na_strone_online-min-1

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Najnowsze technologie wojskowe i przemysł zbrojeniowy na Warsaw Security Forum 2016

Opublikowano: 9 listopada, 2016

na_strone_online-min-1

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Najnowsze technologie wojskowe i przemysł zbrojeniowy na Warsaw Security Forum 2016

Opublikowano: 9 listopada, 2016

Podczas pierwszego dnia międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum 2016 odbyła się technologiczno-przemysłowa sub-konferencja pt. Security Beyond the Horizon, podczas której przedstawiciele przemysłu zaprezentowali swoje najnowocześniejsze produkty oraz mieli możliwość wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych dotyczących polskiej obronności.

Konferencja rozpoczęła się powitaniem gości przez Zbigniewa Pisarskiego, Prezesa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego – organizatora Warsaw Security Forum 2016. Mowy otwierające wygłosili wysocy rangą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiednio Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w MR oraz Wojciech Fałkowski, Podsekretarz Stanu w MON. W swojej wypowiedzi Minister Kwieciński skupił się na kwestiach reindustrializacji oraz wskazał na szczególne znaczenie przemysłu zbrojeniowego dla polskiej gospodarki, w zwłaszcza w kontekście planów gospodarczych rządu oraz zwiększających się wydatków zbrojeniowych. Wspomniał również o potrzebie zmiany praktyk związanych z realizacją zamówień publicznych dla wojska i tym samym ich usprawnienia, a także potrzebie współpracy polskich firm zbrojeniowych z zagranicznymi partnerami. Minister Fałkowski skupił się z kolei na kwestiach bezpieczeństwa i obronności oraz sytuacji geopolitycznej Polski po wydarzeniach na Ukrainie. Odwołał się również do szczytów NATO w Newport i Warszawie oraz wskazał na potrzebę szerokiego rozumienia bezpieczeństwa oraz dalszego wzmacniania zdolności wojskowych członków Sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pierwszym wystąpieniem ze strony przemysłu było przemówienie Szczepana Rumana, dyrektora Biura Analiz i Strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) na temat zdolności do zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla klientów, w szczególności zaś polskich sił zbrojnych. Dyrektor Ruman podkreślił, że PGZ jest w trakcie nabywania informatycznej spółki Exatel, dzięki której posiądzie niezbędne zdolności do zapewnienia sprzętu i usług służących zabezpieczeniu informatycznemu. Wskazał, że w Grupie znajduje się szereg spółek, które posiadają zasoby do zapewniania cyberbezpieczeństwa, jednak Exatel ma stać się integratorem wszystkich kompetencji poszczególnych spółek w omawianym zakresie.

Po wystąpieniu dyrektora Rumana przyszedł czas na pierwszy panel, zatytułowany Battlefields of the Future: In Which Direction Will Battles Evolve, and How Technology Will Decide Their Outcomes?, w którym wzięli udział, oprócz przedstawiciela PGZ, także reprezentanci firm zagranicznych, tj. John Baird z koncernu Raytheon, Howard R. Bromberg z Lockheed Martin oraz Sveinung Alne z Kongsberga. Paneliści odpowiadali na pytania dotyczące reagowania na przyszłe zagrożenia płynące ze strony Rosji. Wielu wskazywało na kluczową rolę sieciocentryczności na polu walki przyszłości oraz sensorów zapewniających odpowiednią świadomość sytuacyjną. Co ważne, pojawiły się także nawiązania do szerszego aspektu bezpieczeństwa przyszłości, tj. posiadania odpowiedniego zaplecza ekonomicznego. Podkreślano również, że zagrożenia przyszłego pola wali wymagać będą systemów, które posiadają historię rozwoju produktu. Paneliści wskazywali też na rolę cyberbezpieczeństwa oraz potrzebę posiadania dobrze wyposażonej obrony terytorialnej, jak również kwestię interoperacyjności różnych systemów uzbrojenia w ramach sił zbrojnych państw NATO.

