W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi raportu pt. „Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo zewnętrzne Polski – badanie opinii publicznej” poniżej przedstawiamy stanowisko wykonawcy objaśniające metodykę użytą we wspomnianym badaniu:
 –
Firma Selectivv Mobile House wykonała we współpracy z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego badanie ankietowe nt. stosunku Polaków do polskiej polityki zagranicznej. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 50 000 osób, której struktura demograficzna odpowiadała strukturze krajowej dla populacji 18+. Badanie zostało przygotowane tak, aby struktura populacji została odzwierciedlona w 100%. Do analizy zostały włączone wyłącznie ankiety odpowiadające strukturze grupy. Wśród członków grupy docelowej wyświetlana była ankieta z pytaniami w formie reklamy mobilnej pop-up. Ankiety były  wysyłane do przedstawicieli poszczególnych grup demograficznych do momentu uzyskania reprezentacji spośród 50 000 badanych Kolejność pytań w ankiecie wyświetlanej osobom z grupy badawczej była całkowicie losowa. Za treść pytań odpowiadała Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.
  –
Ze strony Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, instytucji przywiązanej do europejskich i transatlantyckich wartości, w duchu odpowiedzialności za słowo, aby zweryfikować czy zarysowane niepokojące trendy mają charakter trwały, planujemy w najbliższych miesiącach ponownie przeprowadzić rzeczone badanie z wykorzystaniem tej samej metodyki. Dodatkowo w obszarach o szczególnym znaczeniu dla Polski, takich jak nastroje wobec Unii Europejskiej, planujemy pogłębić badanie.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących badania zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym office@pulaski.pl lub tel. 22 378 11 94.