KPEM_Announcement

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

GlobalnyLider.pl – Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych 2018

Opublikowano: 17 maja, 2018

KPEM_Announcement

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

GlobalnyLider.pl – Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych 2018

Opublikowano: 17 maja, 2018

W dniach 8 – 9 czerwca 2018 r. odbędzie się Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych (#KPEM2018) organizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Kongres będzie interdyscyplinarnym spotkaniem polskich ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego. Spotkanie ma umożliwić ekspertom rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy rozwojowej, ekonomicznej oraz promowania demokracji i praw człowieka.

Kongres będzie szukał odpowiedzi na pytania jak najlepiej wspierać polskich ekspertów i liderów w instytucjach międzynarodowych, sektorze prywatnym i pozarządowym na świecie, jak powinni współpracować ze sobą, jak zwiększyć liczbę, i wykorzystać obecność Polaków w najważniejszych instytucjach i firmach międzynarodowych oraz jakie priorytety obrać dla rozwoju polskiej ekspertyzy.

Za cel kongres postawił sobie przede wszystkim stworzenie sieci polskich ekspertów międzynarodowych w obszarach bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwoju ekonomicznego i innych strategicznych sektorach, w organizacjach międzynarodowych oraz w sektorach akademickim, pozarządowym i prywatnym w Polsce i za granicą.  Nacisk zostanie położony również na wymianę doświadczeń i nawiązywanie relacji wśród ekspertów, wspomagając budowę relacji między sektorami: rządowym, biznesowym, pozarządowym i akademickim, oraz między ekspertami w Polsce i za granicą, a także rozpoczęcie debaty i zbieranie pomysłów na optymalne wykorzystanie i promowanie obecności i działań Polaków pracujących w instytucjach międzynarodowych oraz budowanie pozycji Polski, jako ważnego gracza na arenie międzynarodowej czyli budowanie strategicznego myślenia w kontekście polskiej soft power.

Podczas spotkania zainaugurowana zostanie platforma zrzeszająca ekspertów i liderów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Na kongresie odbędzie się również prezentacja instytucji, organizacji i firm pt. „Globalna kawiarnia KPEM”.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli m.in. Maciej Popowski, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji Rozszerzenia w KE, Jerzy Pomianowski, Dyrektor Wykonawczy w Europejskim Funduszu na rzecz Demokracji czy Bogusław Winid, Doradca Prezydenta RP, były Ambasador przy ONZ, NATO. Uczestnikami kongresu będą m.in. urzędnicy międzynarodowi, urzędnicy państwowi z kluczowych ministerstw, eksperci bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, byli i obecni przedstawiciele Polski w organizacjach międzynarodowych, przedstawiciele think tanków i organizacji pozarządowych, polskich i zagranicznych, akademicy i przedstawiciele środowisk naukowych, eksperci z międzynarodowych firm doradczych, przedstawiciele sektora finansowego i energetycznego, przedstawiciele eksporterów, a także sektora prywatnego związanego z obszarem polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa.

Partnerami strategicznymi wydarzenia są Network.pl oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. Do partnerów honorowych należą Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem debaty ambasadorów jest polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.

Więcej na stronie wydarzenia: http://globalnylider.pl/

W dniach 8 – 9 czerwca 2018 r. odbędzie się Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych (#KPEM2018) organizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Kongres będzie interdyscyplinarnym spotkaniem polskich ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego. Spotkanie ma umożliwić ekspertom rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy rozwojowej, ekonomicznej oraz promowania demokracji i praw człowieka.

Kongres będzie szukał odpowiedzi na pytania jak najlepiej wspierać polskich ekspertów i liderów w instytucjach międzynarodowych, sektorze prywatnym i pozarządowym na świecie, jak powinni współpracować ze sobą, jak zwiększyć liczbę, i wykorzystać obecność Polaków w najważniejszych instytucjach i firmach międzynarodowych oraz jakie priorytety obrać dla rozwoju polskiej ekspertyzy.

Za cel kongres postawił sobie przede wszystkim stworzenie sieci polskich ekspertów międzynarodowych w obszarach bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwoju ekonomicznego i innych strategicznych sektorach, w organizacjach międzynarodowych oraz w sektorach akademickim, pozarządowym i prywatnym w Polsce i za granicą.  Nacisk zostanie położony również na wymianę doświadczeń i nawiązywanie relacji wśród ekspertów, wspomagając budowę relacji między sektorami: rządowym, biznesowym, pozarządowym i akademickim, oraz między ekspertami w Polsce i za granicą, a także rozpoczęcie debaty i zbieranie pomysłów na optymalne wykorzystanie i promowanie obecności i działań Polaków pracujących w instytucjach międzynarodowych oraz budowanie pozycji Polski, jako ważnego gracza na arenie międzynarodowej czyli budowanie strategicznego myślenia w kontekście polskiej soft power.

Podczas spotkania zainaugurowana zostanie platforma zrzeszająca ekspertów i liderów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Na kongresie odbędzie się również prezentacja instytucji, organizacji i firm pt. „Globalna kawiarnia KPEM”.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli m.in. Maciej Popowski, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji Rozszerzenia w KE, Jerzy Pomianowski, Dyrektor Wykonawczy w Europejskim Funduszu na rzecz Demokracji czy Bogusław Winid, Doradca Prezydenta RP, były Ambasador przy ONZ, NATO. Uczestnikami kongresu będą m.in. urzędnicy międzynarodowi, urzędnicy państwowi z kluczowych ministerstw, eksperci bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, byli i obecni przedstawiciele Polski w organizacjach międzynarodowych, przedstawiciele think tanków i organizacji pozarządowych, polskich i zagranicznych, akademicy i przedstawiciele środowisk naukowych, eksperci z międzynarodowych firm doradczych, przedstawiciele sektora finansowego i energetycznego, przedstawiciele eksporterów, a także sektora prywatnego związanego z obszarem polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa.

Partnerami strategicznymi wydarzenia są Network.pl oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych. Do partnerów honorowych należą Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem debaty ambasadorów jest polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.

Więcej na stronie wydarzenia: http://globalnylider.pl/