krab

Autor foto: MON

Konieczne szybkie decyzje ws. modernizacji Sił Zbrojnych – nowy raport Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 8 grudnia, 2014

krab

Autor foto: MON

Konieczne szybkie decyzje ws. modernizacji Sił Zbrojnych – nowy raport Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 8 grudnia, 2014

Braki w uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP są ogromne; Polska jest jednak w stanie zbudować sprawne i nowoczesne siły zbrojne, niezbędne są jednak całościowa wizja, planowanie oraz dialog administracji rządowej i przemysłu obronnego – takie wnioski płyną z nowego Raportu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego nt. stanu Sił Zbrojnych RP, którego prezentacja odbyła się 08 grudnia br. w siedzibie Fundacji. 

W najnowszym raporcie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego  pt. „Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne” autorzy podjęli się analizy bieżącego stanu Sił Zbrojnych RP w kontekście potrzeb i wyzwań dla bezpieczeństwa Polski. Celem raportu jest także zaproponowanie konkretnych i całościowych rozwiązań oraz wywołanie debaty na temat obecnego stanu i przyszłości polskiej armii. „Zidentyfikowane przez nas braki są ogromne. Poczynając od dziurawego systemu obrony przeciwlotniczej przez kompletnie przestarzałe bojowe wozy piechoty po Marynarkę Wojenną, która przy braku szybkiego wprowadzenia nowych jednostek na początku przyszłej dekady w zasadzie przestanie istnieć” – mówi Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski. „Naszym zdaniem w obszarze modernizacji najważniejsza jest obecnie konsekwencja i długofalowe planowanie. W kolejnych budżetach państwa powinny być bezwzględnie zagwarantowane wystarczające środki finansowe – zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych programów operacyjnych – na pozyskanie uzbrojenia zdefiniowanego w Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2022  – dodaje Prezes Pisarski.

Raport Fundacji Pułaskiego będzie punktem wyjścia do opracowania pogłębionych analiz na temat stanu i potrzeb modernizacyjnych poszczególnych rodzajów wojsk. Stworzone w ramach projektu raporty będą zawierać konkretne i możliwe do implementacji rekomendacje do państwowych dokumentów określających wizję rozwoju polskiej armii.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe. Fundacja Pułaskiego skupia ponad 40 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Fundacja posiada status organizacji partnerskiej przy Radzie Europy i jest członkiem „Grupy Zagranica” zrzeszającej największe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się współpracą z zagranicą.

Do pobrania TUTAJ

Braki w uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP są ogromne; Polska jest jednak w stanie zbudować sprawne i nowoczesne siły zbrojne, niezbędne są jednak całościowa wizja, planowanie oraz dialog administracji rządowej i przemysłu obronnego – takie wnioski płyną z nowego Raportu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego nt. stanu Sił Zbrojnych RP, którego prezentacja odbyła się 08 grudnia br. w siedzibie Fundacji. 

W najnowszym raporcie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego  pt. „Siły Zbrojne RP – stan, perspektywy i wyzwania modernizacyjne” autorzy podjęli się analizy bieżącego stanu Sił Zbrojnych RP w kontekście potrzeb i wyzwań dla bezpieczeństwa Polski. Celem raportu jest także zaproponowanie konkretnych i całościowych rozwiązań oraz wywołanie debaty na temat obecnego stanu i przyszłości polskiej armii. „Zidentyfikowane przez nas braki są ogromne. Poczynając od dziurawego systemu obrony przeciwlotniczej przez kompletnie przestarzałe bojowe wozy piechoty po Marynarkę Wojenną, która przy braku szybkiego wprowadzenia nowych jednostek na początku przyszłej dekady w zasadzie przestanie istnieć” – mówi Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski. „Naszym zdaniem w obszarze modernizacji najważniejsza jest obecnie konsekwencja i długofalowe planowanie. W kolejnych budżetach państwa powinny być bezwzględnie zagwarantowane wystarczające środki finansowe – zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnych programów operacyjnych – na pozyskanie uzbrojenia zdefiniowanego w Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2022  – dodaje Prezes Pisarski.

Raport Fundacji Pułaskiego będzie punktem wyjścia do opracowania pogłębionych analiz na temat stanu i potrzeb modernizacyjnych poszczególnych rodzajów wojsk. Stworzone w ramach projektu raporty będą zawierać konkretne i możliwe do implementacji rekomendacje do państwowych dokumentów określających wizję rozwoju polskiej armii.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe. Fundacja Pułaskiego skupia ponad 40 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Fundacja posiada status organizacji partnerskiej przy Radzie Europy i jest członkiem „Grupy Zagranica” zrzeszającej największe polskie organizacje pozarządowe zajmujące się współpracą z zagranicą.

Do pobrania TUTAJ