Bez tytułu

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Napięcia w Azji Wschodniej z perspektywy Nowej Zelandii

Opublikowano: 21 czerwca, 2017

Bez tytułu

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Napięcia w Azji Wschodniej z perspektywy Nowej Zelandii

Opublikowano: 21 czerwca, 2017

Dnia 26 czerwca 2017 r. w Fundacji Pułaskiego odbyło się spotkanie pt. „Rising tension in East and Southeast Asia – New Zeland’s perspective”. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił Profesor Roberto Rabel, Professorial Fellow Centre of Strategic Studies, Victoria University of Wellington. Zgromadzenie na spotkaniu eksperci dyskutowali na temat zagrożeń bezpieczeństwa i stabilności w regionia Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. 

Spotkanie zaczęło się od prezentacji Profesora Rabela, który omówił najważniejsze wyzwania i zagrożenia dla regionu, takie jak wzrost nacjonalizmów, konflikty terytorialne czy niepewność związana z nową administracją w USA. Profesor Rabel omówił też politykę Nowej Zelandii wobec regionu, która zakłada m.in. konieczność dążenia do uniknięcia konfliktu z Chinami poprzez angażowanie tego kraju we współpracę polityczną i gospodarczą.

Dnia 26 czerwca 2017 r. w Fundacji Pułaskiego odbyło się spotkanie pt. „Rising tension in East and Southeast Asia – New Zeland’s perspective”. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił Profesor Roberto Rabel, Professorial Fellow Centre of Strategic Studies, Victoria University of Wellington. Zgromadzenie na spotkaniu eksperci dyskutowali na temat zagrożeń bezpieczeństwa i stabilności w regionia Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. 

Spotkanie zaczęło się od prezentacji Profesora Rabela, który omówił najważniejsze wyzwania i zagrożenia dla regionu, takie jak wzrost nacjonalizmów, konflikty terytorialne czy niepewność związana z nową administracją w USA. Profesor Rabel omówił też politykę Nowej Zelandii wobec regionu, która zakłada m.in. konieczność dążenia do uniknięcia konfliktu z Chinami poprzez angażowanie tego kraju we współpracę polityczną i gospodarczą.