3-min

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Minister Spraw Zagranicznych Republiki Iraku w Polsce: „Irak potrzebuje inwestycji zagranicznych. Myślę, że to dobra okazja dla Polski”.

Opublikowano: 29 listopada, 2016

3-min

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Minister Spraw Zagranicznych Republiki Iraku w Polsce: „Irak potrzebuje inwestycji zagranicznych. Myślę, że to dobra okazja dla Polski”.

Opublikowano: 29 listopada, 2016

W dniu 25 listopada br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Ambasadą Republiki Iraku w Warszawie i Europejską Akademią Dyplomacji zorganizowała spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji politycznej w Iraku w kontekście trwających obecnie walk o Mosul. Gościem Fundacji był Minister Spraw Zagranicznych Iraku dr Ibrahim al-Uszajkir al-Dżafari.

Obalenie reżimu Saddama Husajna ujawniło podziały i konflikty panujące pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi i religijnymi w Iraku. Minister Ibrahim al-Dżafari zapewnił, że sytuacja polityczna w Iraku jest stabilna. Podkreślił również, że jednym z priorytetowych zadań obecnego rządu jest walka z terroryzmem, która zdaniem ministra jest konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Minister zwrócił także uwagę, by nie łączyć zagrożenia terrorystycznego z religią. Religie mają bowiem charakter pokojowy i „nie mogą być podstawą do agresji czy konfliktów” – podkreślił szef irackiego MSZ.

Dyskusja moderowana przez prezesa Zbigniewa Pisarskiego rozpoczęła się od pytania o cel wizyty w Polsce i jej spodziewane efekty. Minister stwierdził, że wizyta ta jest częścią serii spotkań w stolicach europejskich, w ramach których rząd iracki zabiega o większe wsparcie w walce z terroryzmem. Minister przypomniał również, że problem ten powinien być traktowany priorytetowo, także przez przedstawicieli państw europejskich. Agenda tematów poruszanych podczas tych wizyt, poza kwestiami bezpieczeństwa, obejmuje również zacieśnianie współpracy gospodarczej, wymianę handlową oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Iraku.

W trakcie debaty pojawiły się także pytania o oczekiwania elit irackich wobec nowego prezydenta USA. Jak podkreślał al-Dżafari, władze w Bagdadzie czekają na objęcie urzędu przez prezydenta elekta i szanują wybór społeczeństwa amerykańskiego, które zadecydowało, że następnym prezydentem USA będzie „biznesmen z doświadczeniem” a nie zawodowy polityk. Padło również wiele pytań związanych z koncepcją funkcjonowania państwa irackiego na obszarach wyzwolonych z kontroli ISIS. Uczestnicy debaty wyrazili obawy o zdolność władz irackich do uporządkowania wzajemnych relacji pomiędzy rywalizującymi grupami, które obecnie wspólnie walczą przeciwko terrorystom. Zdaniem ministra al-Dżafariego rząd iracki jest przygotowany do prowadzenia stosownych działań politycznych, które mają za zadanie utrzymać jedność terytorialną państwa.

Spotkanie zorganizowane przez Fundację Pułaskiego było częścią oficjalnej wizyty ministra al-Dżafariego w Polsce, który przyjechał na zaproszenie rządu RP. W trakcie wizyty odbyły się spotkania dwustronne m.in. z Ministrem Spraw Zagranicznych RP W. Waszczykowskim. Rozmowy dotyczyły stosunków bilateralnych, wsparcia inwestycji i wymiany handlowej oraz pomocy dla polskich firm zainteresowanych wejściem na rynek iracki. Wizyta ministra al-Dżafariego jest dowodem na zbliżenie w stosunkach polsko-irackich, które zapoczątkowała decyzja o ponownym otwarciu polskiej placówki dyplomatycznej w Bagdadzie.

Dr Ibrahim al-Uszajkir al-Dżafari to zasłużony działacz i jeden z liderów opozycji antysaddamowskiej. Jeszcze w 1966 r. przyłączył się do antyrządowej partii „Zew Islamu”, a od 1980 r. działał aktywnie na emigracji. W 2003 r. powrócił do Iraku, aby zostać członkiem, a później przewodniczącym Irackiej Tymczasowej Rady Zarządzającej, stanowiącej rząd przejściowy po upadku reżimu Saddama Husajna. Po wyborach parlamentarnych w styczniu 2005 r. stanął na czele pierwszego demokratycznie wybranego rządu Iraku. Od września 2014 r. kieruje Ministerstwem Spraw Zagranicznych w rządzie premiera Hajdara al-Abadiego.