Kolejne wystąpienie należało do wyżej wspomnianego Johna Bairda, Wiceprezesa firmy Raytheon na Polskę, który wygłosił prezentację pt. Patriot for Poland: Effective Today, Ready for Tomorrow, gdzie wskazał na istnienie przez Polskę potrzeby posiadania obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Jako istotny element związany z tego rodzaju uzbrojeniem podkreślił on wagę bezpieczeństwa dostaw i rolę Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tej kwestii. W dalszej części wystąpienia zaprezentował proponowaną dla Polski ewolucję systemu Patriot w kontekście zastosowania technologii opartej na azotku galu, a także scharakteryzował pomysł zastosowania nisko kosztowego interceptora w polskiej wersji systemu.

Security Beyond the Horizon było także okazją do prezentacji ze strony polskich Sił Zbrojnych. Po wystąpieniu Johna Bairda na scenę wszedł Zastępcą Szefa Zespołu Strategicznego Przeglądu Obronnego płk Mieczysław Malec. W swoim wystąpieniu nakreślił on problematykę związaną z polskim SPO, wskazał jakimi punktami odniesienia kieruje się Polska przy tworzeniu własnego Przeglądu, a także uwydatnił jego cele. Oprócz powyższego, skupił się na zobrazowaniu obszarów, do których Strategiczny Przegląd Obronny się odnosi oraz przedstawił jego założenia i wyzwania jakie stoją w jego realizacji. Dokument powinien być gotowy na początku 2017 roku.

Po wystąpieniu płk Malca przyszedł czas na kolejny panel, tym razem zatytułowany Silent Wars Will Submarines Become the Decisive Tool in Gaining Control Over Seas and Oceans? gdzie panelistami byli Roger Berg z SAAB Kockums oraz Philipp Schön z ThyssenKrupp Marine Systems. Tematyka panelu w sposób naturalny odnosiła się do polskiego programu pozyskania okrętów podwodnych pn. „Orka”. Paneliści wskazali na to, że finansowanie nowoczesnych programów zbrojeniowych w rzeczywistości prowadzi do rozwoju a każdy 1 mld wydany oznacza wzrost gospodarczy o 2 mld. Zwracali oni także uwagę zarówno na wagę posiadania odpowiednich zdolności bojowych przez okręty podwodne oraz na transfer technologii potrzebny do tego aby kraj mógł w pełni wykorzystać potencjał posiadanego sprzętu.

Ostatnią prezentacja, dokonana przez obecnego w poprzednim panelu Philippa Schöna z  TKMS zatytułowana była Thyssenkrupp Marine Systems Submarines and Surface Vessels – Proven Technology and Unique Partnership for Poland’s Security. Rozwinął on część spraw, o których miał okazję wypowiedzieć się we wcześniejszym  panelu. W szczególności wskazał na model współpracy z firmami z różnych państw, które jednoznacznie zyskały na tej współpracy i obecnie same są w stanie produkować okręty podwodne. Opisał także obecną sytuację TKMS w zakresie zamówień okrętów podwodnych oraz podkreślił potrzebę współpracy z PGZ w kwestii programu „Orka”. Wyeksponował również fakt, że jego firma będąc jednym z niewielu producentów okrętów podwodnych z napędem niezależnym od powietrza wśród państw NATO, odniosła dotychczas największy sukces eksportowy.

Po półgodzinnej przerwie Security Beyond the Horizon rozpoczęło się od drugiej prezentacji ze strony reprezentanta polskich sił zbrojnych. Płk. Robert Łukawski, Zastępca Dyrektora Inspektoratu Innowacyjnych Technologii Obronnych wygłosił przemówienie pt. Future of Military Technologies – How Can Poland Become a Regional Leader?. W swojej prezentacji skupił się na podejściu Inspektoratu w identyfikacji i wyborze nowoczesnych technologii dla polskich sił zbrojnych. Wskazał na potrzebę szerokiego spojrzenia na rozwój techniki wojskowej, włączając w to aspekty gospodarcze oraz zaprezentował perspektywę wojska na nowe technologie. W kolejnym fragmencie przedstawione zostały spojrzenie i sposób postępowania Inspektoratu z technologiami wojskowymi i ich ocena. W ostatniej części prezentacji płk Łukawski podkreślił możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju technologii militarnych.

