CPF ranks 1st in Poland among Defense and National Security think tanks on Global Go To Think Tank Index Report

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Fundacja im. Pułaskiego na pierwszym miejscu wśród polskich think tanków zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym według Global Go To Think Tank Index Report.

Opublikowano: 4 lutego, 2020

CPF ranks 1st in Poland among Defense and National Security think tanks on Global Go To Think Tank Index Report

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Fundacja im. Pułaskiego na pierwszym miejscu wśród polskich think tanków zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym według Global Go To Think Tank Index Report.

Opublikowano: 4 lutego, 2020

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród polskich think tanków zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym  według  najnowszego wydania Global Go To Think Tank Index Report opracowanego przez Uniwersytet Pensylwanii. Ponadto FKP zajęło czwartą w Polsce i 36.  w regionie pozycję w kategorii topowych think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 2006 roku, Instytut Laudera Uniwersytetu Pensylwanii w ramach swojego programu „Think tanków i społeczeństwa obywatelskiego” opracowuje raz do roku Global Go To Think Tank Index Report. Powstały w 1989 program koncentruje się na gromadzeniu danych i prowadzeniu badań na temat trendów wśród think tanków jako podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w procesie kształtowania polityki. Głównym celem raportu jest identyfikacja głównych obszarów badań polityki publicznej oraz skatalogowanie najważniejszych światowych think tanków.

Najnowszy raport zawiera ponad 8500 podmiotów z całego świata, które zostały wyselekcjonowane przez zespół programu na postawie m.in. opracowanych przez daną organizację publikacji naukowych, wypływu na politykę publiczną czy ogólnych światowych trendów.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego to niezależny think tank z siedzibą w Warszawie, współpracujący z ponad 75 ekspertami. Flagowym wydarzeniem organizowanym przez Fundację jest największa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona tematyce obronności i bezpieczeństwa Warsaw Security Forum. FKP zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa i obronności, cyberbezpieczeństwa, polityki międzynarodowej, pokoju i stabilności w regionie. Publikuje w języku polskim i angielskim w formacie raportów, policy papers oraz komentarzy.

Raport jest możliwy do pobrania pod tym adresem.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego znalazła się na pierwszym miejscu wśród polskich think tanków zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem narodowym  według  najnowszego wydania Global Go To Think Tank Index Report opracowanego przez Uniwersytet Pensylwanii. Ponadto FKP zajęło czwartą w Polsce i 36.  w regionie pozycję w kategorii topowych think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej.

Od 2006 roku, Instytut Laudera Uniwersytetu Pensylwanii w ramach swojego programu „Think tanków i społeczeństwa obywatelskiego” opracowuje raz do roku Global Go To Think Tank Index Report. Powstały w 1989 program koncentruje się na gromadzeniu danych i prowadzeniu badań na temat trendów wśród think tanków jako podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w procesie kształtowania polityki. Głównym celem raportu jest identyfikacja głównych obszarów badań polityki publicznej oraz skatalogowanie najważniejszych światowych think tanków.

Najnowszy raport zawiera ponad 8500 podmiotów z całego świata, które zostały wyselekcjonowane przez zespół programu na postawie m.in. opracowanych przez daną organizację publikacji naukowych, wypływu na politykę publiczną czy ogólnych światowych trendów.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego to niezależny think tank z siedzibą w Warszawie, współpracujący z ponad 75 ekspertami. Flagowym wydarzeniem organizowanym przez Fundację jest największa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona tematyce obronności i bezpieczeństwa Warsaw Security Forum. FKP zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa i obronności, cyberbezpieczeństwa, polityki międzynarodowej, pokoju i stabilności w regionie. Publikuje w języku polskim i angielskim w formacie raportów, policy papers oraz komentarzy.

Raport jest możliwy do pobrania pod tym adresem.