DSC_0120

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Kryzys w rejonie Morza Bałtyckiego – gra wojenna w ramach Balt Military Expo

Opublikowano: 26 czerwca, 2018

DSC_0120

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Kryzys w rejonie Morza Bałtyckiego – gra wojenna w ramach Balt Military Expo

Opublikowano: 26 czerwca, 2018

26 czerwca 2018 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. zorganizowała wspomaganą komputerowo grę wojenną podczas targów Balt Military Expo 2018. 

W grze uczestniczyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na czele z Zastępcą Szefa BBN p. Ministrem Dariuszem Gwizdałą oraz Dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. Jarosławem Kraszewskim, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej p. Michał Jach, p. poseł Bartosz Kownacki, przedstawiciele 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, Inspektoratu Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej oraz eksperci  Fundacji Pułaskiego i innych ośrodków analitycznych.

Gra Wojenna miała na celu umożliwienie lepszego zrozumienia natury zagrożenia militarnego ze strony Rosji przed szczytem NATO w Brukseli w lipcu br. Celem symulacji jest również zidentyfikowanie najważniejszych słabości sytemu obronnego Polski, zdefiniowanie znaczenia Morza Bałtyckiego dla bezpieczeństwa RP oraz wypracowania rekomendacji, co do przyszłego kształtu Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie Marynarki Wojennej.

Scenariusz i założenia operacyjne Gry Wojennej przygotowane były, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zaznaczonych w Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego przygotowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Zorganizowane w ramach programu Gier Wojennych i Symulacji FKP ćwiczenie stanowi początek szerszego cyklu gier wojennych mających na celu przeanalizowanie różnych scenariuszy zagrożeń dla państw wschodniej flanki NATO oraz znaczenia nowych zdolności, aby wypracować rekomendacje dla Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie potrzeb i możliwości wzmocnienia zdolności do kolektywnej obrony.

26 czerwca 2018 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. zorganizowała wspomaganą komputerowo grę wojenną podczas targów Balt Military Expo 2018. 

W grze uczestniczyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na czele z Zastępcą Szefa BBN p. Ministrem Dariuszem Gwizdałą oraz Dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. Jarosławem Kraszewskim, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej p. Michał Jach, p. poseł Bartosz Kownacki, przedstawiciele 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, Inspektoratu Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej oraz eksperci  Fundacji Pułaskiego i innych ośrodków analitycznych.

Gra Wojenna miała na celu umożliwienie lepszego zrozumienia natury zagrożenia militarnego ze strony Rosji przed szczytem NATO w Brukseli w lipcu br. Celem symulacji jest również zidentyfikowanie najważniejszych słabości sytemu obronnego Polski, zdefiniowanie znaczenia Morza Bałtyckiego dla bezpieczeństwa RP oraz wypracowania rekomendacji, co do przyszłego kształtu Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie Marynarki Wojennej.

Scenariusz i założenia operacyjne Gry Wojennej przygotowane były, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zaznaczonych w Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego przygotowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Zorganizowane w ramach programu Gier Wojennych i Symulacji FKP ćwiczenie stanowi początek szerszego cyklu gier wojennych mających na celu przeanalizowanie różnych scenariuszy zagrożeń dla państw wschodniej flanki NATO oraz znaczenia nowych zdolności, aby wypracować rekomendacje dla Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego w zakresie potrzeb i możliwości wzmocnienia zdolności do kolektywnej obrony.