Kolejną prezentację, zatytułowaną Transforming Governments to a National Advanced Security Operating Centre (ASOC) Strategy wygłosił Brett Taylor z BAE Systems Applied Intelligence, gdzie skupił się na tematyce transformacji sieci rządowych i wojskowych teleinformatycznych dla ich większego bezpieczeństwa. Wskazał na problemy związane z obecnie istniejącymi systemami i Centrami Bezpieczeństwa Operacyjnego (SOC) oraz rozwiązania BAE Systems na ich wzmocnienie i wzniesienie na znacznie bardziej zaawansowany poziom (tzn. ASOC). Jako kluczowe uznał on patrzenie na szerszy kontekst narodowy w implementacji technologii ASOC oraz potrzebę posiadania wyszkolonego personelu, który powinien wywodzić się z krajowych zasobów kadrowych.

Po prezentacji BAE Systems, przyszedł czas na ostatni panel dyskusyjny, tym razem z udziałem przedstawicieli firm produkujących platformy lotnicze, tj. Zacha Shermana z Lockheed Martin Aeronautics oraz Marka Supko z BAE Systems Electronic Systems, zatytułowany What Are the Actual Boundaries of the Sky? Future of the Airborne Warfare Systems. Odpowiadając na pytania moderatora paneliści byli zdania, że rozwój bezzałogowych statków powietrznych będzie postępował, ale przyszłość nie należy wyłącznie do systemów autonomicznych i człowiek nie zostanie całkowicie zastąpiony – przyszłe systemy latające będą mieszaniną dronów i systemów załogowych. Z systemów bezzałogowych rozmowa przeszła na tory nowoczesnych myśliwców produkowanych przez poszczególne firmy a obaj przedstawiciele mieli możliwość wskazania na zalety swoich produktów – F-35 oraz Eurofightera.

Wraz z zakończeniem panelu o nowoczesnych systemach lotniczych, temat nie zniknął gdyż ostatnia prezentacja należała do Tonyego Ogilvy – przedstawiciela firmy SAAB, który wygłosił przemówienie zatytułowane Saab Gripen – The SMART Fighter. Uwydatnił w niej zalety szwedzkiej konstrukcji (m.in. zbalansowanie zdolności bojowych i potrzeb wobec użytkownika końcowego), międzynarodowy sukces eksportowy oraz wielozadaniowość konstrukcji. Co więcej, z polskiej perspektywy z całą pewnością interesujące było zaprezentowanie procesu ewolucji Gripena, do której Polska może dołączyć, oraz przykład brazylijskiego kontraktu na samolot wielozadaniowy, gdzie przedstawiciel SAABa wskazywał na związane z nim korzyści dla tamtejszego przemysłu zbrojeniowego.

Końcowe momenty Security Beyond the Horizon odbyły się z udziałem dwóch wybitnych gości Warsaw Security Forum 2016, tj. Gen. Philipa M. Breedlovea oraz Sir Richarda Shirreffa – odpowiednio byłego głównodowodzącego i byłego zastępcy głównodowodzącego sił NATO w Europie. Obaj skupili się na zagrożeniach płynących ze strony Rosji oraz potrzebie odbudowy siły Sojuszu, aby był on w stanie obronić państwa członkowskie. Po szczycie w Walii i Warszawie NATO – ich zdaniem – powinno skupić się na wzmocnieniu zdolności odstraszania, aby spowodować, że ewentualny atak na państwa Sojuszu będzie kosztowny oraz wiązać się będzie z poważną odpowiedzią.