Autorzy: Wojciech Dzięgiel, Thomas Omedi

W dniu 25 listopada br. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Ambasadą Republiki Iraku w Warszawie i Europejską Akademią Dyplomacji zorganizowała spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji politycznej w Iraku w kontekście trwających obecnie walk o Mosul. Gościem Fundacji był Minister Spraw Zagranicznych Iraku dr Ibrahim al-Uszajkir al-Dżafari.

Obalenie reżimu Saddama Husajna ujawniło podziały i konflikty panujące pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi i religijnymi w Iraku. Minister Ibrahim al-Dżafari zapewnił, że sytuacja polityczna w Iraku jest stabilna. Podkreślił również, że jednym z priorytetowych zadań obecnego rządu jest walka z terroryzmem, która zdaniem ministra jest konieczna do zapewnienia bezpieczeństwa w wymiarze zarówno wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Minister zwrócił także uwagę, by nie łączyć zagrożenia terrorystycznego z religią. Religie mają bowiem charakter pokojowy i „nie mogą być podstawą do agresji czy konfliktów” – podkreślił szef irackiego MSZ.

Dyskusja moderowana przez prezesa Zbigniewa Pisarskiego rozpoczęła się od pytania o cel wizyty w Polsce i jej spodziewane efekty. Minister stwierdził, że wizyta ta jest częścią serii spotkań w stolicach europejskich, w ramach których rząd iracki zabiega o większe wsparcie w walce z terroryzmem. Minister przypomniał również, że problem ten powinien być traktowany priorytetowo, także przez przedstawicieli państw europejskich. Agenda tematów poruszanych podczas tych wizyt, poza kwestiami bezpieczeństwa, obejmuje również zacieśnianie współpracy gospodarczej, wymianę handlową oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Iraku.

W trakcie debaty pojawiły się także pytania o oczekiwania elit irackich wobec nowego prezydenta USA. Jak podkreślał al-Dżafari, władze w Bagdadzie czekają na objęcie urzędu przez prezydenta elekta i szanują wybór społeczeństwa amerykańskiego, które zadecydowało, że następnym prezydentem USA będzie „biznesmen z doświadczeniem” a nie zawodowy polityk. Padło również wiele pytań związanych z koncepcją funkcjonowania państwa irackiego na obszarach wyzwolonych z kontroli ISIS. Uczestnicy debaty wyrazili obawy o zdolność władz irackich do uporządkowania wzajemnych relacji pomiędzy rywalizującymi grupami, które obecnie wspólnie walczą przeciwko terrorystom. Zdaniem ministra al-Dżafariego rząd iracki jest przygotowany do prowadzenia stosownych działań politycznych, które mają za zadanie utrzymać jedność terytorialną państwa.

Spotkanie zorganizowane przez Fundację Pułaskiego było częścią oficjalnej wizyty ministra al-Dżafariego w Polsce, który przyjechał na zaproszenie rządu RP. W trakcie wizyty odbyły się spotkania dwustronne m.in. z Ministrem Spraw Zagranicznych RP W. Waszczykowskim. Rozmowy dotyczyły stosunków bilateralnych, wsparcia inwestycji i wymiany handlowej oraz pomocy dla polskich firm zainteresowanych wejściem na rynek iracki. Wizyta ministra al-Dżafariego jest dowodem na zbliżenie w stosunkach polsko-irackich, które zapoczątkowała decyzja o ponownym otwarciu polskiej placówki dyplomatycznej w Bagdadzie.

Dr Ibrahim al-Uszajkir al-Dżafari to zasłużony działacz i jeden z liderów opozycji antysaddamowskiej. Jeszcze w 1966 r. przyłączył się do antyrządowej partii „Zew Islamu”, a od 1980 r. działał aktywnie na emigracji. W 2003 r. powrócił do Iraku, aby zostać członkiem, a później przewodniczącym Irackiej Tymczasowej Rady Zarządzającej, stanowiącej rząd przejściowy po upadku reżimu Saddama Husajna. Po wyborach parlamentarnych w styczniu 2005 r. stanął na czele pierwszego demokratycznie wybranego rządu Iraku. Od września 2014 r. kieruje Ministerstwem Spraw Zagranicznych w rządzie premiera Hajdara al-Abadiego.

Autorzy: Wojciech Dzięgiel, Thomas Omedi