MFW_FKP

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Międzynarodowy Fundusz Weimarski

Opublikowano: 21 marca, 2018

MFW_FKP

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Międzynarodowy Fundusz Weimarski

Opublikowano: 21 marca, 2018

Trójkąt Weimarski od ponad dwudziestu lat pozostaje ważną platformą współpracy między trzema europejskimi państwami – Polską, Francją i Niemcami. Początkowo było to forum, którego główny cel stanowiło przełamywanie podziałów pomiędzy „starą” i „nową” Europą, jednak dziś jest ważnym narzędziem w budowaniu europejskiej jedności. Uważamy, iż potencjał drzemiący w weimarskiej formule jest niewykorzystywany. Trójkąt Weimarski, łącząc trzy znaczące europejskie kraje, które reprezentują trzy wielkie europejskie tradycje może być motorem dalszej integracji i źródłem idei oraz długofalowych rozwiązań dla całej Unii Europejskiej.

W tym celu należy ożywić i pogłębić formułę weimarskiej współpracy. Jej polityczna agenda powinna zostać wsparta przez grantowy komponent – Międzynarodowy Fundusz Weimarski. Uważamy, że władze państw Trójkąta Weimarskiego powinny podjąć działania mające na celu pobudzenie współpracy obywateli i środowisk opiniotwórczych. Odpowiedź na pytanie jak należy to zrobić daje nam inne regionalne forum, w którym uczestniczy Polska – Grupa  Wyszehradzka. Jej polityczną stronę umacnia Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, wspierający działania pozarządowe, mające na celu budowanie regionalnej współpracy. Uważamy, iż inicjatywa weimarska powinna również podążać w tym kierunku.

Postulujemy powołanie na kolejnym szczycie Trójkąta „Międzynarodowego Funduszu Weimarskiego”, zasilanego przez rządy Polski, Francji oraz Niemiec. Wysokość zaangażowania poszczególnych państw – z uwagi na znaczenie partnerów – powinna być co najmniej równa Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu w okresie powstawania (800 tys. Euro/kraj). Naszym zdaniem będzie to realny krok, mogący ożywić i pobudzić weimarską współpracę. Mamy nadzieję, że rząd Polski w porozumieniu z Prezydentem RP podejmie dyplomatyczną aktywność mającą na celu przekonanie partnerów do tej idei, gdyż silniejszy Trójkąt Weimarski oznaczać będzie także silniejszą Polskę, jak i Europę.

Pobierz tekst w PDF

Trójkąt Weimarski od ponad dwudziestu lat pozostaje ważną platformą współpracy między trzema europejskimi państwami – Polską, Francją i Niemcami. Początkowo było to forum, którego główny cel stanowiło przełamywanie podziałów pomiędzy „starą” i „nową” Europą, jednak dziś jest ważnym narzędziem w budowaniu europejskiej jedności. Uważamy, iż potencjał drzemiący w weimarskiej formule jest niewykorzystywany. Trójkąt Weimarski, łącząc trzy znaczące europejskie kraje, które reprezentują trzy wielkie europejskie tradycje może być motorem dalszej integracji i źródłem idei oraz długofalowych rozwiązań dla całej Unii Europejskiej.

W tym celu należy ożywić i pogłębić formułę weimarskiej współpracy. Jej polityczna agenda powinna zostać wsparta przez grantowy komponent – Międzynarodowy Fundusz Weimarski. Uważamy, że władze państw Trójkąta Weimarskiego powinny podjąć działania mające na celu pobudzenie współpracy obywateli i środowisk opiniotwórczych. Odpowiedź na pytanie jak należy to zrobić daje nam inne regionalne forum, w którym uczestniczy Polska – Grupa  Wyszehradzka. Jej polityczną stronę umacnia Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, wspierający działania pozarządowe, mające na celu budowanie regionalnej współpracy. Uważamy, iż inicjatywa weimarska powinna również podążać w tym kierunku.

Postulujemy powołanie na kolejnym szczycie Trójkąta „Międzynarodowego Funduszu Weimarskiego”, zasilanego przez rządy Polski, Francji oraz Niemiec. Wysokość zaangażowania poszczególnych państw – z uwagi na znaczenie partnerów – powinna być co najmniej równa Międzynarodowemu Funduszowi Wyszehradzkiemu w okresie powstawania (800 tys. Euro/kraj). Naszym zdaniem będzie to realny krok, mogący ożywić i pobudzić weimarską współpracę. Mamy nadzieję, że rząd Polski w porozumieniu z Prezydentem RP podejmie dyplomatyczną aktywność mającą na celu przekonanie partnerów do tej idei, gdyż silniejszy Trójkąt Weimarski oznaczać będzie także silniejszą Polskę, jak i Europę.

Pobierz tekst w PDF