Autor: Kamil Mazurek

Podczas pierwszego dnia międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum 2016 odbyła się technologiczno-przemysłowa sub-konferencja pt. Security Beyond the Horizon, podczas której przedstawiciele przemysłu zaprezentowali swoje najnowocześniejsze produkty oraz mieli możliwość wzięcia udziału w panelach dyskusyjnych dotyczących polskiej obronności.

Konferencja rozpoczęła się powitaniem gości przez Zbigniewa Pisarskiego, Prezesa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego – organizatora Warsaw Security Forum 2016. Mowy otwierające wygłosili wysocy rangą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiednio Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w MR oraz Wojciech Fałkowski, Podsekretarz Stanu w MON. W swojej wypowiedzi Minister Kwieciński skupił się na kwestiach reindustrializacji oraz wskazał na szczególne znaczenie przemysłu zbrojeniowego dla polskiej gospodarki, w zwłaszcza w kontekście planów gospodarczych rządu oraz zwiększających się wydatków zbrojeniowych. Wspomniał również o potrzebie zmiany praktyk związanych z realizacją zamówień publicznych dla wojska i tym samym ich usprawnienia, a także potrzebie współpracy polskich firm zbrojeniowych z zagranicznymi partnerami. Minister Fałkowski skupił się z kolei na kwestiach bezpieczeństwa i obronności oraz sytuacji geopolitycznej Polski po wydarzeniach na Ukrainie. Odwołał się również do szczytów NATO w Newport i Warszawie oraz wskazał na potrzebę szerokiego rozumienia bezpieczeństwa oraz dalszego wzmacniania zdolności wojskowych członków Sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pierwszym wystąpieniem ze strony przemysłu było przemówienie Szczepana Rumana, dyrektora Biura Analiz i Strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) na temat zdolności do zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla klientów, w szczególności zaś polskich sił zbrojnych. Dyrektor Ruman podkreślił, że PGZ jest w trakcie nabywania informatycznej spółki Exatel, dzięki której posiądzie niezbędne zdolności do zapewnienia sprzętu i usług służących zabezpieczeniu informatycznemu. Wskazał, że w Grupie znajduje się szereg spółek, które posiadają zasoby do zapewniania cyberbezpieczeństwa, jednak Exatel ma stać się integratorem wszystkich kompetencji poszczególnych spółek w omawianym zakresie.

Po wystąpieniu dyrektora Rumana przyszedł czas na pierwszy panel, zatytułowany Battlefields of the Future: In Which Direction Will Battles Evolve, and How Technology Will Decide Their Outcomes?, w którym wzięli udział, oprócz przedstawiciela PGZ, także reprezentanci firm zagranicznych, tj. John Baird z koncernu Raytheon, Howard R. Bromberg z Lockheed Martin oraz Sveinung Alne z Kongsberga. Paneliści odpowiadali na pytania dotyczące reagowania na przyszłe zagrożenia płynące ze strony Rosji. Wielu wskazywało na kluczową rolę sieciocentryczności na polu walki przyszłości oraz sensorów zapewniających odpowiednią świadomość sytuacyjną. Co ważne, pojawiły się także nawiązania do szerszego aspektu bezpieczeństwa przyszłości, tj. posiadania odpowiedniego zaplecza ekonomicznego. Podkreślano również, że zagrożenia przyszłego pola wali wymagać będą systemów, które posiadają historię rozwoju produktu. Paneliści wskazywali też na rolę cyberbezpieczeństwa oraz potrzebę posiadania dobrze wyposażonej obrony terytorialnej, jak również kwestię interoperacyjności różnych systemów uzbrojenia w ramach sił zbrojnych państw NATO.

