program_pokoj_stabilizacja_4

Autor foto: Ministerstwo Obrony Narodowej

Nowy Program Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji w Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 28 lipca, 2016

program_pokoj_stabilizacja_4

Autor foto: Ministerstwo Obrony Narodowej

Nowy Program Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji w Fundacji Pułaskiego

Opublikowano: 28 lipca, 2016

Program Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji odpowiada na potrzebę dyskusji nad nowymi strategiami na rzecz międzynarodowych działań budowania i utrzymania pokoju na obszarach objętych konfliktami.

Główne cele programu:

  • analiza strategii wobec konfliktów międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych oraz wypracowywanie rekomendacji dla strategii na rzecz stabilizacji i pokoju, ze szczególnym naciskiem na rolę instytucji międzynarodowych;
  • współtworzenie sieci instytucji i osób zaangażowanych w kwestie zapewnienia stabilizacji i pokoju na świecie oraz promowanie wypracowanego stanowiska i jego wdrażanie w polityce wobec konfliktów;
  • promowanie polskiego zaangażowania eksperckiego i wspieranie działań Polski w obszarze analizy i tworzenia strategii wobec konfliktów.

Jednym z priorytetów programu jest analiza aktualnej polityki państw Zachodu wobec kryzysów i konfliktów zbrojnych w szerokim sąsiedztwie Europy oraz wypracowanie strategii na rzecz wspierania  porozumień politycznych i działań stabilizacyjnych.

Program ma na celu znalezienie politycznych, dyplomatycznych, militarnych i ekonomicznych środków, które pozwolą stworzyć wspólne strategie rozwiązywania konfliktów, a następnie skuteczne przeprowadzenie procesów pokojowych. Szczególną rolę odgrywa analiza możliwości koordynacji działań NATO, UE, OBWE, a także ONZ i regionalnych podmiotów w procesie wprowadzenia działań stabilizacyjnych i pokojowych, jak również po ich zakończeniu.

W ostatnim czasie miało miejsce wiele wydarzeń istotnych z punktu widzenia zmiany polityki wobec konfliktów. Przykładem mogą być ustalenia szczytu NATO w Warszawie, przegląd misji pokojowych i architektury budowy pokoju ONZ czy tworzenie Globalnej Strategii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego tworząc Program na rzecz Pokoju i Stabilizacji zamierza włączyć się w debatę publiczną dot. analizy efektów tych wydarzeń.

W ramach programu organizowany jest cykl seminariów zagranicznych, m.in. w Brukseli i w Nowym Jorku. Seminaria będą platformą wymiany poglądów między urzędnikami państwowymi, funkcjonariuszami organizacji międzynarodowych, ekspertami ds. bezpieczeństwa i polityki zagranicznej oraz przedstawicielami think tanków i innych organizacji pozarządowych.

Główne wnioski z przeprowadzonych dyskusji zostaną zawarte w raporcie podsumowującym cykl seminariów. Prezentacja raportu oraz końcowych rekomendacji odbędzie się w dniach 26-28 października 2016 r. w trakcie konferencji Warsaw Security Forum 2016, której organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.

 

Program Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji odpowiada na potrzebę dyskusji nad nowymi strategiami na rzecz międzynarodowych działań budowania i utrzymania pokoju na obszarach objętych konfliktami.

Główne cele programu:

  • analiza strategii wobec konfliktów międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych oraz wypracowywanie rekomendacji dla strategii na rzecz stabilizacji i pokoju, ze szczególnym naciskiem na rolę instytucji międzynarodowych;
  • współtworzenie sieci instytucji i osób zaangażowanych w kwestie zapewnienia stabilizacji i pokoju na świecie oraz promowanie wypracowanego stanowiska i jego wdrażanie w polityce wobec konfliktów;
  • promowanie polskiego zaangażowania eksperckiego i wspieranie działań Polski w obszarze analizy i tworzenia strategii wobec konfliktów.

Jednym z priorytetów programu jest analiza aktualnej polityki państw Zachodu wobec kryzysów i konfliktów zbrojnych w szerokim sąsiedztwie Europy oraz wypracowanie strategii na rzecz wspierania  porozumień politycznych i działań stabilizacyjnych.

Program ma na celu znalezienie politycznych, dyplomatycznych, militarnych i ekonomicznych środków, które pozwolą stworzyć wspólne strategie rozwiązywania konfliktów, a następnie skuteczne przeprowadzenie procesów pokojowych. Szczególną rolę odgrywa analiza możliwości koordynacji działań NATO, UE, OBWE, a także ONZ i regionalnych podmiotów w procesie wprowadzenia działań stabilizacyjnych i pokojowych, jak również po ich zakończeniu.

W ostatnim czasie miało miejsce wiele wydarzeń istotnych z punktu widzenia zmiany polityki wobec konfliktów. Przykładem mogą być ustalenia szczytu NATO w Warszawie, przegląd misji pokojowych i architektury budowy pokoju ONZ czy tworzenie Globalnej Strategii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego tworząc Program na rzecz Pokoju i Stabilizacji zamierza włączyć się w debatę publiczną dot. analizy efektów tych wydarzeń.

W ramach programu organizowany jest cykl seminariów zagranicznych, m.in. w Brukseli i w Nowym Jorku. Seminaria będą platformą wymiany poglądów między urzędnikami państwowymi, funkcjonariuszami organizacji międzynarodowych, ekspertami ds. bezpieczeństwa i polityki zagranicznej oraz przedstawicielami think tanków i innych organizacji pozarządowych.

Główne wnioski z przeprowadzonych dyskusji zostaną zawarte w raporcie podsumowującym cykl seminariów. Prezentacja raportu oraz końcowych rekomendacji odbędzie się w dniach 26-28 października 2016 r. w trakcie konferencji Warsaw Security Forum 2016, której organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.