falkowski-nato

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

General Fałkowski na spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej oraz Rady Doradczej ds. Reformy Obrony Ukrainy

Opublikowano: 11 lutego, 2020

falkowski-nato

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

General Fałkowski na spotkaniu Rady Północnoatlantyckiej oraz Rady Doradczej ds. Reformy Obrony Ukrainy

Opublikowano: 11 lutego, 2020

Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Generał (ret.) Andrzej Fałkowski reprezentował Polskę dzieląc się swoją wiedzą podczas spotkania Rady Północnoatlantyckiej oraz Rady Doradczej ds. Reformy Obrony (Defense Reform Advisory Board), które odbyło się 4 lutego 2020. Głównym celem posiedzenia była wymiana poglądów na temat programu reform w Ukrainie oraz aktualnych priorytetów dla przywództwa w regionie.

Utworzona w 2016 roku, Rada Doradcza ds. Reformy Obrony jest międzynarodowym organem doradczym dla władz Ukrainy, podlegającym bezpośrednio ukraińskiemu Ministrowi Obrony i Szefowi Sztabu Generalnego. Członkowie Rady to eksperci wysokiego szczebla z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Polski, Niemiec i Litwy specjalizujący się w tematyce obronności i bezpieczeństwa. Organ ma na celu zapewnić Ukrainie stałe doradztwo strategiczne w zakresie reform instytucjonalnych sił zbrojnych oraz pomóc w ich realizacji.

Generał (w st. spocz.) dr Andrzej Fałkowski jest aktywnym członkiem Rady Doradczej ds. Reformy Obrony Ukrainy, byłym Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz byłym Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. W roli eksperta i senior fellow Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego od  2019 roku.

Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Generał (ret.) Andrzej Fałkowski reprezentował Polskę dzieląc się swoją wiedzą podczas spotkania Rady Północnoatlantyckiej oraz Rady Doradczej ds. Reformy Obrony (Defense Reform Advisory Board), które odbyło się 4 lutego 2020. Głównym celem posiedzenia była wymiana poglądów na temat programu reform w Ukrainie oraz aktualnych priorytetów dla przywództwa w regionie.

Utworzona w 2016 roku, Rada Doradcza ds. Reformy Obrony jest międzynarodowym organem doradczym dla władz Ukrainy, podlegającym bezpośrednio ukraińskiemu Ministrowi Obrony i Szefowi Sztabu Generalnego. Członkowie Rady to eksperci wysokiego szczebla z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Polski, Niemiec i Litwy specjalizujący się w tematyce obronności i bezpieczeństwa. Organ ma na celu zapewnić Ukrainie stałe doradztwo strategiczne w zakresie reform instytucjonalnych sił zbrojnych oraz pomóc w ich realizacji.

Generał (w st. spocz.) dr Andrzej Fałkowski jest aktywnym członkiem Rady Doradczej ds. Reformy Obrony Ukrainy, byłym Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz byłym Przedstawicielem Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli. W roli eksperta i senior fellow Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego od  2019 roku.