Kolejne wystąpienie należało do wyżej wspomnianego Johna Bairda, Wiceprezesa firmy Raytheon na Polskę, który wygłosił prezentację pt. Patriot for Poland: Effective Today, Ready for Tomorrow, gdzie wskazał na istnienie przez Polskę potrzeby posiadania obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej średniego zasięgu. Jako istotny element związany z tego rodzaju uzbrojeniem podkreślił on wagę bezpieczeństwa dostaw i rolę Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tej kwestii. W dalszej części wystąpienia zaprezentował proponowaną dla Polski ewolucję systemu Patriot w kontekście zastosowania technologii opartej na azotku galu, a także scharakteryzował pomysł zastosowania nisko kosztowego interceptora w polskiej wersji systemu.

Security Beyond the Horizon było także okazją do prezentacji ze strony polskich Sił Zbrojnych. Po wystąpieniu Johna Bairda na scenę wszedł Zastępcą Szefa Zespołu Strategicznego Przeglądu Obronnego płk Mieczysław Malec. W swoim wystąpieniu nakreślił on problematykę związaną z polskim SPO, wskazał jakimi punktami odniesienia kieruje się Polska przy tworzeniu własnego Przeglądu, a także uwydatnił jego cele. Oprócz powyższego, skupił się na zobrazowaniu obszarów, do których Strategiczny Przegląd Obronny się odnosi oraz przedstawił jego założenia i wyzwania jakie stoją w jego realizacji. Dokument powinien być gotowy na początku 2017 roku.

Po wystąpieniu płk Malca przyszedł czas na kolejny panel, tym razem zatytułowany Silent Wars Will Submarines Become the Decisive Tool in Gaining Control Over Seas and Oceans? gdzie panelistami byli Roger Berg z SAAB Kockums oraz Philipp Schön z ThyssenKrupp Marine Systems. Tematyka panelu w sposób naturalny odnosiła się do polskiego programu pozyskania okrętów podwodnych pn. „Orka”. Paneliści wskazali na to, że finansowanie nowoczesnych programów zbrojeniowych w rzeczywistości prowadzi do rozwoju a każdy 1 mld wydany oznacza wzrost gospodarczy o 2 mld. Zwracali oni także uwagę zarówno na wagę posiadania odpowiednich zdolności bojowych przez okręty podwodne oraz na transfer technologii potrzebny do tego aby kraj mógł w pełni wykorzystać potencjał posiadanego sprzętu.

Ostatnią prezentacja, dokonana przez obecnego w poprzednim panelu Philippa Schöna z  TKMS zatytułowana była Thyssenkrupp Marine Systems Submarines and Surface Vessels – Proven Technology and Unique Partnership for Poland’s Security. Rozwinął on część spraw, o których miał okazję wypowiedzieć się we wcześniejszym  panelu. W szczególności wskazał na model współpracy z firmami z różnych państw, które jednoznacznie zyskały na tej współpracy i obecnie same są w stanie produkować okręty podwodne. Opisał także obecną sytuację TKMS w zakresie zamówień okrętów podwodnych oraz podkreślił potrzebę współpracy z PGZ w kwestii programu „Orka”. Wyeksponował również fakt, że jego firma będąc jednym z niewielu producentów okrętów podwodnych z napędem niezależnym od powietrza wśród państw NATO, odniosła dotychczas największy sukces eksportowy.

Po półgodzinnej przerwie Security Beyond the Horizon rozpoczęło się od drugiej prezentacji ze strony reprezentanta polskich sił zbrojnych. Płk. Robert Łukawski, Zastępca Dyrektora Inspektoratu Innowacyjnych Technologii Obronnych wygłosił przemówienie pt. Future of Military Technologies – How Can Poland Become a Regional Leader?. W swojej prezentacji skupił się na podejściu Inspektoratu w identyfikacji i wyborze nowoczesnych technologii dla polskich sił zbrojnych. Wskazał na potrzebę szerokiego spojrzenia na rozwój techniki wojskowej, włączając w to aspekty gospodarcze oraz zaprezentował perspektywę wojska na nowe technologie. W kolejnym fragmencie przedstawione zostały spojrzenie i sposób postępowania Inspektoratu z technologiami wojskowymi i ich ocena. W ostatniej części prezentacji płk Łukawski podkreślił możliwości współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju technologii militarnych.

