Rada Programowa projektu zrzesza przedstawicieli ośrodków naukowych, przemysłu, organizacji pozarządowych oraz ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa.

W dniu 10 października br. doszło do zawarcia umowy o współpracy między Akademią Marynarki Wojennej a Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego. Podpisy w imieniu obu instytucji złożyli prorektor ds. kształcenia dr hab. Jerzy Kojkoł oraz prezes Fundacji Zbigniew Pisarski.  Do spotkania przedstawicieli Fundacji i Akademii doszło w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Patronackiej, powołanej przy kierunku stosunki międzynarodowe w Akademii Marynarki Wojennej. W posiedzeniu wzięli udział m.in. Michał Nowosielski, dr Katarzyna Pisarska, Magdalena Jakubowska, Maciej Markowski, Paweł Kusiak, Dominika Tracz oraz Łukasz Wyszyński.

Porozumienie między Fundacją i AMW zakłada partnerstwo w zakresie m.in. działalności eksperckiej, prowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych oraz organizacji konferencji i seminariów. Wymiana doświadczeń, a także współpraca przy realizacji projektów edukacyjnych i naukowych mają przyczynić się do efektywnego wykorzystywania zasobów i potencjałów obu instytucji. Współdziałanie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego z Akademią Marynarki Wojennej stwarza nowe możliwości w sferze opracowywania analiz poświęconych zarówno obronności RP, jak i szeroko rozumianej problematyce stosunków międzynarodowych.

Porozumienie z Akademią Marynarki Wojennej jest kolejnym etapem budowania relacji Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego ze środowiskiem akademickim. W lutym 2014 r. Fundacja zawarła umowę z Akademią Obrony Narodowej. Współpraca z uczelniami wojskowymi jest szczególnie istotna w kontekście programów realizowanych przez Fundację, jak np. Pułaski dla Obronności Polski. Rada Programowa projektu zrzesza przedstawicieli ośrodków naukowych, przemysłu, organizacji pozarządowych oraz ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa.