Lider Programu “Energy&Climate”

Opublikowano: 15 kwietnia, 2024

join-the-team

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Lider Programu “Energy&Climate”

Opublikowano: 15 kwietnia, 2024

Obowiązki:

 • Rozwijanie programu w zakresie działań merytorycznych
 • Budowanie partnerstw z sektorem prywatnym i publicznym
 • Koordynowanie pracy z obecnymi ekspertami Fundacji oraz pozyskiwanie nowych
 • Planowanie, redagowanie i organizowanie publikacji eksperckich w zakresie programu
 • Wspieranie Zarządu w budowaniu partnerstw biznesowych z branżą energetyczną
 • Koordynowanie obecności partnerów biznesowych na wydarzeniach organizowanych przez Fundację, w szczególności na konferencji Warsaw Security Forum

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Ekspercka wiedza na temat branży energetycznej oraz transformacji
 • Uporządkowanie i umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy
 • Komunikatywność i zdolność budowania trwałych relacji z partnerami
 • Zrozumienie biznesu oraz umiejętność identyfikacji potrzeb i oczekiwań partnerów biznesowych
 • Doświadczenie zawodowe wskazujące na możliwość efektywnego realizowania obowiązków
 • Doświadczenie w pracy z partnerami biznesowymi oraz w realizacji projektów partnerskich

Oferujemy:

 • Realizację aspiracji zawodowych w uznanym think-tanku o zasięgu międzynarodowym
 • Współtworzenie projektów z udziałem światowych liderów polityczno-gospodarczych
 • Praca w międzynarodowym i przyjaznym środowisku z ludźmi o szerokich horyzontach i wysokiej kulturze osobistej – dobra atmosfera i wzajemna życzliwość to u nas standard!
 • Możliwość pracy hybrydowej

O nas

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) jest jednym z czołowym polskich think-tanków, który od prawie 20 lat specjalizuje się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym.

Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowane rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego. Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz przestrzeni postsowieckiej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 50 ekspertów i jest wydawcą analiz w cyklach: Komentarz Pułaskiego, Pulaski Policy Paper oraz Raport Pułaskiego. Od 2005 roku Fundacja przyznaje nagrodę Rycerz Wolności dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promowania wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Jest też inicjatorem oraz organizatorem największego w regionie wydarzenia z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego – Warsaw Security Forum. Od 2017 roku prowadzi również polski oddział międzynarodowej sieci networkingowej Women in International Security Poland (WIIS Poland).

Obowiązki:

 • Rozwijanie programu w zakresie działań merytorycznych
 • Budowanie partnerstw z sektorem prywatnym i publicznym
 • Koordynowanie pracy z obecnymi ekspertami Fundacji oraz pozyskiwanie nowych
 • Planowanie, redagowanie i organizowanie publikacji eksperckich w zakresie programu
 • Wspieranie Zarządu w budowaniu partnerstw biznesowych z branżą energetyczną
 • Koordynowanie obecności partnerów biznesowych na wydarzeniach organizowanych przez Fundację, w szczególności na konferencji Warsaw Security Forum

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Ekspercka wiedza na temat branży energetycznej oraz transformacji
 • Uporządkowanie i umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy
 • Komunikatywność i zdolność budowania trwałych relacji z partnerami
 • Zrozumienie biznesu oraz umiejętność identyfikacji potrzeb i oczekiwań partnerów biznesowych
 • Doświadczenie zawodowe wskazujące na możliwość efektywnego realizowania obowiązków
 • Doświadczenie w pracy z partnerami biznesowymi oraz w realizacji projektów partnerskich

Oferujemy:

 • Realizację aspiracji zawodowych w uznanym think-tanku o zasięgu międzynarodowym
 • Współtworzenie projektów z udziałem światowych liderów polityczno-gospodarczych
 • Praca w międzynarodowym i przyjaznym środowisku z ludźmi o szerokich horyzontach i wysokiej kulturze osobistej – dobra atmosfera i wzajemna życzliwość to u nas standard!
 • Możliwość pracy hybrydowej

O nas

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) jest jednym z czołowym polskich think-tanków, który od prawie 20 lat specjalizuje się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym.

Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowane rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego. Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz przestrzeni postsowieckiej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 50 ekspertów i jest wydawcą analiz w cyklach: Komentarz Pułaskiego, Pulaski Policy Paper oraz Raport Pułaskiego. Od 2005 roku Fundacja przyznaje nagrodę Rycerz Wolności dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promowania wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Jest też inicjatorem oraz organizatorem największego w regionie wydarzenia z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego – Warsaw Security Forum. Od 2017 roku prowadzi również polski oddział międzynarodowej sieci networkingowej Women in International Security Poland (WIIS Poland).

Formularz zgłoszeniowy

Agreements *