Kolejną prezentację, zatytułowaną Transforming Governments to a National Advanced Security Operating Centre (ASOC) Strategy wygłosił Brett Taylor z BAE Systems Applied Intelligence, gdzie skupił się na tematyce transformacji sieci rządowych i wojskowych teleinformatycznych dla ich większego bezpieczeństwa. Wskazał na problemy związane z obecnie istniejącymi systemami i Centrami Bezpieczeństwa Operacyjnego (SOC) oraz rozwiązania BAE Systems na ich wzmocnienie i wzniesienie na znacznie bardziej zaawansowany poziom (tzn. ASOC). Jako kluczowe uznał on patrzenie na szerszy kontekst narodowy w implementacji technologii ASOC oraz potrzebę posiadania wyszkolonego personelu, który powinien wywodzić się z krajowych zasobów kadrowych.

Po prezentacji BAE Systems, przyszedł czas na ostatni panel dyskusyjny, tym razem z udziałem przedstawicieli firm produkujących platformy lotnicze, tj. Zacha Shermana z Lockheed Martin Aeronautics oraz Marka Supko z BAE Systems Electronic Systems, zatytułowany What Are the Actual Boundaries of the Sky? Future of the Airborne Warfare Systems. Odpowiadając na pytania moderatora paneliści byli zdania, że rozwój bezzałogowych statków powietrznych będzie postępował, ale przyszłość nie należy wyłącznie do systemów autonomicznych i człowiek nie zostanie całkowicie zastąpiony – przyszłe systemy latające będą mieszaniną dronów i systemów załogowych. Z systemów bezzałogowych rozmowa przeszła na tory nowoczesnych myśliwców produkowanych przez poszczególne firmy a obaj przedstawiciele mieli możliwość wskazania na zalety swoich produktów – F-35 oraz Eurofightera.

Wraz z zakończeniem panelu o nowoczesnych systemach lotniczych, temat nie zniknął gdyż ostatnia prezentacja należała do Tonyego Ogilvy – przedstawiciela firmy SAAB, który wygłosił przemówienie zatytułowane Saab Gripen – The SMART Fighter. Uwydatnił w niej zalety szwedzkiej konstrukcji (m.in. zbalansowanie zdolności bojowych i potrzeb wobec użytkownika końcowego), międzynarodowy sukces eksportowy oraz wielozadaniowość konstrukcji. Co więcej, z polskiej perspektywy z całą pewnością interesujące było zaprezentowanie procesu ewolucji Gripena, do której Polska może dołączyć, oraz przykład brazylijskiego kontraktu na samolot wielozadaniowy, gdzie przedstawiciel SAABa wskazywał na związane z nim korzyści dla tamtejszego przemysłu zbrojeniowego.

Końcowe momenty Security Beyond the Horizon odbyły się z udziałem dwóch wybitnych gości Warsaw Security Forum 2016, tj. Gen. Philipa M. Breedlovea oraz Sir Richarda Shirreffa – odpowiednio byłego głównodowodzącego i byłego zastępcy głównodowodzącego sił NATO w Europie. Obaj skupili się na zagrożeniach płynących ze strony Rosji oraz potrzebie odbudowy siły Sojuszu, aby był on w stanie obronić państwa członkowskie. Po szczycie w Walii i Warszawie NATO – ich zdaniem – powinno skupić się na wzmocnieniu zdolności odstraszania, aby spowodować, że ewentualny atak na państwa Sojuszu będzie kosztowny oraz wiązać się będzie z poważną odpowiedzią.

Autor: Kamil Mazurek