cyberbezpieczenstwo

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

„Cyberbezpieczeństwo Polski” – relacja z konferencji Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 30 czerwca, 2014

cyberbezpieczenstwo

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

„Cyberbezpieczeństwo Polski” – relacja z konferencji Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 30 czerwca, 2014

30 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja pt. „Cyberbezpieczeństwo Polski” organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego w ramach Programu Cyberbezpieczeństwa. Podczas całodniowego wydarzenia odbyły się 4 panele tematyczne. Sesję otwierającą rozpoczął Prezes Fundacji Zbigniew Pisarski wraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – Romanem Dmowskim, Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. bezpieczeństwa cybernetycznego – Gen. Krzysztofem Bondarykiem oraz przedstawicielem Komisji Europejskiej – Jakubem Boratyńskim.

Przedstawiciele administracji rządowej dyskutowali o roli sektora pozarządowego w opracowywaniu i tworzeniu jednostki do walki z przestępczością cybernetyczną, dyrektywie Network & Information Security oraz realizacji strategii cyberbezpieczeństwa jako jednego z priorytetów MON.

Kolejny panel koncentrował się na zagadnieniach związanych ze strategicznymi wyzwaniami cyberbezpieczeństwa Polski. Prelegenci próbowali zdefiniować pojęcia związane ze „sferą cyber”.

Wszyscy byli zgodni co do konieczności sprecyzowania ścieżki rozwoju strategii Polski w cyberprzestrzeni, jak również podjęcia zdecydowanych i mierzalnych działań.

Podczas następnego panelu, którego tematyką były uwarunkowania prawne, mec. Jakub Sękowski z Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił wysokie koszty jakie ponosi państwo polskie za nieskuteczną ochronę cyberprzestrzeni RP. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poruszył z kolei aspekt anonimowości i jej dopuszczalnego stopnia w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom sieci teleinformatycznych.

Duże zainteresowanie uczestników skupił ostatni panel – technologiczny, podczas którego partnerzy konferencji (Safe Computing, CISCO Systems, Trecom oraz ComCERT) przedstawili formy wspierania i zabezpieczenia systemów teleinformacyjnych. W tej części konferencji zostały poruszone także polskie sukcesy w międzynarodowych konkursach poświęconym cyberbezpieczeństwu. Specjaliści poruszyli również kwestię automatyki, jako jednego ze źródeł problemów w strukturze zabezpieczeń firm przemysłowych.

W świetle sukcesów jakie odnoszą polskie zespoły informatyczne na arenie międzynarodowej, można stwierdzić, że Polska ma wykwalifikowane zasoby mogące zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa cybernetycznego Polski. Brakuje jednak zintensyfikowanej współpracy państwa z biznesem oraz zmian legislacyjnych, które powinny zostać jak najszybciej wdrożone w życie.

Obecnie Fundacja opracowuje zbiór rekomendacji dla administracji rządowej, mogący posłużyć jako wzmocnienie strategii cyberbezpieczeństwa przy realizacji jednego z istotnych aspektów jakim jest współpraca publiczno-prywatna.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego serdecznie dziękuje wszystkim partnerom za wsparcie przy realizacji konferencji.

30 czerwca 2014 r. odbyła się konferencja pt. „Cyberbezpieczeństwo Polski” organizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego w ramach Programu Cyberbezpieczeństwa. Podczas całodniowego wydarzenia odbyły się 4 panele tematyczne. Sesję otwierającą rozpoczął Prezes Fundacji Zbigniew Pisarski wraz z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – Romanem Dmowskim, Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. bezpieczeństwa cybernetycznego – Gen. Krzysztofem Bondarykiem oraz przedstawicielem Komisji Europejskiej – Jakubem Boratyńskim.

Przedstawiciele administracji rządowej dyskutowali o roli sektora pozarządowego w opracowywaniu i tworzeniu jednostki do walki z przestępczością cybernetyczną, dyrektywie Network & Information Security oraz realizacji strategii cyberbezpieczeństwa jako jednego z priorytetów MON.

Kolejny panel koncentrował się na zagadnieniach związanych ze strategicznymi wyzwaniami cyberbezpieczeństwa Polski. Prelegenci próbowali zdefiniować pojęcia związane ze „sferą cyber”.

Wszyscy byli zgodni co do konieczności sprecyzowania ścieżki rozwoju strategii Polski w cyberprzestrzeni, jak również podjęcia zdecydowanych i mierzalnych działań.

Podczas następnego panelu, którego tematyką były uwarunkowania prawne, mec. Jakub Sękowski z Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił wysokie koszty jakie ponosi państwo polskie za nieskuteczną ochronę cyberprzestrzeni RP. Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych poruszył z kolei aspekt anonimowości i jej dopuszczalnego stopnia w zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom sieci teleinformatycznych.

Duże zainteresowanie uczestników skupił ostatni panel – technologiczny, podczas którego partnerzy konferencji (Safe Computing, CISCO Systems, Trecom oraz ComCERT) przedstawili formy wspierania i zabezpieczenia systemów teleinformacyjnych. W tej części konferencji zostały poruszone także polskie sukcesy w międzynarodowych konkursach poświęconym cyberbezpieczeństwu. Specjaliści poruszyli również kwestię automatyki, jako jednego ze źródeł problemów w strukturze zabezpieczeń firm przemysłowych.

W świetle sukcesów jakie odnoszą polskie zespoły informatyczne na arenie międzynarodowej, można stwierdzić, że Polska ma wykwalifikowane zasoby mogące zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa cybernetycznego Polski. Brakuje jednak zintensyfikowanej współpracy państwa z biznesem oraz zmian legislacyjnych, które powinny zostać jak najszybciej wdrożone w życie.

Obecnie Fundacja opracowuje zbiór rekomendacji dla administracji rządowej, mogący posłużyć jako wzmocnienie strategii cyberbezpieczeństwa przy realizacji jednego z istotnych aspektów jakim jest współpraca publiczno-prywatna.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego serdecznie dziękuje wszystkim partnerom za wsparcie przy realizacji konferencji.