prev_ead_inauguracjaamd_20161203_053

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Michaił Chodorkowski „Rycerzem Wolności” Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 2 grudnia, 2016

prev_ead_inauguracjaamd_20161203_053

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Michaił Chodorkowski „Rycerzem Wolności” Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

Opublikowano: 2 grudnia, 2016

Rosyjski dysydent, b. współwłaściciel Jukosu i założyciel Fundacji Open Russia został uhonorowany nagrodą „Rycerza Wolności”, przyznawaną przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. „Chodorkowski otrzyma nagrodę za swoje bezkompromisowe wysiłki na rzecz budowy rządów prawa, społeczeństwa obywatelskiego i promowania europejskich wartości w społeczeństwie rosyjskim” – pokreślił  Zbigniew Pisarski, Prezes Fundacji Pułaskiego. 

Laudację na cześć rosyjskiego dysydenta wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. „Są ludzie, którzy twierdzą, że prawa człowieka nie są nieodłącznym elementem rozwoju – odpowiadam im, że nie ma ważniejszej wartości niż ludzka godność” – stwierdził dr Adam Bodnar. Michaił Chodorkowski wielokrotnie krytykował politykę prezydenta Rosji, Władimira Putina. W 2013 r. został oskarżony o nieprawidłowości przy prywatyzacji przedsiębiorstw i aresztowany, co powszechnie uważano za zemstę polityczną Kremla. Będąc w areszcie zrezygnował z funkcji szefa koncernu Jukos.

W maju 2005 moskiewski sąd skazał Chodorkowskiego na 9 lat pozbawienia wolności i odbycie kary w kolonii karnej. We wrześniu 2005 Sąd Miejski w Moskwie obniżył karę do 8 lat. Został zesłany do uranowej kolonii IK-10 w Krasnokamiensku w obwodzie czytyjskim. 20 grudnia 2013 roku ułaskawiony przez prezydenta Rosji Władimira Putina i wypuszczony na wolność. Jeszcze tego samego dnia opuścił Rosję.

Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m. in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Rosyjski dysydent, b. współwłaściciel Jukosu i założyciel Fundacji Open Russia został uhonorowany nagrodą „Rycerza Wolności”, przyznawaną przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. „Chodorkowski otrzyma nagrodę za swoje bezkompromisowe wysiłki na rzecz budowy rządów prawa, społeczeństwa obywatelskiego i promowania europejskich wartości w społeczeństwie rosyjskim” – pokreślił  Zbigniew Pisarski, Prezes Fundacji Pułaskiego. 

Laudację na cześć rosyjskiego dysydenta wygłosił Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. „Są ludzie, którzy twierdzą, że prawa człowieka nie są nieodłącznym elementem rozwoju – odpowiadam im, że nie ma ważniejszej wartości niż ludzka godność” – stwierdził dr Adam Bodnar. Michaił Chodorkowski wielokrotnie krytykował politykę prezydenta Rosji, Władimira Putina. W 2013 r. został oskarżony o nieprawidłowości przy prywatyzacji przedsiębiorstw i aresztowany, co powszechnie uważano za zemstę polityczną Kremla. Będąc w areszcie zrezygnował z funkcji szefa koncernu Jukos.

W maju 2005 moskiewski sąd skazał Chodorkowskiego na 9 lat pozbawienia wolności i odbycie kary w kolonii karnej. We wrześniu 2005 Sąd Miejski w Moskwie obniżył karę do 8 lat. Został zesłany do uranowej kolonii IK-10 w Krasnokamiensku w obwodzie czytyjskim. 20 grudnia 2013 roku ułaskawiony przez prezydenta Rosji Władimira Putina i wypuszczony na wolność. Jeszcze tego samego dnia opuścił Rosję.

Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m. in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.