PALS_2018_General_Info

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Nowy wymiar relacji polsko-amerykańskich – Fundacja Pułaskiego współorganizatorem Polish-American Leadership Summit

Opublikowano: 26 stycznia, 2018

PALS_2018_General_Info

Autor foto: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Nowy wymiar relacji polsko-amerykańskich – Fundacja Pułaskiego współorganizatorem Polish-American Leadership Summit

Opublikowano: 26 stycznia, 2018

W dniach 9-11.02.2018 w Hotelu JW Marriott w Miami na Florydzie odbyło się forum „Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji” (ang. Polish-American Leadership Summit: Poland Investment Zone). Wydarzenie miało na celu pogłębienie relacji gospodarczych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy biznesem, think-tankami oraz ośrodkami rządowymi obu krajów.

#PALS został zorganizowany we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu – Grupa PFR przez firmę PMPG Polskie Media SA oraz Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej. Forum było współfinansowane przez PAIH, PFR oraz firmy polskie i amerykańskie w nim uczestniczące. Wydarzenie objęte jest patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Wśród mówców i prelegentów Forum znaleźli się m.in. minister Paweł Soloch, minister Maria Anna Anders, minister Mariusz Orion-Jędrysek, minister Mikołaj Wild, minister Tadeusz Kościński Ian Brzeziński, Marek Chodakiewicz i George Friedman. Sesje plenarne poświęcone zostały strategicznej współpracy gospodarczej Stanów Zjednoczonych oraz Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski jako lidera regionu. W ciągu trzech dni Forum odbyły się 2 sesje plenarne i 9 sesji w formacie business mixer, a także gala wręczenia nagród i wydarzenia towarzyszące. Również poruszone zostały tematy przemysłu obronnego w Polsce oraz współpraca bilateralna w jego obszarze.

Wydarzenie miało charakter strategiczny dla Polski gdyż umożliwia dialog nt. wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zarówno na najwyższych szczeblach rządowych, jak i na płaszczyźnie biznesowej w tym transferu wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi i amerykańskimi.

Forum zwieńczył 46. Międzynarodowy Bal Polonaise wydawany przez konsul honorową RP w Miami, Panią Blankę Rosenstiel z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Część spotkania odbyła się w Mar-a-Lago – zimowej rezydencji Prezydenta Donalda Trumpa.

Szczegóły wydarzenia  są dostępne na stronie: https://rtmx.pl/polish-american-leadership-summit.

W dniach 9-11.02.2018 w Hotelu JW Marriott w Miami na Florydzie odbyło się forum „Polsko-Amerykański Szczyt Przywództwa: Polska Strefa Inwestycji” (ang. Polish-American Leadership Summit: Poland Investment Zone). Wydarzenie miało na celu pogłębienie relacji gospodarczych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy biznesem, think-tankami oraz ośrodkami rządowymi obu krajów.

#PALS został zorganizowany we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu – Grupa PFR przez firmę PMPG Polskie Media SA oraz Europejskie Centrum Innowacyjnej Myśli Publicznej. Forum było współfinansowane przez PAIH, PFR oraz firmy polskie i amerykańskie w nim uczestniczące. Wydarzenie objęte jest patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Wśród mówców i prelegentów Forum znaleźli się m.in. minister Paweł Soloch, minister Maria Anna Anders, minister Mariusz Orion-Jędrysek, minister Mikołaj Wild, minister Tadeusz Kościński Ian Brzeziński, Marek Chodakiewicz i George Friedman. Sesje plenarne poświęcone zostały strategicznej współpracy gospodarczej Stanów Zjednoczonych oraz Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski jako lidera regionu. W ciągu trzech dni Forum odbyły się 2 sesje plenarne i 9 sesji w formacie business mixer, a także gala wręczenia nagród i wydarzenia towarzyszące. Również poruszone zostały tematy przemysłu obronnego w Polsce oraz współpraca bilateralna w jego obszarze.

Wydarzenie miało charakter strategiczny dla Polski gdyż umożliwia dialog nt. wspólnych przedsięwzięć gospodarczych zarówno na najwyższych szczeblach rządowych, jak i na płaszczyźnie biznesowej w tym transferu wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami krajowymi i amerykańskimi.

Forum zwieńczył 46. Międzynarodowy Bal Polonaise wydawany przez konsul honorową RP w Miami, Panią Blankę Rosenstiel z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Część spotkania odbyła się w Mar-a-Lago – zimowej rezydencji Prezydenta Donalda Trumpa.

Szczegóły wydarzenia  są dostępne na stronie: https://rtmx.pl/polish-american-leadership-summit.